<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Hvordan skape konkurransekraft ved bruk av samarbeidende roboter

Arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri peker i sin konjunktur rapport for 2023 på at fremtidsutsiktene for industrien spriker stort. Mange bedrifter gjør det veldig bra, mens andre sliter med høye utgifter til strøm og andre innsatsfaktorer. Noen bedrifter vurderer flytting ut av Norge, mens andre tar produksjonen hjem på grunn av problemer i forsyningskjedene. Regjeringen har også skapt stor usikkerhet med innføring av lakseskatt, økt arbeidsgiveravgift og en uklar strømstøtteordning for næringslivet.

Det er naturlig å tenke at de neste årene kan bli rufsete og utfordrende for mange. I Triple-S har vi stor tro på at norsk industri kan utvikle seg positivt ved å se på initiativer og investeringer som kan redusere kostnader, øke produktiviteten og styrke konkurransekraft. Et eksempel på dette er å ta i bruk samarbeidende roboter, eller cobots, som utgjør et svært spennende område innenfor robotisering.

Last ned gratis e-bok om samarbeidende roboter

En samarbeidende robot er en kosteffektiv måte å automatisere arbeidsoppgaver på. Den er fleksibel, krever liten plass og kan dele arbeidsområde med mennesker. La oss se på tre områder hvor den kan øke din konkurransekraft.

Bedre utnyttelse av arbeidskraft

For mange er tilgang til arbeidskraft en utfordring og det er verdt å stille spørsmål ved om den arbeidskraften du har blir utnyttet på best mulig måte. Bruker verdifulle medarbeidere tiden sin på manuelle og repeterende oppgaver som kunne vært automatisert?

Ved å automatisere slike oppgaver med en cobot, vil arbeidskraft bli frigjort og det oppstår et mulighetsrom. En av mulighetene vil være å bruke frigjort arbeidskraft til oppgaver som skaper enda større verdi og er med på å styrke bedriften ytterligere. Dette er vinn-vinn!

Økt produktivitet

Maskiner og utstyr er ofte kostbart og utnyttelsen av disse er ofte en viktig faktor for konkurransekraften til en bedrift. Når deler av arbeidet utføres manuelt kan det føre til varierende kvalitet, vraking av deler og i verste fall retur fra kunder. Utnyttelsen av en maskin vil ofte bli redusert når den er avhengig av en operatør. Sykdom, ferier og begrensninger i arbeidstid vil spille inn. En cobot kan potensielt føre til økt kvalitet, høyere hastighet og bedre utnyttelse av døgnets 24 timer.

Bedre arbeidsmiljø

Repeterende oppgaver, tunge løft, dårlig ergonomi og farlige situasjoner er oppskrift på et arbeidsmiljø som over tid vil føre til sykefravær. I tillegg kommer lavere produktivitet og en mindre attraktiv arbeidsplass. I dagens samfunn er et godt arbeidsmiljø noe vi alle forventer og en samarbeidende robot kan avlaste operatører og legge til rette for et bedre arbeidsmiljø.

Se våre samarbeidende roboter

Helt til slutt må vi også innom temaet bærekraft. Bærekraftig utvikling står høyt på dagsorden og handler om både små og store tiltak for å sikre fremtiden. Det er vanlig å tenke bærekraft i tre dimensjoner: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Coboter bidrar uten tvil til de to siste dimensjonene ved å skape solide bedrifter med et godt arbeidsmiljø.

Last ned gratis e-bok om Samarbeidende Roboter

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Automatisering

Abonnér på bloggen