<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Få fart på din digitale transformasjon

Industrivirksomheter har alltid tatt i bruk teknologi for å øke produktiviteten og forbedre effektiviteten. Med fremveksten av Industri 4.0-visjonen vil utnyttelsen av ny teknologi øke betraktelig. Ekstern ekspertise kan hjelpe deg i gang på veien til en digitalisert og teknologisk drevet hverdag.

Hvor skal jeg begynne? Hva skal jeg investere i? Hvordan skal jeg involvere og engasjere medarbeiderne mine? Dette er helt normale spørsmål å stille seg selv når en skal ta steget fra en industriell fortid og over til en digital framtid.

Digital transformasjon som endringsprosess

En digital transformasjon er en omfattende endringsprosess. Virksomheten må bevisstgjøres de mulighetene som finnes i nye digitale løsninger og ny teknologi, og alle ansatte må være klare for å ta i bruk teknologien. En digital visjon må etableres, der det tydeliggjøres hvordan ny teknologi kan støtte oppunder forretningsmål og hvordan den skal implementeres. Modenhets- og verdianalyser må gjennomføres for å etablere både kortsiktige og langsiktige målsetninger og planer, og identifisere hvilke initiativer som vil generere mest avkastning.

Det er ikke uvanlig at den digitale transformasjonen blir sittende fast i startgropa fordi ressursene mangler og kompetansen ikke er tilstrekkelig. Mange fagdisipliner skal dekkes, nye teknologier må utforskes og hele virksomheten må endre seg for å møte en ny, digital hverdag.

Men hva gjør du når tiden og budsjettene ikke strekker til? Hvordan går du fram når den kunnskapsrike arbeidsstokken din sitter fast i gamle måter å jobbe på? Hva gjør du når du ikke klarer å navigere i jungelen av nye teknologiske «buzzord»?

Ofte lønner det seg å vende blikket utenfor sine egne fire vegger og trekke til seg ekstern ekspertise.

Takeda bruker ekstern ekspertise i digitaliseringsarbeidet

Legemiddelselskapet Takeda Asker har gjort dette. Fabrikken deres i Asker, som produserer smaks- og vitamintilsatte tyggetabletter med kalsium, har hatt et stort fokus på teknologi og jobbet strukturert med forbedringsarbeid. Den senere tiden har de ønsket å utnytte ny teknologi og data for å skaffe seg ytterligere innsikt i egne prosesser og løfte forbedringsarbeidet videre. 

– I Takeda globalt satses det stort på automatisering og digitalisering, forteller Karoline Botten Gundersen, Head of Site Business Excellence i Takeda Asker. Takedas fabrikk i Asker får derfor investeringsmidler til noe av satsningen sin fra sentralt hold og muligheten til å samarbeide med andre fabrikker, utveksle erfaringer og tilgang på pilotprosjekter av ny teknologi. Samtidig har de sett behovet for å knytte til seg oss i Triple-S som en ekstern, lokal partner:

– Triple-S sin måte å jobbe på harmoniserer veldig bra med Takedas forventninger rundt dette arbeidet. Veikartet Triple-S jobber etter har hjulpet oss til å få en god struktur på arbeidet. Vi er fortsatt i en fase hvor vi søker kunnskap, men samtidig ser vi også at vi er i gang med digitaliseringsarbeidet. Vi bruker også visualiseringen når vi kommuniserer i organisasjonen om det arbeidet vi er i gang med, forteller Botten Gundersen.

Les hele kundecaset: Takeda går digitale veier >>

Verdien av en ekstern rådgiver

Vi tror at mange bedrifter befinner seg i samme situasjon som Takeda Asker: de har allerede gjort mye arbeid rundt automatisering og ser mulighetene for å ta i bruk teknologi for å løfte forbedringsarbeidet til et nytt nivå. Men de har ikke veikartet for å hente ut data fra produksjonen og trenger bistand til å utforme en digital strategi.

Om det gjelder deg og din bedrift, anbefaler vi at du knytter til deg en ekstern rådgiver, en aktør som har den nødvendige kompetansen. Vedkommende kan se på virksomheten med friske øyne og som kan hjelpe deg gjennom endringsprosessen fra start til slutt. Særlig det sistnevnte er viktig. Istedenfor å sette vekk isolerte initiativer til ulike aktører, mener vi at det lønner seg å ha én sentral rådgiver som ser helheten og er integrert i alle deler av den digitale transformasjonen. Vi i Triple-S hjelper deg gjerne.

Uansett hvordan du velger å gjennomføre din digitale transformasjon, er det viktig at den faktiske, praktiske og reelle endringen skjer på fabrikkgulvet – med eller uten ekstern hjelp. Det er jo tross alt der verdiskapningen i virksomheten din faktisk finner sted. 

Vil du vite mer om rådgivning og hva vi kan tilby? Les mer på nettsiden vår eller ta en prat med en av våre eksperter. 

Prat med oss

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Ledelse

Abonnér på bloggen