<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvordan håndtere store datamengder i havbruk - del 1: Kommunikasjon mellom merder og fôrflåte

I et havbruksanlegg produseres det mengder med ulike data, og det kan være en utfordring for oppdrettere å fange alle dataene, sende dem til fôrflåten og behandle dem. I denne artikkelen forklarer vi hvordan man på en sikker og pålitelig måte kan hente inn data fra merdene til fôrflåten.

Bakgrunn og dagens utfordring

Et havbruksanlegg har som regel mange merder (innhegning i sjøen for fôring og stell av oppdrettsfisk), og i hver merd er det en rekke tekniske installasjoner som gir informasjon om anlegget. Noen av dem er sensorer som sender relativt begrenset med data om for eksempel saltinnhold i vannet, alger og forurensing, mens andre for eksempel kan være kameraer som trenger stor båndbredde for å levere høyoppløselig video fra merden.

I dag bruker man gjerne trådløs kommunikasjon for å kommunisere disse dataene inn til fôrflåten. Denne måten å kommunisere data på kan i noen tilfeller være ustabil fordi merdene ikke alltid står stille, og at bevegelse kan påvirke kvaliteten. En slik løsning har heller ikke nok båndbredde til å overføre høyoppløselig video.

Alternativet er å bruke fiberkabel. Med fiberkabel finnes det en risiko for at kabelen kan bli kuttet av av servicebåter ute ved merdene, eller at man mister strømmen på en merd, som vil påvirke all kommunikasjon med merden. Løsningen er å lage et design med fiberkabel som tåler at strømmen går eller at en kabel kuttes. Dette vil gi en kommunikasjonsløsning som vil kunne overføre all type informasjon fra merdene til fôrflåten.

Videre vil vi nevne at det kan lønne seg å prosessere data om bord på fôrflåten før den sendes videre til land. Da blir det betydelig mindre mengder med data som skal overføres. I del to av denne artikkelserien vil vi sette søkelys på kommunikasjon med fôrflåten fra land.

Løsningsalternativ 1: Lineær fiber med bypass

Linear-fiber-bypass

I denne løsningen går det en fiberkabel fra fôrflåte til første merd til den neste, deretter til den neste igjen og så videre. Det sitter en fiber bypass-boks på hver merd. Hvis strømmen går på en merd, vil bypassboksen koble fiberen direkte videre til neste merd. Fiberen vil med andre ord kobles forbi merden med strømbrudd. Det vil kun være den merden som strømmen går på, som mister kontakten med fôrflåten. Det samme vil gjelde dersom man skal utføre arbeid om bord på merden, og må koble ut strømmen. De andre merdene vil fortsatt være i kontakt med fôrflåten.

Ulempen med dette designet er at dersom fiberkabelen blir brutt, vil alt etter bruddet miste kontakten med fôr-flåten. For å øke oppetiden ved en slik hendelse kan man velge å legge fiberkabelen i en ring, som forklart i neste alternativ.

Løsningsalternativ 2: Ring-fiber med bypass

Ring-fiber-bypass

Med dette designet får du alle fordelene med lineær fiber med bypass-løsningen over, samt at du tåler brudd i fiberkabelen. Kommunikasjonen blir rutet motsatt vei etter bruddet, slik at kabelen er å betrakte som en lineær kabel. Er det viktig å unngå tap av kontakt med fôrflåten, er det dette designet vi anbefaler.

En ny standard for datainnsamling i havbruk

Ettersom behovet og forventningene til rapportering og analyse øker i bransjen og nye løsninger gjør det mulig å håndtere store datamengder, øker også behovet for standardisering og sentralisering av data. Aquacloud har i samarbeid med partnere (blant annet Triple-S) nylig utviklet en ny standard for sensor-data; Aquacloud 2.0. Denne standarden er blant annet basert på en annen standard for IoT, kalt OPC-UA. Den har vi skrevet mer om i denne artikkelen.

Når sensor- og systemleverandører tar i bruk og baserer sine grensesnitt på denne standarden, vil det åpne seg nye og spennende muligheter for samling av data i skyen samt bedre utnyttelse av data for havbruksselskaper og leverandører.

Er du interessert i å vite mer om kommunikasjonsløsningene i denne artikkelen og hvordan vi kan hjelpe? Ta kontakt med oss i Triple-S for mer informasjon og bistand til design av din løsning.

Les mer om havbruk på vår nettside >>

Skrevet av Flemming Graversen

Flemming Graversen er forretningsutvikler for olje-, gass-, marine- og havbrukssektoren i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg, forretningsutvikling og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og forhandler. De siste årene har han hatt fokus på forretningsutvikling innen olje- og gassektoren i Norge, med både maskinbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere. Flemming er ingeniør og er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering, cyber security og digitalisering.

Topics: Nettverk

Abonnér på bloggen