<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Øk produktkvaliteten med digital kvalitetssikring

Kvalitetssikring er en essensiell bestanddel i driften av enhver produksjonsbedrift – med god grunn. Å produsere produkter med dårlig kvalitet som ikke kan selges, er tross alt ekstremt dyrt. Men en rekke produksjonsbedrifter kan forbedre kvalitetssikringsarbeidet sitt ved å utnytte dataene fra produksjonen bedre.

Jeg tør påstå at et betydelig antall norske produksjonsbedrifter ikke utnytter dataene som ligger i kvalitetssikringene sine i tilstrekkelig grad. Ja, stadig flere produksjonsbedrifter ISO-sertifiseres, og joda, mange følger opp kvaliteten i produksjonen sin. Men langt de fleste støtter seg på adskilte systemer og utdaterte manuelle prosesser i kvalitetssikringen sin, noe som hindrer dem i å utnytte produksjonsdataene aktivt i kvalitetsarbeidet.

I stedet for at operatørene dokumenterer kvalitetssikringsoppgavene sine på papir og lar kvalitetsdata bli liggende ubrukt i en perm, kan dataene settes i system og benyttes aktivt i bedriftens forbedringsarbeid. Skjemaer kan digitaliseres og åpne opp for nye bruksområder. Kvalitetssikring kan kombineres med statistikk og prosesskontroll for å fange opp trender tidlig og gi operatørene muligheten til å hindre produksjon av vrak og justere inn eventuelle avvik. Og, sensorer og kamerasystemer kan installeres for å overvåke kvaliteten. Med andre ord kan ny teknologi løfte kvalitetssikringsoperasjonene til et nytt nivå.

 Gratis e-bok: Hvordan komme i gang med en digital transformasjon

Kvalitet 4.0

De siste årenes radikale teknologiske utvikling innenfor Internet of Things (IoT), mobilitet, analyse og Big Data, har drevet frem en ny revolusjon innen industrien. Den fjerde industrielle revolusjonen, eller Industri 4.0 som det gjerne kalles, bærer med seg potensiale for en dramatisk transformasjon av produksjonseffektivitet, verdikjedeytelse, produktinnovasjon og nye forretningsmodeller. Ikke minst bringer Industri 4.0 med seg nye muligheter for å forbedre kvalitetssikringen til produksjonsbedrifter.

Som en referanse til den fremvoksende Industri 4.0 har analysebedriften LNS Resarch lansert begrepet «Kvalitet 4.0», som en betegnelse på digitaliseringen av kvalitetsstyringen og kvalitetssikringen. Istedenfor å erstatte eksisterende kvalitetssikringsmetoder, har Kvalitet 4.0 til hensikt å bygge videre på og forbedre dem ved hjelp av teknologi og teknologiens potensiale for kompetanseheving og kultur- og samarbeidsforbedring.

 

Digital kvalitetssikring i praksis

Ved å digitalisere de manuelle kvalitetssikringsoperasjonene, kan du utløse et potensial for økt produktkvalitet gjennom bedre analyse og innsikt – og ikke minst spissede tiltak. Men hvordan kommer du dit? Vi mener at følgende tiltak er den raskeste og beste veien til økt produktkvalitet gjennom digitalisert kvalitetssikring:

  • Skift fokus: Se på sertifiseringene som en mulighet til å utnytte teknologi og dra nytte av dataene du fanger i produksjonen. Istedenfor å se på skjemaene som en nødvendighet for å tilfredsstille ulike ISO-krav og kvalitetssystemer, bør du skifte fokus og se på det som en mulighet til å øke kundetilfredsheten og redusere produksjonskostnadene.
  • Utnytt sensorteknologi: Produkters vekt og mål kan i dag fanges opp automatisk gjennom sensorteknologi implementert i maskiner eller ved hjelp av kamerasystemer som overvåker og måler at produktene produseres med riktige spesifikasjoner. Dataene fra disse sensorene og kamerasystemene kan kobles inn mot et kontroll- og kvalitetssystem.
  • Implementer kontroll- og kvalitetssystemer: Du bør ha et system som lar deg definere kvalitetsresepter som inneholder datagrupper og sjekkpunkter for kontrollen. Disse kvalitetsreseptene bør kunne iverksettes gjennom kvalitetsplaner i form av definerte kriterier, som ordre start, gitte tidsintervaller eller ordre slutt. Samtidig bør løsningen tilby en kontinuerlig visuell oversikt over status på kvaliteten for produktene og varsle operatørene om produksjonen er utenfor spesifikasjonene. Det vil skape muligheten for å grave seg ned i årsaksanalysene og for eksempel finne svar på hvorfor man produserer mer avvik når man produserer enkelte produkttyper.
  • Integrer kvalitetssikring mot produksjonsordre: Dette gir deg et fullt overblikk over hvordan avvikene fordeler seg på de ulike produksjonsordrene og artiklene som produseres. Det vil igjen gi deg ny verdifull innsikt som kan benyttes både i forbedringsarbeid og budsjetter for produksjonsplanlegging.
  • Kombiner kvalitetssikring med OEE: Kombinerer du kvalitetssikring med «Operational Equipment Effectiveness» (OEE), vil du få et veldig kraftfullt verktøy. Det gir deg muligheten for å se kvalitetsytelse i sammenheng med effektivitet i produksjonen. Da kan du for eksempel se at du produserer med høyere ytelse, men faktisk produserer mer avvik enn du trodde.

Forbedrede kvalitetssikringsmuligheter er bare en av mange fordeler introduksjonen av nye teknologiske løsninger i industrien bringer med seg. Men det er like fullt en betydelig fordel. Ved å se på sertifiseringene som en mulighet og å utnytte teknologi til å dra nytte av produksjonsdata, vil forebyggings-, kontroll- og korreksjonsevnen bli bedre, og operatørene vil få helt nye muligheter for å fange opp trender tidlig, justere avvik og redusere mengden produsert vrak.

 Gratis e-bok:  Digitalisering i praksis - hvordan komme i gang

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Automatisering

Abonnér på bloggen