<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Fra buzzord til verdi: Digitalisering i en produksjonsbedrift

Industri 4.0, cyber-fysiske systemer, big data, industriell IoT, kunstig intelligens, maskinlæring. Det flommer nærmest over av «buzzord» i produksjons- og prosessindustrien, og terskelen til en digitalisert produksjonsbedrift virker uoverkommelig høy. Men ikke la deg skremme av disse begrepene. Digitalisering er ikke så vanskelig som det kanskje høres ut som.

Digitalisering er ikke noe nytt for produksjonsbedrifter. Hver ende av verdikjeden er allerede langt på vei digitalisert. Samhandlingsprosessene med leverandørene er digitalisert, og samhandlingsprosessene med kundene likeså. Bestillinger går elektronisk til leverandører, kundebestillinger går rett inn i systemet og meldinger til kunder genereres automatisk. 

Kjerneproduksjonen – selve hjertet av bedriften – har derimot blitt oversett. Kontorene er fine og IT-systemene er moderne, men der det faktisk skapes verdi, er der man velger å spare. Ny og gammel produksjonsteknologi lever side om side, produksjonen er kun delvis automatisert og beslutninger baseres mer eller mindre på kvalifisert gjetning. I dag er det imidlertid langt enklere å iverksette digitaliseringsinitiativer også på produksjonsgulvet. Det krever mindre, teknologien er lettere tilgjengelig og kostnadene har gått ned.

 Gratis e-bok: Hvordan komme i gang med en digital transformasjon

Digitaliseringsgevinster for produksjonsbedrifter

Digitaliserte kjerneprosesser er det de fleste produksjonsbedrifter mangler i dag. Det handler om å kunne analysere produksjonen for å finne forbedringsområder og handle på innsikten analysene gir. Hvor er det vi taper? Hvor er det vi sløser og bruker mer råvarer enn vi trenger? Hvor er flaskehalsene våre? Hvor taper vi kapasitet? Å finne svarene på slike og andre lignende spørsmål, vil skape en rekke nye fordeler for deg og bedriften din:

  • Forbedret beslutningstaking: Du kan ikke forbedre det du ikke kan måle. Uten data blir beslutningene dine basert på synsing.
  • Økt konkurransedyktighet: Utviklingen går raskt. Skal du være konkurransedyktig i morgen, må du starte arbeidet med digitalisering i dag.
  • Fundament for fremtidens produksjon: Digitaliserer du kjerneprosessene dine, vil du bygge grunnmuren for fremtidens produksjon. Da kan du virkelig ta skrittet videre ved hjelp av cyber-fysiske systemer, big data og kunstig intelligens, og realisere gevinstene i Industri 4.0-visjonen.

Enkelte produksjonsbedrifter må imidlertid jobbe med å forbedre det absolutt grunnleggende i produksjonen, som holdningsskapende arbeid, renhold, sikkerhet og lignende. Men for dem som har dette på plass, er veien man må gå for å innkassere gevinstene av digitalisering kortere enn man tror.

 

Keep it simple: 3 steg til digitalisering

Vi har identifisert tre tiltak du kan iverksette i dag, for å høste gevinster i morgen:

  1. Automatisering: Fjern mest mulig av de manuelle operasjonene der det er mulig og hensiktsmessig.
  1. Nettverk og kommunikasjon: Få på plass infrastrukturen i produksjonen. Det gir maskinene mulighet til å kommunisere med hverandre og oppover til det administrative nivået i bedriften. Uten den infrastrukturen, blir det vanskelig å ta steget mot digitalisering, fordi du må kunne hente data fra maskinene og utveksle data med administrative systemer. Nettverk og kommunikasjon må etableres, slik at du kan nyttiggjøre deg av dataene fra produksjonen.
  1. Nyttiggjøre seg av data: Du må kunne fange data for å iverksette forbedringstiltak. Da kan du verifisere at de forbedringstiltakene du gjør, faktisk har en effekt. Mangler du data, blir beslutningene basert på synsing og magefølelse, ikke fakta.

Bakenfor alle disse stegene, ligger det også to andre kritiske faktorer. De kunne vært føyd til som et fjerde og et femte punkt, for de er minst like viktig som de øvrige. Men de er nødt til å gjennomsyre hele digitaliseringssatsningen:

  • Kultur for forbedringsarbeid: Digitalisering må ses på som en mulighet for å vokse, skape trygge arbeidsplasser og å skape konkurransekraft. Det krever at dataene du genererer og innsikten du får, må omsettes til konkrete tiltak. Det krever igjen at du implementerer en kultur der forbedring står i høysetet, i form av kunnskap om å drive forbedringsarbeid, lederskap og holdningsskapende arbeid. Skaper du ikke en kultur for forbedringsarbeid, gir det heller ingen verdi å satse på digitalisering.
  • Sikkerhet: Å koble maskiner på nettverket i dag, er lettere enn det var for 15 år siden. Men kravene til sikkerhet er strengere. Sikkerhet rundt lagring av data i skyen og å ha et skille mellom IT-nettet og industrinettet (OT), er ting du må jobbe aktivt med når du digitaliserer kjerneprosessene dine.

 

Et fundament for Industri 4.0

Digitalisering i produksjonsbedrifter behøver ikke være en uoverkommelig operasjon, og behøver ikke omfatte store investeringer i avanserte teknologiske løsninger. Ja, bruken av for eksempel cyber-fysiske systemer og maskinlæring for avanserte beslutningsstøtte i produksjonsstyringen, vil utvilsomt generere betydelige fordeler. Men det er langt dit; det er en framtidsvisjon. Det vi mener med digitalisering, handler om det du kan gjøre med systemene og utstyret som allerede finnes i produksjonsbedriften din i dag. Her er det mye potensiale du kan utnytte. Og, når du har fått det på plass, vil det åpne seg en verden av nye muligheter for å realisere fremtidens Industri 4.0.

 Gratis e-bok:  Digitalisering i praksis - hvordan komme i gang

 

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen