<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Nytt produksjonsanlegg? Bring det inn i den digitale tidsalderen

Digitaliseringen av produksjons- og prosessindustrien skaper nye muligheter for bedrifter til å bygge digitale, datadrevne og intelligente fabrikker. Planlegger du et nytt produksjonsanlegg? I så fall, ikke bygg det på gamlemåten. Tenk nytt.

Dagens fabrikker består av et visst antall fabrikater, et visst antall standarder, et visst antall grensesnitt og et visst antall kommunikasjonsløsninger – mye hummer og kanari, og lite standardisering. Morgendagens fabrikk, derimot, består av en responsiv, tilpasningsdyktig og sammenkoblet produksjon. Den tar den tradisjonelle automatiseringen et steg videre og skaper et fleksibelt system som benytter store mengder produksjonsdata for å tilpasse seg nye behov og utfordringer.

Skal du bygge et helt nytt produksjonsanlegg, har du en unik mulighet til å skape en slik datadreven og intelligent fabrikk. Du trenger ikke ta hensyn til aldrende systemer, aldrende utstyr og utdaterte prosesser, men kan heller skape noe helt nytt – et produksjonsanlegg som høster potensialet i en fremvoksende «Industri 4.0», som utnytter potensialet i nye teknologier som «tingenes internett» (IoT), big data, automatisering, robotikk og kunstig intelligens.
 
Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies
 
Bring produksjonsanlegget inn i Industri 4.0
Industri 4.0 og smart produksjon er vel ansett for å kunne bringe med seg betydelige økonomiske fordeler for produksjons- og prosessbedrifter. I en spørreundersøkelse utført av konsulentselskapet PwC, med 2000 deltakere fra ni ulike industrielle sektorer, forutser produksjonsbedrifter på verdensbasis en økning i ytterligere inntekter på 2,9 prosent og kostnadsreduksjoner på 3,6 prosent årlig som en følge av digitalisering.

Og flere aktører ser allerede fruktene av digitaliseringsinitiativene sine. General Mills reduserte ingredienskostnadene sine med 20 million dollar og energikostnadene med 1 million dollar som en følge digitaliserte prosesser og sammenkobling av adskilte datakilder. Harley Davidson oppnådde en reduksjon i skaderate på 91 prosent over en fem års tid, lavere kostnader og økt produktkvalitet som følge av smarte produksjonsmetoder. General Electric økte produktiviteten sin med 25 prosent og kuttet 100 millioner dollar i kostnader som følge av økt produktivitet over tre år.

Men hvordan kommer man dit? Hva bør man tenke på for å bringe et nytt produksjonsanlegg inn i den digitale tidsalderen?
 
Etabler en digital strategi
I en studie utført av Norsk Industri og Siemens om norske bedrifters syn på digitalisering forteller syv av ti at digitalisering er avgjørende for bedriftens konkurransekraft, men av de 441 respondentene er det kun en tredjedel som i stor eller svært god grad har tilstrekkelige planer og strategier for digitalisering. Dette må på plass.

Alle investeringer i et nytt produksjonsanlegg bør inngå i en overordnet digital strategi. En slik strategi handler om å være proaktiv og skape et veikart som adresserer alle aspekter av driften og produksjonen, inkludert mennesker, prosesser og teknologier.

Spesielt viktig er det å tenke på å bryte ned siloene i bedriften din fra dag én. Bruken av såkalt Industriell Internet of Things (IIoT) bidrar til å bryte ned veggene mellom IT-nettet (IT) og industrinettet (OT), en sammenkobling som blir stadig mer aktuell innen produksjons- og prosessindustrien. En slik silonedbryting gir ledelsen tilgang til reelle produksjonsdata fremfor flere dager gammel informasjon, noe som igjen gir bedre beslutningsgrunnlag.
 
Still krav til leverandøren
Vanligvis består fabrikker av utstyr fra en rekke ulike leverandører. I et smart, digitalisert produksjonsanlegg må alle enheter, utstyr og maskiner være i stand til å kommunisere med hverandre. Om maskinene du kjøper inn benytter seg av ulike kommunikasjonsstandarder, er dette vanskelig å gjennomføre.

I oppbyggingen av et nytt produksjonsanlegg er det viktig at du stiller krav til leverandøren din, slik at de kan levere utstyr, produksjonsenheter og komponenter som kan kommunisere med hverandre. Følgende krav er særlig viktige:

  • Åpne standarder: Åpne standarder er kritisk for å integrere utstyr og programvare fra ulike leverandører i sammenkoblede konsepter. Det skaper muligheten for en enkel integrasjon av systemer, maskiner og komponenter i et helhetlig økosystem. En løsning basert på en eller flere åpne standarder vil sikre at du får et felles grensesnitt som maskinleverandører eller kontrollsystemer må forholde seg til. Sammenkoblingen av IT- og OT-nettene blir enklere og du sikrer optimal flyt av produksjonsdata.
  • Ta kontroll over standarden for teknologinivået: Vanligvis får én nøkkelleverandør oppdraget med å levere utstyr og maskiner til nye produksjonsanlegg. Dermed er det også maskinleverandøren som setter standarden for hvilket teknologinivå som blir førende i produksjonsanlegget ditt. Det er en risiko. Du lar andre legge føringer for de maskinene du blir nødt til å forholde deg til de neste 20 årene. Istedenfor å overlate muligheten for suksess til andre, bør du ta ansvar selv. Ikke la maskinleverandøren bestemme teknologinivået i produksjonsanlegget ditt. Ta kontroll selv.

Fokuser på levetidskostnadene, ikke investeringskostnadene

Mange har forsøkt, mange har feilet. Flere har gått inn med en tanke om at de skal bygge en «state of the art» ny, moderne fabrikk, med to operatører og en vareproduksjon per time som overgår alle tidligere rekorder. Men så, når alt kommer til alt, blir det for dyrt. Og så lar de maskinleverandørene legge føringene for oppbyggingen av produksjonsanlegget – og de endre opp med den samme gamle fabrikken de alltid har hatt.

Et ensidig fokus på kostnader i investeringen av et nytt produksjonsanlegg, er en betydelig årsak til at flere smarte, digitale fabrikker aldri ser dagens lys. Det er riktig at byggingen av et modernisert produksjonsanlegg ofte fører til høyere kostnader. Ifølge PwC er investeringen i Industri 4.0-kapabiliteter estimert til å nå nærmere fem prosent av den årlige omsetningen til produksjonsbedrifter innen industri. Og i flere tilfeller, kan investeringskostnadene bli betydelig høyere. Pallegrossisten AS i Dale, for eksempel, innførte Industri 4.0 i sin virksomhet med en investeringskostnad på 34 millioner kroner i helautomatisk produksjon og lagring – mer enn en normal årsomsetning. Det til tross, levetidskostnadene på maskinene og utstyret kan bli langt lavere.

Det er langt mer komplisert å bringe aldrende systemer, gamle maskiner og utdaterte prosesser inn i den digitale tidsalderen, enn det er å bygge et nytt, smart og digitalt produksjonsanlegg fra bunnen av. Produksjonsbedrifter som skal bygge nye produksjonsanlegg, bør benytte seg av denne muligheten allerede nå. Teknologien er allerede tilgjengelig.

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 23 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 20 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen