<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Bedre maskinsikkerhet gir bedre ytelse

Bedrifter som jobber aktivt og systematisk med å gjøre sikkerhet til en kjerneverdi og en sentral del av kulturen, oppnår bedre resultater enn andre bedrifter. Dette viser en undersøkelse utført av Aberdeen i 2011. HMS kan derfor sees på som langt mer enn et krav – det kan sees på som en forretningsmulighet. Men hvordan går dere frem for å øke maskinsikkerheten?

Maskinsikkerhet på tre ulike nivåer

Undersøkelser har vist at bedrifter som jobber med maskinsikkerhet på tre ulike nivåer – på kulturelt nivå, prosedyre-nivå og maskinelt nivå – er de som har færrest ulykker og best produksjonsytelse.

  1. For å oppnå en god bedriftskultur for maskinsikkerhet må ledelsen ta tydelig ansvar og involvere hele bedriften.
  2. Videre bør man utvikle og standardisere trygge og realistiske prosedyrer for alle arbeidsoppgaver som involverer bruk av maskiner – og også her involvere hele bedriften i arbeidet.
  3. På teknisk nivå er det først og fremst «maskinsikkerhetens livssyklus», som vist av illustrasjonen, som legger føringer for hvordan dere sikrer utstyret.

 

triple-s maskinsikkerhet livssyklus.png
Illustrasjon: Rockwell Automation

Livssyklusen er viktig både for design, utvikling og produksjon av nye maskiner samt for å kontrollere at sikkerheten for eksisterende maskiner er i henhold til gjeldende krav. Dette arbeidet kan aldri avsluttes, siden sikkerhet er en kontinuerlig prosess. Selv om maskinen i seg selv er godkjent, kan dere også måtte gjøre tilpasninger for å overholde gjeldende lover og regler. Det er samtidig viktig å ta hensyn til at det ikke bare er lovverket for sikkerhet som kan endre seg, men også den sosialt aksepterte risikoen i samfunnet.


Maskinsikkerhet som en integrert del av maskinen

Maskinsikkerhet bør alltid sees på som en integrert del av maskinen. Rent praktisk innebærer det at maskinsikkerheten bør være en del av kontrollsystemet som styrer maskinen, fremfor å være separert fra – eller ligge utenpå – kontrollsystemet. En separat løsning for maskinsikkerhet gjør det vanskelig å ha en effektiv samhandling mellom kontrollsystemet og maskinsikkerheten, og det blir i tillegg vanskeligere å utnytte de mest moderne sikkerhetsfunksjonene. Resultatet av dette blir ofte en mindre smidig sikkerhet, som igjen kan føre til flere stopp i produksjonen og mindre effektiv feilsøking. Samtidig ser man at respekten for maskinsikkerheten ofte blir ofte mindre på gulvet, siden et adskilt sikkerhetssystem gjør det vanskeligere for operatører og servicepersonell å utføre oppgavene sine. Dette kan igjen lede til at medarbeidere manipulerer sikkerheten for å holde maskinen i gang mens de jobber på den – da med økt risiko. Integrert maskinsikkerhet, eller funksjonell maskinsikkerhet som det ofte kalles i dag, er med andre ord et viktig verktøy både for å forbedre produktiviteten og å unngå personskader.

Å lykkes med maskinsikkerhet krever en allsidig strategi og hardt arbeid. Likevel er gevinsten potensielt langt større enn innsatsen, da vi ser at det både kan hindre personskader og gi økt produksjonsytelse.

Se vårt innføringskurs i maskinsikkerhet

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 23 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 20 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Automatisering

Abonnér på bloggen