<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

5 utfordringer det er vanlig å oppleve i en digital transformasjon

Digitalisering er avgjørende for industribedrifter som ønsker å bli konkurransedyktige i fremtiden. Men digitale transformasjoner er ikke uten fallgruver.

De fleste innovasjons- og digitaliseringsprosjekter vil på et eller annet tidspunkt møte på visse utfordringer eller hindringer. Det er normalt. Men de bedriftene som ikke har investert i de riktige teknologiene, fostret innovative medarbeidere og team og bygget en kultur som omfavner og oppmuntrer til innovasjon, vil ha større problemer med å komme seg forbi dem enn de som har rigget virksomheten for digital suksess.

TIBCOs «2018 CXO Innovation Survey» lister opp fem utfordringer det er vanlig å oppleve når man gjennomgår en digital transformasjon. Her trekker vi dem frem og gir deg noen råd for hvordan du kan komme deg forbi dem på best mulig måte.

Utfordring 1: Begrenset tid eller ressurser

En vellykket digital transformasjon krever at det settes av nok tid og ressurser til å utnytte digital teknologi i optimaliserings- og forbedringsarbeidet. Dette inkluderer både implementering og forvalting av teknologien, samtidig som prosessene som er nødvendig for å realisere gevinstene implementeres og forvaltes.

Men både tid og ressurser ser ut til å være mangelvare. 13,3 prosent av respondentene i TIBCOs undersøkelse rapporterte at de sliter med begrenset tid eller ressurser i den digitale transformasjonen sin.

Last ned e-bok: industriell digitalisering, oppdatert 2020

Utfordring 2: Begrenset budsjett

På samme måte som digitale transformasjoner krever tid og ressurser, krever de også nye og tidvis betydelige investeringer. De færreste har tilnærmet lik ubegrensede midler til rådighet når de skal digitalisere, men urovekkende mange strever med for begrensede budsjetter eller ingen budsjetter i det hele tatt. 10,66 prosent av respondentene i TIBCOs undersøkelse bemerket at de strever med for små budsjetter til å realisere den digitale transformasjonen.

Mye tyder imidlertid på at norske industribedrifter forstår viktigheten av å allokere nok midler til digitalisering. Ifølge Siemens og Norsk Industris rapport «Er norske bedrifter klare for den digitale fremtiden?», innser norske bedrifter at økt digitaliseringsgrad betyr høyere investeringer. Resultatene forteller at investeringene i gjennomsnitt skal øke med 15 prosent de neste tre årene, eller nærmere to milliarder kroner for norske industribedrifter. Kraftbransjen ligger enda litt høyere, med en gjennomsnittlig økning av budsjettene på 20 prosent.

Utfordring 3: Sikkerhetsbekymringer

Digitaliseringen av industrien bringer med seg lovnader om økt effektivitet og produktivitet. Men teknologien og de digitale løsningene åpner også døren for mindre ønskelige aktører og skaper en større kontaktflate for hackere.

En av de største bekymringene knyttet til digitalisering, er sammenkoblingen av IT- og OT-nettet. Etter hvert som behovet for å bringe data fra produksjonsgulvet opp til IT-nettverket, må disse to nettverkene kobles sammen. Det er nemlig denne sammenkoblingen som muliggjør den graden av informasjonsflyt og automatisering som må til for å realisere fremtidens smarte fabrikker. Men denne koblingen introduserer samtidig nye utfordringer for nettverkets sikkerhet.

Bekymrer du deg for sikkerheten i den digitale transformasjonen din, er du ikke alene. Ifølge TIBCOs undersøkelse er 10,16 prosent av respondentene bekymret for sikkerheten som en følge av digitaliseringen.

Les også: Slik hindrer du hackere å komme inn på produksjonsnettet ditt

Utfordring 4: Manglende kompetanse

Mange industribedrifter sitter på mye tung og god kompetanse. Kompetansen er imidlertid ofte knyttet til gamle måter å jobbe på. Etter hvert som vi tar i bruk robotisering, automatisering og utvikler nye forretningsmodeller tuftet på digitale løsninger, vil det bli mindre behov for tradisjonelle operatører av produksjonsprosesser og større behov for digital kompetanse.

Denne kompetansen er helt nødvendig for å gjennomføre en vellykket digital transformasjon. Og mye tyder på at bedrifter mangler den. 8,73 prosent av TIBCOs respondenter uttalte at manglende kompetanse er en hindring for den digitale transformasjonen. Også her i Norge er dette en utfordring. Ifølge Siemens og Norsk Industris rapport anser norske bedrifter digitalisering som viktig, men de mangler kompetansen for å ta ut det potensialet og definere hvilken ny kompetanse som trengs for fremtiden.

Les også: Digital kompetanse er kritisk for fremtiden til norsk industri

Utfordring 5: Brukeraksept

Teknologi i seg selv skaper ingen verdi, det må utnyttes strategisk og operativt for å støtte de overordnede forretningsmålene deres. Dette er et viktig moment ved digitalisering. Det nytter ikke å ta i bruk teknologi dersom dere ikke har klare prosesser for hvordan dere skal samhandle rundt forbedringsarbeid. Det er ikke teknologien i seg selv som skaper forbedringene, men menneskene som utfører forbedringsarbeidet gjennom godt utarbeidede prosesser.

Teknologien må altså tas i bruk, noe som for mange viser seg å være en utfordring. I TIBCOs undersøkelse forteller 7,01 prosent av respondentene at manglende brukeraksept er en hindring i digitaliseringsarbeidet.

Å løse utfordringene er ledelsens ansvar

Alle disse utfordringene er ledelsesutfordringer. Det er ledelsens ansvar å sørge for at virksomheten legger til rette for at medarbeiderne kan gjennomføre den digitale transformasjonen på best mulig måte. Følgende tiltak kan bidra til å gjøre den digitale transformasjonen vellykket:

  • Forankre digitalisering i toppledelsen: Det er ingen hemmelighet at toppledelsen i flere norske produksjonsbedrifter befinner seg godt oppi årene. Mange av disse henger med i det digitale skiftet, mange gjør det ikke. For å gjennomføre en vellykket digital transformasjon må ledelsen, unge som gamle, følge med i tiden. Ideen om digitalisering må forankres i toppledelsen og i styret. En god plan med realistiske mål og analyser av hvilken verdi digitale prosjekter vil gi for virksomheten er en god start.
  • Skap en innovativ arbeidskultur: Manglende tid, ressurser og budsjetter henger ofte sammen med et manglende fokus på innovasjon i virksomheten. Uten en innovativ arbeidskultur vil heller ikke bedrifter sette av tid, ressurser eller penger til å drive fram innovasjon eller en digital transformasjon. Tror man at digitaliseringsprosjekter kan generere verdi, er man også mer villig til å spytte penger i dem. Ikke minst vil en innovativ arbeidskultur øke brukeraksepten. Alle ansatte må derfor involveres i det løpet.
  • Søk kunnskap: Noe av det viktigste du kan gjøre før du igangsetter en digital transformasjon, er å søke kunnskap. Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er å tilegne seg dyp kunnskap i begynnelsen av et slikt prosjekt. Samtidig er det viktig å vurdere hvilken kompetanse som skal videreføres til nye og yngre medarbeidere og definere hva slags kompetanse som trengs for fremtiden.
  • Etabler en digital sikkerhetskultur: Når det gjelder sikkerhet, kan optimal sikkerhetsteknologi gjøre mye for å dempe bekymringene. Men teknologi i seg selv er sjelden nok. Det må også etableres en digital sikkerhetskultur og tilhørende prosedyrer og bevisstgjøring av de ansatte for hvilke trusler som ligger og lurer.

Om du fokuserer på innovasjon og kontinuerlig forbedring, vil gevinstene av den digitale transformasjonen være innenfor rekkevidde. Bare vær sikker på at du forbereder deg godt nok, da vil du lettere komme forbi hindringene. Usikker på hvordan du kommer i gang? Last gjerne ned vår e-bok om hvordan du kommer i gang med din digitale transformasjon. 

Last ned e-bok: Kom i gang med din digitale transformasjon

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Ledelse

Abonnér på bloggen