<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Digitalisering av arbeidsprosesser – Et stort uutnyttet potensial for mange bedrifter

Assisted Reality har mange bruksområder. Et av de virkelig interessante bruksområdene er digitalisering av arbeidsprosesser som vi på godt norsk kaller for «Digital Workflow». De fleste bedrifter må til daglig forholde seg til prosedyrer, rutiner og sjekklister for ulike oppgaver. Det kan være kvalitetskontroll, inspeksjon, service og vedlikehold. Områdene er utallige. Noen må også tilfredsstille regulatoriske krav, noe som medfører behov for løsninger for å etterprøve kvaliteten på sluttproduktet. I dag har de fleste bedrifter manuelle rutiner for dette. Papirbaserte prosedyrer og rutiner.

Se vårt webinar om Assisted Reality: hva er det, og hva kan det brukes til?

Digitale arbeidsprosesser frigjør data som tidligere er fanget på papir

Fra min egen tid som Produksjonssjef husker jeg godt hvordan vi som bedrift forholdt oss til disse kravene. Som produsent av varer til forbrukermarkedet er det et krav at sluttproduktet skal kontrolleres slik at en er 100% sikker på at kundene får det de betaler for. Hvert produkt måtte veies og måles, og dersom det var avvik ble de plassert på blokkert lager. Vi produserte mange ulike typer produkter med tilhørende spesifikasjoner som måtte kontinuerlig kontrolleres. Alt ble logget på et A3-skjema som ble arkivert i en stor perm. Rutinene fungerte godt, og kontrollene ble utført ihht. kravene spesifisert i kvalitetssystemet. Slike kontroller hadde vi langs hele vår egen verdikjede og vi produserte enorme mengder data daglig. Likevel utnyttet vi ikke de historiske data som ble produsert nettopp fordi de ikke var digitalisert. Det var ikke mulig å søke i historikken. Det er klart at her lå de et stort uutnyttet potensial. Dataene var fanget på papir. Vi var ikke i stand til å stille oss selv noen enkle spørsmål som: «Hva slags type avvik var hyppigst for ett type produkt? Var det noen trender i avvikene?»

Ofte er det slik at prosedyrer og rutiner oppfattes for mange som kjedelig og «ikke verdiskapende». Dette medfører ofte bedriftene overser verdien i dataene. For de bedriftene som evner å se verdiene i disse dataene ligger det et stort potensial i effektivisering og kostnadsbesparelser. For å utnytte dette kreves digitale løsninger.

Digitaliserte arbeidsprosesser - Et konkurransefortrinn?

Digitalisering av arbeidsprosesser føyer seg inn i rekken av digitale løsninger som skaper konkurransefortrinn for de som evner å ta det i bruk. Om vi klarer å ta vare på de data der hvor menneskene er i arbeid med produktene vil det åpne seg mange muligheter.

Digital Workflow digitaliserer dine tidligere papirbaserte arbeidsprosesser og prosedyrer. Brukeren får guidede instruksjoner steg for steg for hvordan prosedyren skal gjennomføres, og informasjonen kan forsterkes ved bruk av bilder og video. Dette gjør prosedyrene tydeligere, noe som reduserer feilrater, tidsbruk, nedetid og kostnader.

Videre åpner det seg nye muligheter for å samle inn data og dokumentere utførelsen av prosedyrene. Og ikke minst, automatisk rapportgenerering så snart prosedyren er utført. Dette er ikke-verdiskapende arbeid hvor digitale løsninger enkelt automatiserer disse prosessene.

For de bedrifter som har service- og support som ett av sine kjerneområder, vil digitalisering av arbeidsprosesser være et stort konkurransefortrinn om de evner å ta dette i bruk. Mange bedrifter tjener lite på innsalget av utstyr, men henter inn marginene i ettermarkedet. De bedriftene som evner å tenke nytt og effektivisere måten de leverer service- og support på, vil være de som gir mest verdi til sine kunder, og dermed vinner kontrakter.

Digitale arbeidsprosesser og Assisted Reality teknologi – En kraftpakke

For de som arbeider i felten vil digitaliserte arbeidsprosesser sammen med Assisted Reality teknologi være en stor fordel. Mennesker som jobber med service- og vedlikehold, er som oftest avhengig av å ha hendene fri. Med en hodemontert datamaskin, med skjerm og kamera, vil brukeren få informasjonen på en liten skjerm plassert rett under øyet. Denne teknologien kombinert med programvare for digitaliserte arbeidsprosesser blir et kraftfullt verktøy. Dersom brukeren behøver hjelp fra en kollega, vil datamaskinen kunne strømme video fra kameraet, slik at kollegaen kan se det brukeren ser. Dette gjør at problemer kan løses raskere.

Digitaliserte arbeidsprosesser og Assisted Reality teknologi er tilgjengelig teknologi som er enkelt å ta i bruk. Det er store muligheter for å både effektivisere det praktiske arbeidet samt sette data fri som er fanget på papir. Dette åpner opp for bedre innsikt og beslutningsstøtte og vil potensielt gi store besparelser for de som tar teknologien i bruk.

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering

Abonnér på bloggen