<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Hva er IoT Edge og Edge Computing?

IoT Edge og Edge Computing er på full fart inn i flere bransjer. Hva er egentlig denne teknologien, og hvilken bruksverdi har den for industrien?

Produksjons- og prosessindustrien er i ferd med å ta i bruk en rekke kjerneteknologier for å digitalisere både produksjonen og hele verdikjeden, med mål om å realisere den fremvoksende Industri 4.0-visjonen. Teknologier som «Tingenes internett» (IoT), big data, skyløsninger og kunstig intelligens er i ferd med å danne konturene av en fremtid der fabrikkutstyr og maskiner kan ta selvstendige avgjørelser basert på hva som skjer på fabrikkgulvet.

IoT Edge og Edge Computing er blant de nyeste tilskuddene i rekken av kjerneteknologier. Med seg bringer de lovnader om store effektivitetsgevinster for industrien.

Last ned e-bok: industriell digitalisering, oppdatert 2020

IoT Edge og behovet for rask beslutningstaking i produksjonen

IoT Edge, eller kantenheter som det ofte kalles på norsk, og Edge Computing er nye begreper innenfor teknologiområdene IoT og skyløsninger.

«Tingenes internett», eller Internet of Things (IoT), er definisjonen på et nettverk av fysiske enheter integrert med programvare, sensorer og konnektivitetsfunksjoner som er i stand til å kommunisere og samhandle med hverandre over internett. Med tanke på at IoT har potensialet for å øke produktiviteten i produksjonsbedrifter med 10 til 25 prosent, er det ikke overraskende at denne teknologien har fått en økende anvendelse i industrien.

Etter hvert som stadig flere enheter, maskiner og utstyr kobles opp til internett, og IoT blir en integrert del produksjonsutstyret vårt, vil data som ikke tidligere var tilgjengelig, nå bli tilgjengelig i utstrakt grad. For å imøtekomme denne flodbølgen av data, tar flere industribedrifter i bruk skyløsninger som er i stand til å håndtere en økende datamengde fra fabrikkgulvet. Faktisk vil den globale investeringen i skybaserte løsninger i industrien øke med 24 prosent i 2018, ifølge IDC.

Men å frakte data fra IoT-enheter til tradisjonelle skyløsninger har klare begrensninger. Man erfarer at det å sende data til skyen, gjennomføre analyser i skyen og deretter frakte data tilbake til prosessanlegget hindrer effektiv og rask beslutningstaking. Det er her IoT Edge og Edge Computing kommer inn.

IoT Edge: En kort introduksjon

Utviklingen av IoT Edge og Edge Computing er en konsekvens av utfordringer med tradisjonelle skyløsninger. Kort fortalt gjør teknologien det mulig å prosessere og analysere data som produseres av IoT-enheter nærmere kilden, fremfor å sende dataene til datasentre eller skyløsninger.

IoT Edge kan med andre ord sies å være en tjeneste som bygger på IoT-nettverket og som muliggjør Edge Computing. Edge Computing, på sin side, dreier seg om å analysere dataene på enheten som analyserer dataene, det vil se helt på kanten (derav navnet) av nettverket. Istedenfor at rådata overføres til skytjenesten, renses, aggregeres og analyseres dataene av enheten selv og sender deretter innsikten til skyen. Det reduserer både båndbreddekostnader og trafikken på nettverket og øker responstiden.

Fordeler med IoT Edge og Edge Computing i industrien

Microsoft, som er en ledende aktør innen IoT Edge og Edge Computing, lister opp flere fordeler teknologien vil gi produksjonsbedrifter:

  • Sanntidsinnsikt: Tid er penger, og produksjonsbedrifter er spesielt tidssensitive. Vi vil helst unngå produksjon av feilvarer, stans i produksjonen og andre kritiske feil som vil forsinke produksjonen og leveransen av varene. IoT Edge og Edge Computing egner seg godt i kritiske situasjoner der sanntidsinnsikt er nødvendig for rask beslutningstaking.
  • Bøtemiddel for ustabil nettverkstilkobling: Enkelte anlegg er plassert såpass avsidesliggende at konnektiviteten med skyløsningen ikke er stabil, for eksempel olje- og gassfelter.
  • Datasikkerhet: I områder der datasikkerhet er kritisk, kan du prosessere sensitiv data lokalt innenfor et regulatorisk grenseområde.
  • Reduserte båndbreddekostnader: Alt som krever stor båndbredde vil øke belastningen på nettet og hindre dataene i å flytte seg raskt nok dit de skal. Ved hjelp av IoT Edge og Edge Computing unngår du å sende store datamengder med rådata mellom enhetene og skyløsningen. Istedenfor får du muligheten til å gjennomføre datarensning og -aggregering lokalt. Det vil redusere båndbreddekostnadene dine.

IoT Edge og Edge Computing åpner fabrikkdørene for nye muligheter. I dag har teknologien utviklet seg til det punktet der tekniske enheter har nok data-, lagrings- og analysekraft til å handle på dataene de samler inn på den aktuelle enheten. Istedenfor at dataene skal føres opp i skyløsningen, kan for eksempel kantenheten fortelle deg hvordan utstyret skal stilles inn for optimalt resultat. Det vil ha en voldsom effekt både på produksjon og kostnader.

IoT Edge gir deg muligheten til å beholde dataene dine internt i bedriften, innenfor fabrikkens egne fire vegger. Du trenger ikke flytte alt opp i skyen og ut av huset, du beholder intelligensen uten at du kommuniserer eksternt. Og, du er ikke avhengig av at kommunikasjonen utad skal være oppe til enhver tid. Dette er den primære gevinsten av analysemuligheter på kanten: å utnytte fordelene som ligger i analyse av sanntidsdata, uten bredbåndskostnadene som følger med å sende data til skyen eller et eksternt datasenter.

Last ned e-bok: Kom i gang med din digitale transformasjon

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering

Abonnér på bloggen