<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Mobile kontrollrom i havbruksnæringen

Norsk oppdrettsbransje har de siste årene vært i en rivende utvikling. Høy laksepris, økende global etterspørsel og sterke vekstambisjoner fra både næringen og myndighetene gjør næringen til en av de raskest voksende. De senere årene har også innovasjonsgraden i bransjen økt.

Stadig flere aktører i havbruksnæringen tar i bruk digitale løsninger og ny teknologi. For eksempel bruker innovasjonsplattformen AquaCloud kunstig intelligens og digitale løsninger for å hjelpe havbruksnæringen med å forutse lusevarsler og analyser av de beste strategiene og løsningene for å bli kvitt dem. Eide Fjordbruk er blant de første innen lakseoppdrett til å ta i bruk verktøy for dataanalyse samlet inn fra avanserte sensorer, med mål om å lære mer om forholdene i laksemerdene. Og Biomar sin nye fabrikk på Karmøy bruker moderne prosessteknologi for å effektivisere produksjon og logistikk.

Nå gjør ny teknologi det mulig også å kontrollere anleggene fra andre steder enn det lokale kontrollrommet. Kontrollrommene i havbruksnæringen er nemlig i ferd med å bli mobile.

Fremtidens kontrollrom er mobile

Parallelt med en økende automatisering, mer sammenkoblede systemer og maskiner og fremveksten av avanserte analysemetoder, vokser det nå fram et nytt kontrollrom – et kontrollrom som ikke lar seg begrense av sine fire fysiske vegger.

På samme måte som vi blir mer mobile på privaten, med nettbrett og smarttelefoner som gir oss tilgang til informasjon når vi vil og hvor vi vil, vil mobile enheter gjøre det lettere for industrimedarbeidere å samhandle med prosessutstyr, maskiner og materialer. Data fra industrielle maskiner vil ikke lenger være låst fast i fysiske enheter eller systemer, men sammenstilles og gjøres tilgjengelig for alle som trenger dem.

Tenk deg at en av pumpene på merden ikke fungerer som den skal. For å fikse et slikt problem måtte tidligere én medarbeider ut og inspisere pumpen og én medarbeider sitte på kontrollrommet og følge med på hva som skjer. Med moderne løsninger kan operatøren som oppdager problemet enkelt overføre skjermen fra kontrollrommet til et nettbrett, ta den med ut til anlegget og selv gjennomføre feilsøkingen.

Slik gjør du kontrollrommet mobilt

For å gjøre kontrollrommet ditt mobilt, trenger du en tynnklientløsning. En tynnklientløsning kan gjøre ulike enheter, som smarttelefoner, nettbrett eller datamaskiner, uavhengig av et lokalt operativsystem. Enhetene kobles opp mot og viser innhold fra eksterne servere og skjermer og løsriver dataene fra de fysiske skjermene.

Med en industriell tynnklientløsning kan innhold fra HMI-programmer, feilsøkingsverktøy, kameraer og apper presenteres akkurat der det er behov for informasjonen. Uansett om det er på kontrollrommet, møterommet, kontoret eller på et nettbrett ute i felten, er ikke data lenger låst til én fysisk skjerm. Ikke minst kan en tynnklientløsning gi deg tilgang til live video fra anlegget, for eksempel fra merden. 

Istedenfor å flytte rådata fra anlegget til kontrollrommet, som vil ta mye båndbredde, overfører du ferdig behandlede data som tar mindre båndbredde. I praksis lar en tynnklientløsning deg flytte bare selve skjermbildet ut av anlegget.

En tynnklientløsning gjør det også mulig å presentere innhold fra flere ulike kilder samtidig og på tvers av ulike merker og produsenter. På et slakteri, for eksempel, kan alle maskiner gjøres tilgjengelig på samme skjerm uansett teknologprodusent.

Rockwell Automations ThinManager er et eksempel på en slik løsning. Løsningen støtter også Microsoft HoloLens og gjør det dermed mulig å implementere utvidede virkelighetsløsninger (AR) i arbeidet.

Vil du vite mer om ThinManager? Prat med oss.

Mobilitet og sikkerhet

Mange kan kvie seg for å gjøre data fra produksjon og prosesser tilgjengelig av sikkerhetshensyn. Faktisk mener 47 prosent av IT- og forretningsledere i en undersøkelse utført av Cisco at sikkerhetsrisiko er den største hindringen for å ta i bruk mobilitet.

I dag finnes det imidlertid teknologi som QR-koder, Bluetooth-beacon, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC) som sikrer at data trygt sendes ut til forhåndsdefinerte mobile enheter. Om disse mobile enhetene skulle bevege seg utenfor det definerte området, så vil dataene også bli utilgjengelige. Slik kan du være trygg på at sikkerheten ivaretas og at dataene dine ikke kommer på avveie.

Skrevet av Flemming Graversen

Flemming Graversen er forretningsutvikler for olje-, gass-, marine- og havbrukssektoren i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg, forretningsutvikling og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og forhandler. De siste årene har han hatt fokus på forretningsutvikling innen olje- og gassektoren i Norge, med både maskinbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere. Flemming er ingeniør og er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering, cyber security og digitalisering.

Topics: Nettverk, Automatisering

Abonnér på bloggen