<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Nå er det kritisk å oppgradere gamle automasjonsanlegg

En betydelig andel produksjonsanlegg er gamle, med utdaterte automatiseringssystemer som nærmer seg slutten av levetiden sin eller i verste fall har passert den. Behovet for oppgradering og modernisering er stort og har blitt forsterket av den pågående forsyningskrisen. Det positive er at en oppgradering kan gi store gevinster.

Jo eldre og mindre pålitelig utstyret ditt er, desto dyrere er det å vedlikeholde. Og jo nærmere utstyret ditt kommer slutten av levetiden sin, desto vanskeligere blir det å få tak i reservedeler. Har du et produksjonsanlegg fullt av aldrende utstyr står du ved et veikryss: Du kan oppgradere det eksisterende utstyret, erstatte med nytt, eller siste utvei: reparere det gamle utstyret.

Den pågående forsyningskrisen, med mangel på råvarer som plast, metaller og chiper, har ført til at mange produsenter har satt en raskere sluttstrek for eldre produkter enn det som var planlagt. Vi ser også at råvarer prioriteres til å produsere nye produkter istedenfor å holde liv i gamle. Dette er dårlig nytt for gamle og utdaterte automasjonsanlegg.

Modernisering og oppgradering av aldrende utstyr har sine betydelige fordeler. Det kan øke produktiviteten, gi tilgang til kritisk informasjon fra anlegget, forlenge produktenes livssyklus og skape en mer agil produktutvikling gjennom økt fleksibilitet. Ved å modernisere seg i tråd med den teknologiske utviklingen innen produksjons- og prosessindustrien, økte et ledende elektronikkselskap sin produksjonskapasitet med 25 prosent og produserte 50 prosent færre defekte produkter.

Slike gevinster kan også du oppnå, om du gjennomfører en kostnadseffektiv oppgradering av utstyret ditt som står i tråd med en moderniserings- og digitaliseringsstrategi. Denne korte guiden i tre steg gir deg en pekepinn på hvordan du bør gå fram.

1. Analyse og evaluering av produksjonsutstyr

Den beste måten å oppgradere utstyret ditt på, er å begynne med en grundig forståelse av hvor du befinner deg i dag. Undersøk den installerte basen din for å adressere hvilket utstyr som utgjør den største risikoen. Gjennomfør en livssyklusanalyse av utstyret, reservedeler og programinventar. En grundig gjennomgang og detaljert analyse av kritiske ressurser i anlegget ditt og tilstanden til disse ressursene, vil hjelpe deg til å prioritere utstyrets moderniseringsbehov.

Hvor i livssyklusen er automasjonsutstyret? Hva kan du fortsatt kjøpe? Er det mulig å få tak i reservedeler? Hva er utgått og umulig å erstatte? Dette er spørsmål analysen din bør kunne besvare. På et mer formalisert nivå bør analysen la deg sitte igjen med følgende informasjon:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • Den gjennomsnittlige tiden utstyret fungerer før det feiler, en såkalt «mean time before failure» (MTBF).
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødige, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold, og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Oppsummering av kostnadene for dagens reservelager
 • Anbefalte erstatninger for dagens reservelager
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygginger for å sikre best mulig oppetid på utstyret

Les mer om analyse av produksjonsutstyr og hvordan vi kan hjelpe deg >>

2. Oppgraderings- og moderniseringsplan

Når du har kartlagt nåsituasjonen din, må du finne ut hvor du vil med oppgraderingen. Det krever prioritering. Det neste steget i prosessen er dermed å finne ut hvor du kan utgjøre den største forskjellen ved å oppgradere gammelt utstyr:

 • Hvor utgjør aldrende maskiner størst risiko for driften av eller fleksibiliteten til produksjonsanlegget?
 • Hvilke skritt kan du ta for å dempe denne risikoen med minst mulig forstyrrelser i produksjonen?
 • Hvordan kan oppgraderingen av utstyret inkluderes på best mulig måte i budsjettene dine?
 • Har du utstyr eller maskiner du ikke får hentet ut data fra?
 • Hva kan du gjøre nå, og hva må du oppgradere på et senere tidspunkt?
 • Hvordan kan du best dra nytte av digitaliseringen innen produksjonsindustrien?

Slike og andre relevante spørsmål bør inkluderes i en oppgraderings- og moderniseringsplan.

Definer omfanget av moderniserings- og oppgraderingsprosjektet ditt basert på applikasjonskrav, produktivitetsgevinster, tidsplan, budsjett og avkastning på investeringen basert på langsiktige forretningsmålsetninger.

3. Gjennomføring av oppgraderinger

Når du så skal oppgradere utstyret, er det viktig at du beveger deg i det tempoet som fungerer best for deg, enten du skal oppgradere flere maskiner og ulikt utstyr samtidig eller dele oppgraderingen opp i ulike faser. Knytt gjerne til deg kompetanse fra eksterne partnere som forstår utfordringene dine i oppgraderingsprosjektet.

Uansett om du oppgraderer utstyret ditt på egen hånd eller ved hjelp av en ekstern partner, anbefaler vi at oppgradering av utstyr ikke skjer i isolasjon, men tett integrert i en overordnet moderniserings- og digitaliseringsstrategi. Vi ser fremveksten av «smarte» fabrikker med smarte produksjonsprosesser i det som kalles Industri 4.0, og det er vel verdt å undersøke muligheten for å gjøre oppgraderingen og moderniseringen av utstyret ditt en del av denne globale teknologiutviklingen innenfor industrien.

Last ned e-bok: industriell digitalisering, oppdatert 2020

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen