<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere produksjon med visuelle tapsanalayser

Gi bedriften din økt konkurransekraft med enkel datafangst og nøkkeltallsrapportering fra produksjonen.

De aller fleste bedrifter som driver med produksjon er avhengige av å produsere produktene sine med så lave kostnader som mulig til riktig tid og med riktig kvalitet. Dagens forbrukere er mer kvalitets- og prisbevisste enn noen gang tidligere, og konkurransen er svært hard. For produksjonsbedriftene er tiden med lange produksjonsserier og store sikkerhetslagre forbi. Ferdigvarelageret og varer i arbeid må holdes på et minimum for å opprettholde en jevn og positiv kontantstrøm, og produksjonen må ha jevn flyt og være i takt med etterspørselen. Dette stiller igjen store krav til produksjonsapparatet, hvor høy driftsregularitet er helt avgjørende for å sikre leveringsevnen. Det går veldig raskt fra en maskin taper ytelse til bedriften får problemer med å levere varene til avtalt tid.

Mange bedrifter opplever at det er vanskelig å fastslå nøyaktig hvor tapene oppstår. En grunn til dette er at tapene som regel ikke oppdages før de som er på jobb ser det endelige produksjonsresultatet for skiftet sitt. Innen de har mulighet til å se nærmere på årsaken til tapene, noe som kanskje skjer under morgenmøtet neste dag, har tapene akkumulert seg. På dette tidspunktet er det heller ikke sikkert at noen kan forklare nøyaktig hvorfor produksjonen er dårligere enn målet. For når det koker som verst i produksjonen, er som regel både operatører og mekanikere konsentrert om å løse utfordringene snarere enn å logge årsaker og tidspunkt og sette i gang korrektive tiltak. Det som gjelder er å få i gang produksjonen så raskt som mulig.

Spor hvor tapene oppstår, hva de består av og hvor store de er

Ved å se for oss en typisk jobbhverdag, er det er lett å forstå at mange har behov for gode verktøy og hjelpemidler for å kunne jobbe aktivt med tapsanalyse og produksjonsforbedringer. Verktøyene er nødvendig for å kunne spore hvor tapene oppstår, hva de består av og hvor store de er. Uten denne informasjonen er det nesten umulig å drive med forbedringsarbeid.

I dag finnes det mange måter å måle produksjonseffektivitet på. En mye brukt indikator er OEE som står for «Overall Equipment Effectiveness» eller på norsk «total utstyrseffektivitet». Indikatoren ble først brukt av japaneren Seiichi Nakajima på 60-tallet for å beregne hvor godt bedriften utnyttet produksjonsapparatet sett opp mot mulig produksjon. OEE er summen av ytelse, tilgjengelighet og kvalitet: Ytelse forteller hvor raskt maskineriet produserer sammenlignet med maksimal produksjonshastighet for det angitte produktet. Tilgjengelighet forteller hvor lenge produksjonen har pågått sett opp mot planlagt produksjonstid. Kvalitet er prosentandelen av godkjente produkter i forhold til det totale antallet produserte enheter. Ved å multiplisere disse faktorene, får bedriften en status på hvor godt produksjonsapparatet utnyttes.

De aller fleste produksjonsbedrifter har store forbedringspotensial 

De beste bedriftene i verden har en OEE på over 90 prosent. Toyota er en av dem, og regnes som en «produksjonsbedrift i verdensklasse». Derfra er det et stort fall ned til gjennomsnittsbedriften, med en OEE på 40–60 prosent. De lave tallene vitner om at flertallet av produksjonsbedrifter har et stort forbedringspotensial. Selv små økninger i OEE kan gi store gevinster på bunnlinjen, og for å kunne fastslå hvilke endringer som må til, er det prekært å finne ut av hvor tapene ligger og hva de består av.

I tillegg til å oppdage og visualisere feil gir moderne verktøy for produksjonsoptimalisering mulighet til å logge stoppårsaker direkte fra maskinene. Dette gir et optimalt utgangspunkt for videre analyse av tapene. Med enkle visuelle presentasjoner av data fordelt på maskiner, linjer og produksjonsområder får dere alt dere trenger for å analysere, forstå og videreformidle bakgrunnen for tapene.

Visualisering av nøkkeldata og tapsanalyse triple-sVisualisering av nøkkeldata og tapsanalyse 

For å lykkes med produksjonsoptimalisering er det helt avgjørende at verktøyene implementeres i den daglige driften og brukes aktivt både på produksjonsgulvet, i ledelsen og – aller viktigst – i fellesskap. Så fort dere har utviklet gode rutiner rundt bruken av verktøyene, vil de være sterke ressurser for alle medarbeidere og for bedriften som helhet. Når dere kan si for sikkert når og hvor tapene oppsto, har dere tatt det første og største steget mot økt produksjonseffektivitet og stigende konkurransefortrinn.

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen