<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvordan redusere kostnader og øke oppetiden med fjerntilkobling?

Fjerntilkobling gir tilgang til maskiner og utstyr som ikke befinner seg på samme sted som deg. Det kan være tilgang til serveren på kontoret fra laptopen din hjemme, eller tilgang til en maskin om bord på en fiskebåt fra en datamaskin på land. Mange bedrifter har for lengst åpnet opp for å gi ansatte fjerntilgang til bedriftsnettverket via VPN-løsninger. Dette har imidlertid som oftest vært begrenset til bedriftens servere for fildeling og administrative systemer. Med fjerntilkobling til maskiner og utstyr kan vi oppnå besparelser i industrien og offentlig sektor, men det stilles da enda større krav til sikkerhet.

Fjerntilkoblingsløsninger og sikkerhet

Mange bedrifter har holdt tilbake med å koble maskiner til internett i frykt for sikkerheten til mennesker, maskiner og utstyr. Heldigvis er dagens sikkerhetsteknologi svært trygg, og den vedlikeholdes løpende av de de største og beste aktørene på markedet. For eksempel benytter fjerntilkoblingsløsningene våre en robust krypteringsteknologi basert på OPENVPN, SSL og IPSEC. På samme måte som for nettbanker, krever påloggingen til systemet tofaktor-autentisering. Dersom brukeren vil begrense tilgangen ytterligere, kan det installeres en nøkkelfunksjon slik at det kun gis tilgang ved behov. Med dagens sikkerhetsteknologi har bedriften din med andre ord lite å frykte – bare mye å vinne. 

Les hvordan Optimar kuttet utallige reisedøgn med smart fjerntilkobling

Hvilke fordeler gir fjerntilkoblingsløsninger?

 1. En umiddelbar feildiagnose gjør at serviceteknikerne vet hva som kreves før de rykker ut
  Ofte forteller maskinen selv hvor problemet ligger – men ikke alltid. Med fjerntilkobling kan leverandørens serviceteknikere gjøre feilsøking og stille diagnose for maskinen fra sitt eget kontor. Når de vet hva som er galt, kan de få tak i delene de trenger med én gang i stedet for å dra tomhendt til kunden første gang. Kunden slipper å betale dobbelt opp for servicen, og reduserer potensielt nedetiden betraktelig. For leverandøren vil dette si at de kan levere enda bedre og mer konkurransedyktige tjenester, og samtidig få kapasitet til flere kunder.
 2. Produksjonen kan settes i gang raskere og tapt omsetning reduseres til et minimum
  Har sluttbrukeren reservedeler på lager? Nå som serviceteknikerne ikke trenger å rykke ut for å finne hvor feilen ligger, er det kanskje ikke nødvendig at de rykker ut i det hele tatt. Litt veiledning over telefon kan være alt som skal til for at kunden klarer å skifte den defekte delen med interne ressurser. Kunden blir spart for store kostnader og nedetid, noe som igjen styrker leverandørens servicetilbud ytterligere.
 3. Utvidet servicetilbud med proaktiv diagnostikk og umiddelbar utbedring av feil 
  Noen fjerntilkoblingsløsninger åpner opp for at maskinen kan sende alarmstatuser direkte til servicesenteret hos leverandøren. Dette stiller leverandøren i en posisjon til å tilby enda bedre service, siden leverandøren i større grad kan drive proaktiv diagnostikk og sørge for at maskinene fungerer optimalt. Det kan også være en mulighet å til å utvide servicetilbudet eller tenke nye forretningsmuligheter – for eksempel ved å selge oppetid i stedet for å ta betalt for selve maskinen.
 4. Implementering av maskiner med fjernsupport fra ekspertpersonell
  Med en fjerntilkoblingsløsning kan servicepersonellet installere og implementere maskinene med hjelp fra ekspertpersonell – uten at ekspertpersonellet trenger å rykke ut. Suppler gjerne med et webkamera, så maskinen fysisk kan overvåkes.


Les hvordan Optimar kuttet utallige reisedøgn med smart fjerntilkobling

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Nettverk

Abonnér på bloggen