<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Integrerte automasjonsløsninger er viktigere enn noen gang

Altfor mange produksjonsbedrifter hemmes av proprietære løsninger og setter stadig vekk sin lit til at maskinbyggerne vet hva slags utstyr som egner seg best på produksjonsgulvet – en definitiv showstopper for digitaliseringsinitiativer. Ikke overlat digitaliseringsstrategien din til maskinbyggerne. Still krav til standardisering.

Når produksjonsbedrifter nå står overfor den fjerde industrielle revolusjonen, der avansert teknologi og automatisering kommer sammen på en helt ny måte, er det helt kritisk at maskiner og utstyr kobles tettere sammen og blir i stand til å kommunisere med hverandre.

Om maskinene du kjøper inn benytter seg av ulike kommunikasjonsstandarder, blir dette vanskelig å få til. Integrerte og standardiserte løsninger er helt nødvendig for å muliggjøre smarte produksjonslinjer med smarte maskiner.

Se opptak fra webinaret "Planlegg din digitale produksjon"

Fordeler ved standardisering og integrerte løsninger

Standardisering er kritisk for å integrere utstyr og programvare fra ulike leverandører i sammenkoblede konsepter. Det skaper muligheten for en enkel integrasjon av systemer, maskiner og komponenter i et helhetlig økosystem.

Allerede i 2014 trakk Statoil frem standardisering som en løsning for å redusere kostnader, og hadde som plan å bruke en standardiseringstilnærming på alle nye store prosjekter og standardiserte plattformer. Istedenfor å finne opp hjulet på nytt hver gang, innså de at de kunne spare mange ingeniørtimer brukt på testing og dokumentasjon ved å standardisere løsninger og produkter.

De var og er utvilsomt inne på noe. Standardisering og integrerte løsninger kan generere en rekke gevinster for produksjonsbedrifter.

  • Lavere driftskostnader: Har du flere ulike systemer, må du også ha mer kompetanse blant medarbeiderne dine. Har du en integrert løsning, trenger du bare ett sett med kompetanse. Med mindre variasjon kan du bygge opp kompetanse rundt én teknologi, i stedet for å spre kompetansen over ulike teknologier.
  • Enkel tilgang på support: På samme måte som et homogent system krever mindre kompetanse in-house, krever det også mindre support fra mange forskjellige leverandører.
  • Lavere vedlikeholdskostnader: Et homogent system gjør det lettere å finne feil, en stor fordel med tanke på reservedeler. Med riktige reservedeler på lager, kan dere rette opp feilen raskere og forhindre unødvendig nedetid.
  • Utveksling av data: Introduserer du flere plattformer, blir det vanskeligere å utveksle data og informasjonsflyten blir tyngre. Har du et homogent system, blir det enklere å utveksle data mellom maskiner og andre systemer.

 

Les også: Industrielle trådløse nettverk: Hva er det og hvorfor er det viktig?

Maskiner som snakker samme språk

Ulike standarder forhindrer kommunikasjon mellom ulike teknologier og produkter i «tingenes internett». For mange produksjonsbedrifter er dette blant de største barrierene for å komme i gang med digitalisering. Man opererer med et visst antall standarder, et visst antall grensesnitt og et visst antall kommunikasjonsløsninger som forhindrer en responsiv, tilpasningsdyktig og sammenkoblet produksjon.

Med digitaliseringen av industrielle nettverk og fremveksten av ulike Ethernet-protokoller og «tingenes internett», øker behovet for standardiserte trådløse nettverk. Integrerte løsninger handler i stor grad om at maskinene snakker samme språk. Og det er protokollen, et sett med regler for bedriftens nettverkskommunikasjon, som definerer hvilket språk maskinene skal snakke.

 

Still krav til leverandøren

Hvis du ikke definerer på forhånd og spesifiserer overfor leverandøren hvilken protokoll maskinene dine skal ha, er sjansen stor for at du ender opp med en maskinpark som ikke snakker samme språk. På den måten gjør du deg avhengig av gatewayer, som fungerer som «tolker», for at maskinene i nettverket skal kunne snakke sammen.

Med gatewayer er det bare forhåndsangitte målerverdier som får passere, og det kan ofte føre til flaskehalser hvor store mengder informasjon ikke slipper gjennom. Du får altså redusert åpenhet, tilgjengelighet og flyt av data, og det blir heller ikke mulig å nå alt utstyret fra ett sentralt sted – for eksempel for å oppdatere firmware eller gjennomføre konfigurasjonsendringer. I et maskinnettverk som er satt sammen med ulike protokoller, er det dessuten vanskeligere å finne eventuelle feil enn det er i et homogent system.

Fordi ulike protokoller kan egne seg bedre for bestemte typer produksjon, bør produksjonen være utgangspunktet for bedriftens standardprotokoll. Det lønner seg derfor å sette seg godt inn i egenskapene til de protokollene som er dominerende i bransjen din og som mange leverandører har valgt å legge seg på.

Bruk av åpne standarder som støttes av mange produsenter, gir flere fordeler. En løsning basert på én eller flere åpne standarder vil sikre at du får et felles grensesnitt som maskinleverandøren må forholde seg til. Sammenkoblingen av IT- og OT-nettet blir enklere, og du sikrer optimal flyt av produksjonsdataene.

Etter å ha kartlagt og bestemt foretrukket standard (Ethernet IP), bruker du denne standarden som krav opp mot maskinleverandørene. Da sikrer du at de kan levere utstyr, produksjonsenheter og komponenter som kan kommunisere med hverandre.

Istedenfor å la maskinleverandøren sette standarden for teknologinivået som blir førende i anlegget ditt, bør du ta styringen selv. Industri 4.0 baserer seg på sanntidsinformasjon i produksjonen, slik at produksjonen er rustet til å ta sine egne avgjørelser gjennom automasjon. Hvis hver enkelt maskin på fabrikkgulvet opererer som en egen silo, blir dette vanskelig – om ikke umulig – å realisere.

Se opptak fra webinaret "Planlegg din digitale produksjon"

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 23 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 20 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen