<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

6 fordeler med skyløsninger for produksjonsbedrifter

Usikker på om en on-premise løsning eller en skyløsning er best egnet for bedriften din? Her gir vi deg seks fordeler ved å flytte produksjonen din opp i skyen.

Vi blir stadig mer sammenkoblet. Maskiner, utstyr og enheter kobles i økende grad til nettet for å frigjøre data som vi tidligere ikke har hatt tilgang til. Etter hvert som antallet enheter vi kobler til nettet øker, øker også mengden data vi må håndtere på en effektiv måte.

Innen 2020 kan vi få 50 milliarder IoT-produkter, og markedet for Industrial Internet of Things (IIoT) er forventet å nå 123 milliarder innen 2021. Det vil generere vanvittige mengder data som må prosesseres, lagres og analyseres. For å sette det i perspektiv: Olje- og gassgiganten BP gikk for en tid tilbake sammen med en leverandør for å koble sammen flere hundre av oljebrønnene sine i et testprosjekt for datainnsamling og dataanalyse. Hver av disse oljebrønnene genererer nærmere en halv million datapunkter hvert femtende sekund.

Tradisjonelle løsninger vil i det store og det hele være ute av stand til å møte en slik flom av data. I møte med en flom av data og informasjon som vil strømme inn fra tilkoblede enheter og utstyr på fabrikkgulvet og i anlegg, vender flere og flere industriaktører blikket mot skyen, en av de mest fremtredende trendene innen databehandling i dag.

 Gratis e-bok: Hvordan komme i gang med en digital transformasjon

En kort introduksjon til skybaserte løsninger

Skyteknologi, skyløsninger, skybaserte tjenester. Kjært barn har mange navn. Bak disse buzzordene befinner det seg en effektiv, kraftfull og skalerbar måte å prosessere, analysere og lagre data over internett. Istedenfor å bruke lokale servere eller datamaskiner for å håndtere data, bruker skybaserte løsninger et helt nettverk av eksterne servere for å gjøre den samme jobben.

Skyløsninger gjør det mulig å bygge skalerbare tjenester, gir universal tilgang til data og tjenester og bidrar til betydelige kostnadsreduksjoner. Der sensorteknologi vil gjøre enorme datamengder tilgjengelig gjennom hele produksjonsprosessen, sørger skytjenester for at disse dataene flyter sømløst gjennom hele verdikjeden.

Ifølge en rapport publisert av The Economist Intelligence Unit i 2016 hadde skyløsninger en relativt begrenset tilstedeværelse blant produksjonsbedrifter. Kun syv prosent av respondentene i undersøkelsen deres mente at skyen hadde en gjennomtrengende tilstedeværelse i industrien. Hovedårsaken er at skyen må integreres i det fysiske utstyret i langt større grad enn andre bransjer. Likevel spytter produksjonsbedrifter inn betydelige pengesummer for å overkomme disse utfordringene og over 90 prosent av respondentene mener at skyløsninger vil spille en avgjørende faktor for produksjonsbedrifter i løpet av de neste få årene.

Grunnen er enkel: skyløsninger bringer med seg en rekke fordeler og muligheter som tradisjonelle on-premise IT-løsninger ikke er i stand til å oppnå. Her nevner vi de viktigste.

 

1. Kom raskt i gang

Skyløsninger hjelper deg til å komme raskt i gang med IIoT-satsningen din. En skyløsning for IIoT-applikasjonene dine kan gjøres i løpet av få timer, i alle fall om du ønsker en enkel overvåkning av utstyret ditt. Det samme er ikke mulig med tradisjonelle løsninger, som krever langt mer forberedelser for innkjøp og klarering av utstyr og infrastruktur.

Ta temperaturmålinger som eksempel. Infrastrukturen for å måle dette er som regel allerede på plass, og alt du trenger er en IIoT-enhet som kobler utstyret ditt sammen med internett. Det samme er ikke mulig med tradisjonelle IT-løsninger, som vil kreve både nettverk og programvare.

 

2. Reduserte investeringskostnader

Tradisjonelle on-premise IT-løsninger er investeringstunge løsninger. De krever egne serverrom, egne servere og tilhørende infrastruktur, som nettverksutstyr, UPS-systemer og kjøling. Ikke minst krever de også programvare, som operativsystemer, databaser, antivirus og lignende.

 

3. Reduserte driftskostnader

Skyløsninger krever ikke eget personell til å drifte systemet. Istedenfor at interne ressurser må bruke tid på å gjennomføre patching og oppdateringer av systemene og løsningene, kan de heller bruke tid på annet verdiskapende arbeid og samtidig være trygg på at systemet fungerer som det skal.

Skyløsninger gir forutsigbare kostnader. Du trenger ikke å bekymre deg for at harddisken ryker, strømforsyningen kuttes eller backupen forsvinner. Det er det noen andre som tar seg av. Det gjør skyløsninger langt enklere å budsjettere med, du vet alltid hva du har å forholde deg til.

 

4. Reduserte vedlikeholdskostnader

Applikasjonene krever ikke egne folk til å drifte systemet i en skyløsning. Applikasjonen er kun lagret ett sted og du slipper å kjøre egne oppdateringsprosjekter på maskinvaren eller programvaren. Alt dette ivaretas av tjenestetilbyderen du kjøper skyløsningstjenester av.

 

5. Økt sikkerhet

Sikkerhetsbekymringer er blant de største årsakene til at bedrifter nøler med å ta i bruk skybaserte løsninger. Det er ikke en uberettiget bekymring. I 2012 ble Dropbox angrepet av hackere som brøt seg inn i mer enn 68 millioner brukerkontoer og solgte stjålet persondata på nettet.

Skyleverandører som Microsoft og Amazon overvåker systemene sine kontinuerlig. Det ivaretar sikkerheten med henblikk på driftsstabilitet og innbrudd. Ikke minst har systemene også egne mekanismer for redundans for å sikre oppetid av applikasjonene. Skulle det for eksempel oppstå en feil ved datasenteret til Microsoft i Tyskland, har de innlagt redundans slik at driften vil overføres til datasenteret i Nord-Amerika.

 

6. Nye muligheter og applikasjoner

Skyløsninger skaper også nye muligheter som ellers hadde vært vanskelig å realisere med tradisjonelle IT-løsninger. Tilgangen på datakraft gjør veien kort til nye bruksområder der teknologien ikke er begrensende, men heller støtter oppunder kreativiteten og ideene til brukeren.

Blant annet vil skyløsninger åpne døren for følgende muligheter og applikasjonsområder:

  • Å la kundene få innblikk i sine egne data: Skulle du gjort det samme med en on-premise løsning, vil veien dit bli langt lengre.
  • Datadeling internt i organisasjonen: Skybaserte løsninger bidrar til å bryte ned siloer internt i organisasjoner. Medarbeidere på samme team eller fra ulike avdelinger kan enkelt få tilgang til data fra hele verdikjeden.
  • Å ta i bruk nye teknologiområder: Skyløsninger er en forutsetning for å ta i bruk mer avanserte verktøy som kunstig intelligens (AI), maskinlæring og IoT Edge. For eksempel tilbyr flere skytjenesteleverandører ferdige rammeverk for å komme i gang med maskinlæring.
  • Flåtestyring: Skyløsninger gjør det enkelt for bedriftene å overvåke utstyr, enten det er utstyr som står plassert ute hos kundene og at logistikkoperasjoner kan overvåkes. Et eksempel kan være bedrifter som leier ut utstyr til kunden, for eksempel kjemikalietanker. Disse tankene kan overvåkes ved at data og informasjon om trykk, temperatur, fyllingsgrad og lignende samles inn ved hjelp av IioT-enheter og at data lagres i skyen. Bilene som fyller på tankene kan sende posisjonen sin inn til den samme skyløsningen. På denne måten kan leverandøren effektivt planlegge logistikken, og sikre at kunden alltid har kjemikaliene på lageret sitt.
  • Prediktivt vedlikehold: Prediktivt vedlikehold er egentlig en utvidelse av flåtestyring. Men med prediktivt vedlikehold brukes ytterligere datakraft i kombinasjon med matematiske modeller, for å forutsi når maskiner og utstyr behøver vedlikehold. Dette kan gjøres i form av at faktisk driftstid på utstyret logges, slik at kalenderbasert vedlikehold kan gjøres når maskinen har passert et intervall. Videre er det mulig å samle ytterligere data og benytte maskinlæringsmodeller til å forutsi når utstyret er i ferd med å gå i stykker, slik at nedetid forhindres og verdifull driftstid sikres.

Skyløsninger er en essensiell del av den industrielle fremtiden, i kraft av at det er en sikker, kostnadseffektiv og enkel måte å hente ut sårt tiltrengt produksjonsdata fra industriøkosystemet som kan analyseres og ageres på til fordel for beslutningstakere på tvers av bedriften. De som ønsker å komme i gang med digitalisering, bør vurdere å undersøke mulighetene for å ta i bruk skyløsninger allerede i dag.

Gratis e-bok:  Digitalisering i praksis - hvordan komme i gang

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering

Abonnér på bloggen