<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Kosteffektiv oppgradering av gammelt produksjonsutstyr

En betydelig andel produksjonsanlegg er flere titalls år gamle, med utdaterte automatiseringssystemer som nærmer seg slutten av levetiden sin. Behovet for oppgradering og modernisering er stort, men det er også tiltak som kan gi store gevinster.

Jo eldre og mindre pålitelig utstyret ditt er, desto dyrere er det å vedlikeholde. Og jo nærmere utstyret ditt kommer slutten av levetiden sin, desto vanskeligere blir det å få tak i reservedeler. Har du et produksjonsanlegg full av aldrende utstyr står du ved et veikryss: Du kan oppgradere det eksisterende utstyret, erstatte med nytt eller siste utvei reparere det gamle utstyret.

Mange produksjonsbedrifter velger ofte den enkle løsningen å reparere eksisterende. Å rettferdiggjøre risikoen og kostnadene ved oppgraderinger har tradisjonelt vært en kamp mot å opprettholde status quo. Selv om systemer opererer i isolasjon og utstyret er utdatert og kostbart å drifte, virker trusselen aldrende utstyr bringer med seg ofte mindre skremmende enn å oppgradere og modernisere utstyret.

Likevel har modernisering og oppgradering av aldrende utstyr sine betydelige fordeler. Det kan øke produktiviteten, gi tilgang til kritisk informasjon fra anlegget, forlenge produktenes livssyklus og skape en mer agil produktutvikling gjennom økt fleksibilitet. Ved å modernisere seg i tråd med den teknologiske utviklingen innen produksjons- og prosessindustrien, økte et ledende elektronikkselskap sin produksjonskapasitet med 25 prosent og produserte 50 prosent færre defekte produkter.

Slike gevinster kan også du oppnå, om du gjennomfører en kostnadseffektiv oppgradering av utstyret ditt som står i tråd med en moderniserings- og digitaliseringsstrategi. Denne korte guiden gir deg en pekepinn på hvordan du bør gå fram.

 Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies

1. Analyse og evaluering av produksjonsutstyr

Den beste måten å oppgradere utstyret ditt på, er å begynne med en grundig forståelse av hvor du befinner deg i dag. Undersøk den installerte basen din for å adressere hvilket utstyr som utgjør den største risikoen. Gjennomfør en livssyklusanalyse av utstyret, reservedeler og programinventar. En grundig gjennomgang og detaljert analyse av kritiske ressurser i anlegget ditt og tilstanden til disse ressursene, vil hjelpe deg til å prioritere utstyrets moderniseringsbehov.

Hvor i livssyklusen er automasjonsutstyret? Hva kan du fortsatt kjøpe? Er det mulig å få tak i reservedeler? Hva er utgått og umulig å erstatte? Dette er spørsmål analysen din bør kunne besvare. På et mer formalisert nivå bør analysen la deg sitte igjen med følgende informasjon:

 • Detaljerte utstyrsrapporter på anlegget, plassering, avdeling, linje, panel og katalognummer
 • Den gjennomsnittlige tiden utstyret fungerer før det feiler, en såkalt «mean time before failure» (MTBF).
 • Identifisering av kritiske deler, inkludert overflødige, utilstrekkelige og utdaterte reservedeler
 • Eksisterende lagerhold, og ikke minst anbefalinger om hva som bør være på lager
 • Oppsummering av kostnadene for dagens reservelager
 • Anbefalte erstatninger for dagens reservelager
 • Anbefalinger for utbedring og eventuelle ombygginger for å sikre best mulig oppetid på utstyret

 

2. Oppgraderings- og moderniseringsplan

Når du har kartlagt nåsituasjonen din, må du finne ut hvor du vil med oppgraderingen. Det krever prioritering. Det neste steget i prosessen er dermed å finne ut hvor du kan utgjøre den største forskjellen ved å oppgradere gammelt utstyr:

 • Hvor utgjør aldrende maskiner størst risiko for driften av eller fleksibiliteten til produksjonsanlegget?
 • Hvilke skritt kan du ta for å dempe denne risikoen med minst mulig forstyrrelser i produksjonen?
 • Hvordan kan oppgraderingen av utstyret inkluderes på best mulig måte i budsjettene dine?
 • Har du utstyr eller maskiner du ikke får hentet ut data fra?
 • Hva kan du gjøre nå, og hva må du oppgradere på et senere tidspunkt?
 • Hvordan kan du best dra nytte av digitaliseringen innen produksjonsindustrien?

Slike og andre relevante spørsmål bør inkluderes i en oppgraderings- og moderniseringsplan.

Definer omfanget av moderniserings- og oppgraderingsprosjektet ditt basert på applikasjonskrav, produktivitetsgevinster, tidsplan, budsjett og avkastning på investeringen basert på langsiktige forretningsmålsetninger. En såkalt «Front End Engineering Design» (FEED) kan hjelpe deg med å finne svarene på disse spørsmålene og spille en viktig rolle i en vellykket prosjektgjennomføring. Ifølge Rockwell Automation viser enkelte studier at en FEED-studie kan redusere prosjektkostnadene med 30 prosent og redusere tiden brukt på gjennomføringen. 

 

3. Gjennomføring av oppgraderinger

Når du skal oppgradere utstyret, er det viktig at du beveger deg i det tempoet som fungerer best for deg, enten du skal oppgradere flere maskiner og ulikt utstyr samtidig eller dele oppgraderingen opp i ulike faser. Har du knyttet til deg kompetanse fra en ekstern partner som forstår bransjen din i oppgraderingsprosjektet ditt, kan disse rettlede deg trygt gjennom implementeringsprosessen.

Uansett om du oppgraderer utstyret ditt på egen hånd eller ved hjelp av en ekstern partner, anbefaler vi at oppgradering av utstyr ikke skjer i isolasjon, men tett integrert i en overordnet moderniserings- og digitaliseringsstrategi. Vi ser fremveksten av «smarte» fabrikker med smarte produksjonsprosesser i det som kalles Industri 4.0, og det er vel verdt å undersøke muligheten for å gjøre oppgraderingen og moderniseringen av utstyret ditt en del av denne globale teknologiutviklingen innenfor industrien.

Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies

 

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 23 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 20 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen