<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Seks grunner til at dere bør innføre en industriell tynnklientløsning nå

Data fra industrielle maskiner og systemer er nøkkelen til smartere og mer effektiv drift. Men er informasjonen tilgjengelig for de som trenger den, når den trengs? Eller opplever dere at dataene sitter fast på fysiske enheter? Da er det på tide med et nytt system for fremvisning og deling av data. Her har dere seks klare fordeler med å innføre en industriell tynnklientløsning.

1. Få tilgang til det dere trenger – hvor og når dere trenger det

En tynnklientløsning gjør enheter som datamaskiner og nettbrett uavhengig av et lokalt operativsystem, siden enhetene kan kobles opp mot og vise innhold fra eksterne servere og skjermer. Fordi dataene deres ikke lenger er bundet til én fysisk skjerm, får dere stor mobilitet som kan gjøre driften mer effektiv. Med en tynnklientløsning kan dere nemlig presentere innhold fra både HMI-programmer, feilsøkingsverktøy, kameraer og apper akkurat der det er behov for informasjonen – uansett om det er på kontrollrommet, møterommet, kontoret eller på et nettbrett ute i felten.

2. Samle data fra flere kilder
 
Tynnklientløsning.png


En tynnklientløsning gir dere mulighet til å presentere innhold fra flere ulike kilder samtidig. Hvorfor er dette så viktig? Jo, tenk deg at det oppstår et problem i et ledd av produksjonen. Av skjermene i kontrollrommet går det frem at det er to ventiler som skaper problemet, men operatøren er avhengig av en visuell inspeksjon for å se nøyaktig hva som er galt. Tidligere har dere trengt to personer for å gjennomføre denne oppgaven – én i kontrollrommet for å styre ventilene, og én på lokasjonen for å se hva som skjer. Med en tynnklientløsning derimot, kan operatøren som oppdaget problemet enkelt overføre skjermen sin til en iPad, ta den med ut på lokasjonen og gjøre feilsøkingen raskt og effektivt. Er ventilene merket med en QR-kode, kan operatøren samtidig skanne denne for rask tilgang til teknisk dokumentasjon – uten ekstra utstyr. Siden tynnklientløsningen fungerer på tvers av merker og produsenter, får dere både stor frihet og mulighet til å løse problemer raskere, med mindre ressursbruk og færre muligheter for feil.

3. Reduser vedlikehold og nedetid

Det har lenge vært vanlig å installere operativsystemer og applikasjoner direkte på maskinene. For å gjøre maskinene tilgjengelige har mange blitt stående i industrilokaler til tross for et skadelig miljø. Ved å gjøre installasjonen serverbasert, kan langt flere brukere få tak i innholdet der de er – enten fra bærbare enheter eller stasjonære tynnklienter som lettere kan tilpasses miljøet. Tynnklientene kan dessuten skiftes ut langt raskere, enklere og rimeligere, og dere slipper å oppdatere hver enkelt maskin. Kostnadene til vedlikehold reduseres derfor kraftig. Når alt er serverbasert og en klient kan skiftes ut i løpet av bare noen minutter, blir også nedetiden betraktelig redusert.

4. Forsterk data- og informasjonssikkerheten

Frittstående maskiner med lokale operativsystemer og applikasjoner utgjør en sikkerhetsrisiko. Dette er fordi lokal lagring gir større fare for tap av data, og maskiner som ikke er oppdatert med de siste sikkerhetsoppdateringene er mer sårbare for virus- og hackerangrep. Det kan i tillegg være krevende å regulere brukertilgangen på tvers av ulike systemer og applikasjoner. En tynnklientløsning gjør det mulig å styre data- og informasjonssikkerheten sentralt, blant annet ved hjelp av tilgangskontroll. Ved å bruke QR-koder, Bluetooth-beacon, GPS eller nærfeltskommunikasjon (NFC), kan data sendes sikkert ut til forhåndsdefinerte mobile enheter. Og hvis den mobile enheten kommer utenfor det definerte området? Jo, da blir dataene utilgjengelige.

5. Spar penger – både i oppstarten og på lang sikt

Dere kan spare mye på å redusere antallet maskiner med lokalt operativsystem – og dere trenger ikke ny maskinvare for å bytte til en tynnklientløsning. Det er nemlig fullt mulig å ta ut harddisken på PC-en du allerede har og kjøre klienten bare ved hjelp av programvare på hovedkortet (BIOS). Slik kan dere holde oppstartskostnadene nede, samtidig som dere sparer penger på lang sikt med mindre vedlikeholdskostnader. Når maskinvaren deres etter hvert blir moden for å byttes ut, kan den erstattes med «zero clients» – også kalt ultratynne klienter – som er klienter helt uten lokal lagring.

6. Økonomiser både administrative og operasjonelle oppgaver

De tradisjonelle tynnklientløsningene er først og fremst laget for å løse utfordringer i den administrative delen av en virksomhet. En industriell løsning adresserer i tillegg utfordringer på operasjonelt nivå. Samtidig er løsningen laget for å kunne konfigureres og driftes av dem som jobber med det operasjonelle – med andre ord de som personlig har nytte av systemet i hverdagen. Tilgangen til dataene kontrolleres ved å kombinere brukerens identitet, lokasjon og hvilken enhet som benyttes, hvilket betyr rask tilgang til relevant innhold der brukeren er. Enda viktigere betyr denne formen for tilgangskontroll helt sikker tilgang – også fra mobile enheter. Med et sikkert, mobilt system som kompetente medarbeidere selv kan drifte, får dere en smartere, mer økonomisk produksjon hvor ansatte får brukt og utviklet egne ressurser til virksomhetens beste.

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Automatisering

Abonnér på bloggen