<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvordan lage en business case for IoT-prosjektet ditt?

Forsøker du å overbevise ledelsen om å satse på IoT-prosjektet ditt? Da lønner det seg å etablere en business case. I denne artikkelen forteller vi deg hvordan du går frem.

Dagens organisasjoner er under stort press fra både ledelsen og kundene for å levere høyere kvalitet til lavere kostnader, med de samme ressursene som tidligere. Enhver utgift bedrifter tar på seg for å oppnå dette, forventes å levere målbar ROI raskt og effektivt.

«Tingenes internett», eller Internet of Things (IoT), har vokst fram som en mulighet for bedrifter til å knytte seg nærmere kundene sine samtidig som det leverer faktisk ROI. Det skaper nye muligheter til å utvikle tjenester, skaffe seg forretningsinnsikt, forbedre forretningsprosesser og differensiere tilbudet.

Men til tross for fordelene, er det ikke alltid like enkelt å overbevise de riktige beslutningstakerne i bedriften om at det er verdt å investere i IoT. Skal du overbevise styret eller ledelsen i bedriften din til å investere i IoT-prosjektet ditt, lønner det seg derfor å utvikle en konkret business case.

For å hjelpe deg på vei, trekker vi frem whitepaperen «Quantifying the Return on Investment: The Business Case for Internet of Things Initiatives», publisert av softwarefirmaet PTC. Forhåpentligvis vil noen av de viktigste punktene I denne whitepaperen gi deg noen gode ideer til hvordan du kan overbevise beslutningstakerne i din bedrift til å investere i IoT.

Les også: Hvordan kan eldre maskiner bli en del av din IIoT-satsning?

 

Se webinaret: Hvordan sikre langsiktig verdi

1. Definer KPIer eller måleparametere for IoT og smarte produkter

Når du skal lage en business case for et IoT-prosjekt, lønner det seg å starte med å definere et sett med KPIer eller måleparametere relatert til ulike bruksområder for IoT. Dette vil hjelpe deg og bedriften din til å forstå hvor dere befinner dere i dag og hvordan IoT kan forbedre ulike sider av virksomheten deres.

For eksempel kan smarte og sammenkoblede produkter gi mulighet for fjernovervåking og fjernservice, og som kan føre til en reduksjon i servicekostnader og forbedret service. Analyser av sammenkoblede produktdata kan forbedre forretningsbeslutninger, produktdesign og produksjonsprosesser. Og, kjerneprosesser som fakturering, feltservice, produktregistrering, compliance, reklamasjoner og garantistyring kan alle sammen forbedres med produktdata.

PTC definerer en måleparameter som en måling av kvalitet, en slags suksesshistorie som beskriver en kvantitativ fordel. Den kan representere redusert time-to-market, forbedret produktivitet, økt markedsandel, reduserte kostnader eller høyere lønnsomhet generelt. Det er med andre ord et resultat som er verdifullt for deg og bedriften din og som kan oversettes til en eller annen form for økonomisk gevinst.

Bruken av måleparametere og KPIer er en effektiv måte å kvantifisere og sammenligne et prosjekts positive innvirkning på bunnlinjen. Men hva skal du måle? Dine og bedriftens mål dikterer hvor de beste KPIene og måleparameterne kan bli funnet. Men PTC lister opp flere typiske måleparametere eller KPIer som det er verdt å kjenne til.

Man kan for eksempel ha som målsetting å redusere:

 • time-to-market
 • servicekostnader
 • nedetid for kunder
 • mean time between failure (MTBF)
 • kostnader ved IT-infrastruktur
 • mean time to repair (MTTP)
 • time-to-innovation
 • produktreturer
 • antallet henvendelser til kundesenteret
 • antallet garantisaker

Samtidig kan man sette mål om å øke:

 • markedsandeler
 • omsetning
 • lønnsomhet/marginer
 • gjennomsnittlig utsalgspris
 • first time fix rate (FTFR)
 • kundetilfredshet og -lojalitet
 • share of wallet (SOW)
 • oppetider på systemer
 • produktregistreringer
 • konkurransedyktigheten

Før du begynner et prosjekt bør du begynne å definere slike KPIer. Jobb med et representativt kryssfunksjonelt team for å dokumentere de eksisterende prosessene og arbeidsflytene dine. Vær så detaljert som mulig og list opp hvert steg i prosessen, assosierte leveranser og relevante kvantitative data. PTC gir et eksempel på hvordan dette kan se ut i praksis:

 • Prosess: Programvareoppdatering
 • Steg: Produkt installert på kundens anlegg
 • Data som må samles inn: Time-to-fix; kostnad ved å gjennomføre oppdateringen; kundetilfredshet

Når du evaluerer en ny prosess der du bruker IoT, sammenlign resultatene med de resultatene du har samlet inn på en likende prosess der du brukte de tradisjonelle metodene dine.

Les også: 3 bruksområder hvor IIoT og maskinlæring gir verdi for industrien

 

2. Samle inn data

Når du utvikler KPIene og måleparameterne dine, er du avhengig av å samle inn data, data som kan fortelle deg noe om hvilke verdier slike prosjekter vil generere. Interne avdelinger i bedriften kan hjelpe deg med å hente inn dataene du trenger, for eksempel:

 • Service og support
 • Engineering
 • Drift
 • Finans
 • Salg og marked

Det er viktig å huske på at det å samle inn data og utvikle KPIer er en pågående prosess. KPIer for individuelle prosjekter kan kombineres for å kvantifisere bunnlinjemål som lønnsomhet, markedsandeler og time-to-market. Hver gang en arbeidsuke eller et prosjekt avsluttes, bør du samle inn data. Data og KPIer er ikke statiske og det er viktig å være bevisst på de dynamiske endringene og deres påvirkningskraft.

 

3. Oversett data til verdi

Når du har fått fatt på dataene du trenger, må du gjennomføre noen beregninger for å kvantifisere hva du har oppnådd. PTC presenterer et eksempel på hvordan man kan regne ut effekten av IoT på såkalte verdiøkende tjenester, det vil si at kunden tilføres verdi utover selve produktet som leveres. La oss se litt nærmere på dette.

Basert på verdiøkende tjenester som kan muliggjøres med IoT, estimerer bedrift XYZ at en sammenkoblet produktlinje kan generere en ekstra inntektsstrøm. Forutsatt at kundene vil abonnere på disse tjenestene i løpet av det første året de eier produktet, kan vi regne ut hvordan dette vil øke produktinntekten.

 1. Beregne verdien til sammenkoblede produkttjenester for hver produktenhet. Hvis vi forutsetter at den gjennomsnittlige salgsprisen er $50 i året per bruker, og det gjennomsnittlige antallet brukere per sammenkoblede produkt er 20, kan vi gjøre følgende utregning: $50 x 20 brukere per produkt = $1000 per produkt
 1. Estimer den totale økningen i produktinntekter. Forutsatt en 25 prosent økning i antallet solgte verdiøkende tjenester (det vi kaller «attach rate») av det totale produktenhetsvolumet på 100 000, vil økningen i produktinntekter for den nye, sammenkoblede applikasjonen bli: 100 000 enheter x 25% x $1000 = $25 000 000

Les også: Hva er IoT Edge og Edge Computing?

 

4. Fremhev sekundærgevinstene

ROI har en tendens til å bli ensbetydende med reduserte kostnader eller økt produksjon, eller det vi kan kalle primærgevinster. Men dette er kun én bit av puslespillet. ROI er flerdimensjonalt, noe som betyr at det er viktig å ta høyde for andre, mindre synlige gevinster. Dette kan være forbedret kundetilfredshet, merkevarebygging og innsamling av nøyaktige produksjonsdata – informasjon som også kan drive frem en økning i omsetningen.

Hvis du for eksempel klarer å redusere omstillingstiden din, så kan du produsere varene dine raskere. Og, hvis du kan effektivisere produksjonen din, kan du mest sannsynlig redusere varelageret ditt. Du må altså evne å se hele dette bildet, ikke bare primærgevinstene. Dette krever kunnskap, kunnskap som er nødvendig for å lage en god business case som vil overbevise beslutningstakerne i bedriften din.

Til syvende og sist vil sammenkoblede produkter gi bedrifter muligheten til å tilby bedre service til en lavere kostnad, minimere responstiden og maksimere bruken og rekkevidden til ressursene sine. Samtidig kan de forbedre omsetningen, marginene, markedsandelene og ikke minst kundetilfredsheten sin. Det er på høy tid at forretningsledere forstår hvordan IoT kan forbedre effektiviteten, skape konkurransedyktighet, øke inntjeningen og potensielt transformere hele virksomheten. En god business case hjelper dem med å forstå dette.

Se webinaret: Hvordan sikre langsiktig verdi

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Ledelse

Abonnér på bloggen