<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Energiledelse 4.0: Effektiv energibruk med avansert dataanalyse

Med dagens energipriser og fokus på det grønne skiftet ligger det store gevinster ved å redusere energiforbruket. Det hele handler om å ta i bruk ny teknologi. La oss snakke om energiledelse 4.0. 

Industrien står for den største andelen av sluttforbruket av energi i Norge. I 2020 lå dette forbruket på nærmere 32 prosent. Statistisk Sentralbyrå skriver at den totale energibruken i norsk industri og bergverk økte med seks prosent fra 2020 til 2021, med en økning i energikostnader på hele 47 prosent. Mye av dette forbruket er sløsing; årlig sløser norsk industri bort energi for mange milliarder kroner. 

Med mulighetene som ligger i Industri 4.0, det industrielle «tingenes internett» (IIoT) og den digitale transformasjonen av industrien, kan bedrifter nå radikalt forbedre energistyringen og redusere energikostnadene sine. 

Industri 4.0 og viktigheten av effektiv energistyring 

De fleste virksomheter som jobber mot å realisere Industri 4.0, fokuserer først og fremst på visse «kjerneparametere», som effektivitet, kvalitet og kostnad. Det er selvfølgelig naturlig, i og med at disse parameterne er direkte knyttet til økt omsetning og inntjening. Men det er også gode grunner til å innlemme effektiv energistyring i dette arbeidet. 

Å styre energiforbruket på en bedre måte, vil i mange tilfeller føre til betydelige kostnadsreduksjoner. For eksempel estimerer konsulentfirmaet McKinsey at bruken av IoT i produksjonsbedrifter kan føre til mellom 10 og 20 prosents besparelser i energibruken. 

Slik kommer du i gang med effektiv energiledelse 

Å forbedre energiforbruket handler om å forstå hvordan energi forbrukes gjennom hele produksjonsprosessen og hvordan prosessen kan optimaliseres. Dette er ikke noe nytt; en rekke virksomheter har allerede iverksatt programmer for energiledelse. Men mange virksomheter mangler de nødvendige verktøyene for effektiv energistyring. I mange tilfeller er de kun stand til å overvåke det aggregerte energiforbruket og har ingen innsikt i sanntidsforbruket på fabrikk- og produksjonsgulvet. 

Suksessfull energistyring og effektivt energiforbruk krever tilgang på energiinformasjon og sanntidsanalyser av energidata for å hente ut nøkkelindikatorer. Dette krever igjen at bedriften din er koblet opp, det vil si at du kan samle inn, lagre, visualisere og analysere dataene dine. 

Det er her IIoT kommer inn. 

IIoT, en sentral del av fremtidens energiledelse 

«Tingenes internett», eller Internet of Things (IoT), handler om å koble maskiner og utstyr opp i et nettverk for å gjøre dem i stand til å kommunisere med hverandre eller med oss mennesker. Når dette prinsippet benyttes i industrien bruker vi begrepet Industrial Internet of Things (IIoT). Denne sammenkoblingen av utstyr gjør at vi kan hente ut langt mer data fra produksjonsprosessen og maskiner og utstyr som befinner seg på fabrikkgulvet, data som kan utnyttes for å effektivisere energiforbruket. 

Finn ut mer om hva vi kan tilby innen IIOT >> 

Om dataene fra produksjonene og utstyret samles inn og lagres, kan data som er direkte knyttet til energiforbruket visualiseres i sanntid i et dashbord. For eksempel kan du peile deg inn på konkrete maskiner og utstyr som bruker spesielt mye energi og iverksette tiltak for å redusere forbruket. Eller så kan du sammenligne strømforbruket med effektiviteten til produksjonslinjene dine for å identifisere muligheter for å redusere energiforbruket per produsert produkt. 

Mulighetene er mange, men det sentrale er at du er i stand til å hente ut data fra produksjonen og prosessene dine, slik at du lettere kan identifisere energibesparelsesmuligheter. 

Et forbedret energiforbruk er utvilsomt bra for miljøet vårt. Men energieffektivitet handler også i stor grad om penger og omdømme. Å iverksette tiltak som er gode for miljøet er rett og slett god butikk. I dag er også forbrukere og næringslivet mer opptatt av bærekraft enn tidligere. Bærekraft er derfor blitt et viktig konkurransefortrinn.  

Vil du vite mer om energibesparelser og hva vi kan hjelpe deg med? 

Prat med oss

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen