<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Hvordan intelligent motorstyring sikrer høy oppetid i produksjonen

Hva er konsekvensen av havari og nedetid i motorene dine? Har du informasjon om motorstatus? Sender systemet fra seg varsler og gir deg alarmer om noe er i ferd med å gå galt? Med andre ord, er styringen av motorene dine optimal?

Elektromotoren er ryggraden i dagens moderne industri. Den gir mekanisk energi som er nødvendig i svært mange applikasjoner. Enten det er bevegelsessystemer, ventilatorer, transportanlegg, pumper eller kompressorer, er det den elektriske motoren som holder produksjonen i gang.

Ettersom motoren er så sentral for produksjonen og ytelsen til industribedrifter, er konsekvensen av motorfeil betydelig, ofte med flere hundre eller tusener av timer tapt produksjonstid. Og størrelsen på motoren har lite å si i denne sammenhengen. Selv en feil i den minste motoren kan føre til store, negative konsekvenser for virksomhetens produktivitet.

Intelligent motorstyring gjør det mulig å overvåke helsetilstanden og ytelsen til hver enkelt motor. Det gjør det mulig å identifisere potensielle problemer, som kan lede til ikke-planlagte stopp eller redusert produktivitet, før de oppstår.

 

Fra tradisjonell motorstyring...

Motorer kan feile, enten det er på grunn av overbelastning, fasefeil, jordfeil, over- og underspenning eller rotorfeil. Ulempen med enkle, tradisjonelle motorstyringsløsinger er imidlertid at de ikke gir deg noen advarsler om slike eller andre uønskede hendelser er i ferd med å oppstå. Løsningene er ute av stand til å kommunisere med overliggende kontrollsystemer og begrenser tilgangen på kritisk informasjon som sikrer effektiv produksjon.

Ta elektrisk overbelastning som et eksempel. Tradisjonelle elektromotorløsninger vil ikke varsle deg om motoren er i ferd med å bli overbelastet og gir deg få muligheter til å identifisere kilden til feilen. Det er først når uhellet er ute at du blir oppmerksom på feilen. Konsekvensen blir gjerne tap av produksjonstid, vrak av produksjonsvarer, redusert levetid på motoren, redusert produktivitet og potensielle skader på nærliggende utstyr.

Tradisjonelle løsninger for motorstyring er i praksis av- og på-brytere. De måler ingen verdens ting. Motorstyringsteknologien har imidlertid utviklet seg raskt og kan i dag levere tettere integrasjon mellom enheter og utstyr og tilgang på data. Denne utviklingen gir produksjonsbedrifter tilgang på operasjonelt anvendbar informasjon som kan bidra til å optimalisere produksjonen.

 

...til intelligent motorstyring

Intelligent motorstyring gir deg varselsignaler før motoren feiler. En slik tilnærming til motorstyringen gir deg viktig diagnostisk informasjon gjennom tilgang på produksjon- og maskindata. Denne informasjonen kan gi deg varselsignaler før uønskede hendelser oppstår og forenkler feilsøkingsprosessen. Resultatet blir minimale eller ingen tap i produksjonstid, en forenklet og kontrollert gjenoppstartsprosess og prediktive vedlikeholdsmuligheter.

Intelligent motorstyring kombinerer avanserte kontrollteknologier med Ethernet kommunikasjon i en arkitektur som forbedrer systemytelsen og øker effektiviteten på tvers av produksjonen. Motorstyringene kobles sammen i en IIoT-løsning, som gir vedlikeholdspersonell tilgang på informasjon om mulige motorproblemer, prediksjoner på når motoren kommer til å stoppe og indikasjoner på hvorfor motoren er i ferd med å feile.

Kun ved hjelp av en kommunikasjonsløsning kan du avlede en rekke verdier fra motorene dine. Informasjonen går via Ethernet med kanskje 70 og 80 verdier du kan måle, og så kan du velge de verdiene som er interessante for deg. Med informasjonen du kan hente ut fra intelligente motorstyringsenheter, blir det langt lettere å ta smarte og veloverveide avgjørelser i vedlikeholdsarbeidet ditt.

 

Eksempler på bruksområder for intelligent motorstyring

La oss se på noen typiske bruksområder der intelligent motorstyring kan generere verdifull innsikt: 

  • Tunnelvifter: Høsten 2017 falt det ned en 200 kilo tung tunnelvifte foran en bilfører, som en følge av at et mekanisk brudd i viftens rotor medførte vibrasjoner som førte til at den slutt løsnet. Intelligent motorstyring ville kunne fanget opp disse vibrasjonene og potensielt avverget uhellet.
  • Transportbånd: Se for deg et transportbånd som frakter metaller ut av en gruve. På et slikt transportbånd kan for eksempel løse gjenstander kile seg fast. Da blir båndene tyngre å trekke, vil friksjonen øke, lagrene slites og belastningen ujevn. I et slikt tilfelle vil intelligent motorstyring kunne gi deg beskjed om at lageret går varmt og at motoren trenger mer energi.
  • Pumper: I en pumpeapplikasjon kan motorene sende varsler om for eksempel temperaturen stiger over et gitt nivå, varslene sendes til de digitale flatene som vedlikeholdspersonellet benytter.

 

Gevinsten av intelligent motorstyring

Fungerende elektromotorer er kritisk for vellykket produksjon. Stopper de å fungere, stopper også hele produksjonen opp. Motorfeil fører gjerne til tap av produksjonstid, vrak av produksjonsvarer, betydelige reparasjonskostnader, farlige sikkerhetsutfordringer og uheldige konsekvenser for annet utstyr i produksjonen.

Gode løsninger for motorstyring ivaretar både styring og beskyttelse av motoren din. I tillegg benyttes data for å gi varsel om at noe er i ferd med å skje, noe som gjør det lettere å planlegge vedlikehold og forhindre uforutsette problemer og nedetid i produksjonen. Intelligent motorstyring øker produktiviteten på tvers av automasjonssyklusen, øker informasjonsgrunnlaget for beslutningstaking, sørger for at produksjonen er sikker og sikrer arbeidsmiljøet.

Enkle motorstyringer kan ikke gi deg de forvarslene du trenger for å sikre en effektiv produksjon og unngå nedetid. Hvis konsekvensene ved motorfeil er lav, er dette noe du kan leve med. Men hvis konsekvensen er høy og medfører betydelige kostnader, er det sjelden en bærekraftig løsning. Er motorutstyret kritisk, bør du vurdere å implementere intelligent motorstyring allerede i dag. Intelligent motorstyring medfører naturligvis en ekstra kostnad, men denne kostnaden utgjør kun en brøkdel av kostnaden du står overfor om motorene dine ryker.

New call-to-action

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Automatisering

Abonnér på bloggen