<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Robotisering, en nødvendighet for å utvikle norsk industri

I kappløpet for å bygge den digitale, smarte fabrikken, vil robotisering være den perfekte partneren for å gjøre norsk industri konkurransedyktig.

I 2016 uttalte næringsminister Monica Mæland at hun mente robotene kunne redde norsk industri. Sammen med representanter fra blant annet LO, NHO og Norsk Industri reiste hun til Tyskland for å gjøre seg kjent med deres satsning på Industri 4.0 og hvordan ny teknologi og robotisering kan utnyttes for å styrke norsk industris konkurranseevne.

Robotisering og automatisering er helt avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen vår i møte med stadig tøffere konkurranse fra lavkostland. Roboter tillater oss å produsere mer med samme maskinpark og skape en enorm konkurransefordel gjennom økt effektivitet. For oss her i høykostlandet Norge er effektivitet ikke bare en konkurransefordel, men en forutsetning for våre arbeidsplasser.

 Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies

Robotisering er veien til økt konkurransekraft

– Automatisering i en produksjonsbedrift gir lavere kostnader og øker fleksibiliteten, forteller Christian Haslestad i konsulentfirmaet BCG. – Dette styrker konkurransekraften og gir blant annet en lavere pris på varen, som bidrar til å drive etterspørselen oppover. Det gir nye muligheter for økt volum, som igjen fører til økt behov og flere ansatte.

Han har rett. Nå når vi står overfor den fjerde industrielle revolusjonen, eller Industri 4.0, der datamaskiner og automatisering kommer sammen på en helt ny måte, vil robotisering løftes til nye nivåer og gi industribedrifter hjelp av mer avanserte og smartere roboter. Det vil generere en rekke nye gevinster, blant annet:

  • Økt effektivitet: Skal norsk industri klare seg på sikt, må det gjøres noe med arbeidskostnadene. Vi klarer ikke å konkurrere med våre høye lønnskostnader, men vi kan øke effektiviteten vår. Robotisering gjør dette mulig.
  • Stabil kvalitet: Ti produksjonsmedarbeidere i et lavkostland kan gjøre den samme jobben som en robot, men er menneskelige hender involvert, vil det bli variasjon. Med dagens robotikk blir denne variasjonen eliminert og kvaliteten opprettholdt samtidig som vrakprosenten går ned.
  • Tiltrekke yngre arbeidstakere: NRK meldte for litt siden at behovet for arbeidskraft i norsk industri er stort, men at få dessverre ønsker å jobbe i bransjen. Yngre arbeidstakere har vokst opp i et moderne teknologisk samfunn og har klare forventninger til bruk av teknologi i arbeidshverdagen. Robotikk kan vise seg å være en god mulighet til å tiltrekke de unge digitale hodene, og dermed oppnå konkurransefordeler.  
  • Nye stillinger og arbeidsoppgaver: Det er ikke til å stikke under en stol at robotisering og automatisering truer flere arbeidsplasser, men det vil fortsatt være behov for menneskelig arbeidskraft. Robotikk vil kunne konvertere tid som i dag brukes på monotone arbeidsoppgaver til å fokusere på analyse av produksjonsdata som vil kunne gi store gevinster for virksomheten.
  • Bedre arbeidsmiljø: Som en følge av at de monotone arbeidsoppgavene forsvinner i større og større grad etter hvert som robotisering får større og større plass på produksjonsgulvet, vil medarbeiderne få flere muligheter til å bryne seg på nye og utfordrende oppgaver. Ikke minst kan ufaglærte medarbeidere få kompetanseheving ved å jobbe sammen med robotene, noe som kan bidra til et forbedret arbeidsmiljø i virksomheten.

Men for å høste fruktene av robotiseringens muligheter, har vi en vei å gå.

 

Robotisering i norsk industri i dag

Norge er det minst robotiserte landet i Skandinavia i dag. Ifølge International Federation of Robotics (IFR) hadde Norge 51 roboter per 10 000 ansatte i 2016, målt opp mot 223 i Sverige og 211 i Danmark. Og vi befinner oss under det globale gjennomsnittet som ligger på 74 roboter per 10 000 ansatte.

Årsakene til dette er nok sammensatte. For det første preges norsk industri av manglende kompetanse og kapasitet for å ta ut potensialet som digitalisering og ny teknologi innehar. For det andre er norsk industri i stor grad karakterisert av korte, skreddersydde produksjonsserier, mens de tradisjonelle industrirobotene er mer velegnet for lange produksjonsserier preget av repetitive operasjoner. Til slutt vet vi at flere av robotene som står plassert rundt omkring i norsk industri i dag står alene, uten å være integrerte med kontrollsystemet og dermed ute av stand til å levere tilstrekkelig verdi til produksjonen.

 

En ny generasjon roboter

De tradisjonelle industrirobotene brukes hovedsakelig til mekanisk håndtering, sveising, overflatebehandling, pakking eller lignende. Men nå vokser det frem en ny generasjon av industriroboter, som er langt mer mobile, sammenknyttede og velegnede for å arbeide i samspill med mennesker.

Dagens avanserte automasjonssystemer tilbyr et helt nytt sett med evner, som åpner opp for helt ny verdiskapning i produksjonen. Ta for eksempel Sintefs «Mr. Gribbot», en robot med 3D-syn, følsomme hender og kunstig intelligens, som raskt og presist kan fjerne fileter fra et kylling-skrog, uten at råvaren går til spille. Med evnen til å jobbe 24 timer i døgnet, året rundt, kan han jobbe så effektivt og med så høy kvalitet at norsk matproduksjon kan øke både råstoffutnyttelsen og lønnsomheten.

Dette er bare ett av mange eksempler. Konsulentfirmaet McKinsey mener at de siste årenes utvikling innen robotikk blant annet vil tillate roboter å ta på seg en rekke nye roller på fabrikkgulvet, automatisere produksjoner med lavt volum, bruke avansert analyse for å arbeide med oppgaver preget av store variasjoner, utføre komplekse oppgaver, arbeide sammen med mennesker og gjøre produksjonen mer agil.

Ikke trenger det å være roboter i den klassiske forstanden heller. Robotikk handler i prinsippet om å automatisere, og roboter kan være systemer som gjør en bestemt oppgave.

 

Roboter som en integrert del av det industrielle økosystemet

Robotisering er den eneste bærekraftige veien fremover for norsk industri, men det er ingen enkel øvelse å bringe robotikk inn på produksjonsgulvet. Robotene må integreres i det industrielle økosystemet, som en naturlig del av kontrollsystemet. For å få til det kreves det spesialkompetanse.

Om du har et robotiseringsprosjekt på trappene og lurer på hvordan du best mulig kan bruke en robot for å effektivisere og få ut gevinster, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Triple-S for en prat. Vi har også utarbeidet en guide om hvordan du kan utnytte automatisering og robotisering for å møte fremtidens Industri 4.0. Du kan laste den ned gratis ved å følge linken nedenfor.

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 20 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 18 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Norsk industri, Industri 4.0, Robotisering

Abonnér på bloggen