<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Industrielle IoT-plattformer: Hva det er og hvorfor bedriften din trenger en

Maskinene dine og utstyret ditt er en gullgruve av ubenyttet data. Industrielle IoT-plattformer lar deg få tilgang til, analysere, anvende og kapitalisere på disse dataene.

Hva er IoT?

«Tingenes internett», eller Internet of Things (IoT), er en betegnelse for trenden om å koble ting og utstyr til Internett for å gjøre dem i stand til å kommunisere med hverandre eller med oss. Mer formelt kan vi si at IoT er definisjonen på et nettverk av fysiske enheter integrert med programvare, sensorer og konnektivitetsfunksjoner, som er i stand til å kommunisere og samhandle med hverandre.

Smarte mikrobølgeovner som er koblet til hjemmenettverket og lar deg skanne strekkoder for å laste ned oppskrifter er et eksempel på IoT. Selvkjørende biler, som identifiserer hindringer i veien ved hjelp av sensorer, er et annet. Treningsutstyr som måler pulsen din og antallet skritt du har tatt i løpet av dagen, og deretter bruker informasjonen til å lage skreddersydde treningsprogram for deg, er kanskje det mest kjente eksemplet.

IoT i industrielle miljøer

IoT kan også benyttes i industrielle miljøer. Da får det navnet industriell IoT eller IIoT («Industrial Internet of Things»). Prinsippet er det samme, bare at det er industrielt utstyr som kobles til nettverket.

Moderne sensorer og mye av utstyret som brukes i industrien i dag innehar mye data, som trykk, temperatur, fukt, diagnosedata og lignende. Kobles dette utstyret til produksjonsnettverket får du tilgang til denne informasjonen og kan nyttiggjøre deg denne slik at du for eksempel kan forutse uønskede hendelser, som ikke-planlagte stopp i produksjonen. Ikke minst kan data løftes fra produksjonen og opp til overliggende analyseverktøy.

Selv om prinsippet er det samme, er kravene til IoT i industrielle miljøer annerledes enn de som stilles av IoT i forbrukermarkedet, ikke minst når det gjelder sikkerhet og pålitelighet. Om det oppstår en feil i smarthuset er konsekvensen ofte av begrenset alvorlighetsgrad. Om en maskin på fabrikkgulvet slutter å fungere, kan det derimot stå om liv og helse. 

Industrielle IoT-plattformer

For å høste gevinster av industriell IoT, kreves det en plattform som er spesiallaget for industrielle applikasjoner. Dette kalles en IIoT-plattform, en teknologi som lar deg raskt utvikle applikasjoner som enten gir deg ny innsikt i dine bedriftsprosesser eller skaffer deg nye inntektsstrømmer.

En IIoT-plattform kan defineres som en samling av programvarefunksjoner. Fordi plattformen inneholder en samling av funksjoner, som alle er tett integrert med hverandre, muliggjør dette hurtig applikasjonsutvikling.

Det globale pengeforbruket på industrielle IoT-plattformer er forventet å vokse fra 1,67 milliarder USD i 2018 til 12,44 milliarder USD i 2024. Og innen 2023 vil 30 prosent av industrielle virksomheter ta i bruk industrielle IoT-plattformer, opp fra 15 prosent i 2019. 

På samme måte som det finnes ulike mobilplattformer (som Android og iOS) og operativsystemer (som Windows og MacOS), finnes det også ulike IoT-plattformer. Ett eksempel er programvare- og serviceselskapet PTC, som tilbyr en markedsledende industriell IoT-plattform som heter Thingworx. Den lar deg blant annet koble sammen utstyr, enheter og systemer, bygge IIoT-applikasjoner og ta i bruk avanserte analysemetoder som maskinlæring for å finne gull i dataene dine. 

Lær mer: Introduksjon til IIoT-plattformen Thingworx

IIoT-plattformenes teknologifunksjoner

Gartner lister opp en rekke programvarefunksjoner i IIoT-plattformer, basert på følgende teknologifunksjoner:

  • Utstyrsforvaltning: En IIoT-plattform inkluderer programvare som lar deg automatisere oppgaver for å konfigurere og styre IoT-enheter og «gateways», enten samlet eller individuelt, på en sikker måte.
  • Industriell kommunikasjon: Støtter en rekke industrielle og proprietære kommunikasjonsprotokoller, samt de vanligste teknologiene som benyttes innen IoT.
  • Integrasjon: En IIoT-plattform inkluderer programvare, verktøy og teknologier for å integrtere både IT- og OT-systemer gjennom deling av data.
  • Datahåndtering: Plattformen overvåker IoT-enhetene og datastraømmene, samler inn, lagrer og tilgjengeliggjør data slik at disse kan gjøres tilgjengelig for enheter, IT- og OT-systemer og tredjeparts systemer.
  • Analyse: En IIoT-plattform prosesserer datastrømmer som utstyrsdata, virksomhetsdata og kontekstuell data. Denne prosesseringen genererer innsikt om helsetilstanden til utstyr og maskiner ved å overvåke bruk, identifisere mønstre og optimalisere ressursbruk. Teknikker som maskinlæring kan også brukes.
  • Visualisering: En av de viktigste funksjonene i en IIoT-plattform er en effektiv løsning for å visualisere informasjonen som forvaltes i plattformen. Som oftest har plattformen funksjonalitet for å visualisere data i sanntid og informasjon som er prosessert og analysert, og som vises i form av rapporter.
  • Applikasjonsforvaltning: En IIoT-plattform inneholder funksjonalitet for både utvikling- og forvaltning av applikasjonene.
  • Sikkerhet: IIoT-plattformer inkluderer funksjonalitet for sikker kommunikasjon gjennom kryptering, og løsninger for å beskytte både applikasjon og data mot uønsket inntrengning.

Verdien av en IIoT-plattform

Med en IIoT plattform vil brukeren komme raskt i gang med å utvikle en applikasjon som løser de forretningsmessige utfordringene og leverer verdi. Applikasjonen kan som regel settes sammen uten nevneverdig koding. Dette reduserer også behovet for fordyrende og etterspurt utviklerkompetanse. Plattformene har også ofte et levende «community» hvor brukerne deler av sine erfaringer og kompetanse. Ja, ofte deler de også sine applikasjoner med hverandre. Dette gir stor verdi ikke bare i redusert utviklingstid, men også i bidraget til nye ideer og således potensielle besparelser eller økte inntektsstrømmer.

Dette er bare noen av verdiene en IIoT-plattform leverer. I regnestykket med det også tas med reduserte vedlikeholdskostnader, og redusert sårbarhet og risiko i forhold til å utvikle en plattform selv.

Bygge eller kjøpe?

I en tidligere publisert bloggartikkel stilte vi spørsmålet om hvorvidt det lønner seg å bygge en IIoT-plattform på egen hånd eller kjøpe en plattform av en leverandør. Det er ikke et enkelt svar på dette spørsmålet; svaret avhenger av hvilke behov du har.

Ofte vil det likevel lønne seg å kjøpe inn en forhåndsbygget plattform. Å utvikle en egen IIoT-plattform krever ofte dyp utviklingskompetanse, et stort team og betydelige investeringer. Selv om du setter sammen en plattform bestående av flere kommersielle produkter, må løsningen fortsatt knyttes sammen og funksjonsområder integreres.

Vil du vite mer om Industrielle IoT-plattformer? 

Prat med oss

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen