<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Slik kan du automatisere inn- og utmating av maskiner

De fleste industribedrifter har investert i maskiner som automatiserer alt fra enkle til mer komplekse arbeidsoppgaver. Men det er et stort paradoks at inn- og utmating av disse maskinene ofte er manuell og utføres av dyrebar arbeidskraft. Og ikke nok med det, den manuelle inn- og utmatingen er som regel svært repeterbar, krever ingen kreativitet eller spesiell kompetanse. I tillegg er den en utfordring for arbeidsmiljøet. Vi gir deg her tips til hvordan du kan automatisere denne type manuelt arbeid. Det kan gi deg store gevinster!


Helikopterperspektivet
Har du sett på din egen bedrift fra et helikopterperspektiv? Kanskje du ser ned på en eller flere maskiner som freser, stanser, sager, maskinerer, sammenstiller eller automatiserer andre type oppgaver som er aktuell for din bedrift. Men du ser sikkert også mange operatører som beveger seg rundt disse maskinene. Har du reflektert over hvilke arbeidsoppgaver disse operatørene utfører og hva som er verdiskapningen i det arbeidet som utføres?

Et fint spørsmål å stille seg selv er også hvordan du vil håndtere vekst og økte volumer. Og nedgangstider. Målet er sannsynligvis å ha en sterk bedrift som kan takle det som kommer imot. Men hvordan henger dette sammen med det som skjer rundt maskinene dine?

Vi tror at automatisering av inn- og utmating av maskiner er et konkret tiltak som industribedrifter kan gjøre for å styrke sin konkurransekraft. Sett deg opp i helikopteret og start i dag!


Utfordringen
Noen eksempler på hva vi mener med manuell inn- og utmating av maskiner:

 • En operatør tar emner inn og ut av en CNC maskin
 • En operatør mater plater inn i en fresemaskin
 • En operatør stabler produkter som kommer ut fra en maskin

Inn- og utmatingen utføres ofte av mennesker uten at det hverken er nødvendig eller at det er en spesiell grunn til det. Det har bare blitt sånn basert på historikk. Inn- og utmatingen er ofte karakterisert ved å være svært repeterbar og tidkrevende. Maskinene binder opp operatører for at de skal kunne produsere. Dette kan gi flere utfordringer:

 • Arbeidsoppgavene er dårlig egnet for mennesker, de blir syke av jobben.
 • Arbeidet er lite attraktivt, det er vanskelig å rekruttere arbeidskraft
 • Ved økt produksjonsvolum må antall operatørtimer rundt maskinen økes tilsvarende
 • Dyrebar og kreativ arbeidskraft, og dermed en stor del av bedriftens faste kostnader, låses opp i ikke-verdiskapende arbeid.

Samlet sett kan dette gi svakere økonomiske resultater og mindre ressurser til å videreutvikle bedriften. Spørsmålet er om det skal fortsette å være slik?


Kartlegging
Vi anbefaler at du gjør en enkel kartlegging av den inn- og utmating som skjer manuelt i dag. Her er noen tips til det du bør dokumentere rundt hver maskin:

 • Hvor mye operatørtid brukes i dag til inn- og utmating?
 • Hvilke positive effekter vil det ha å redusere/fjerne denne tiden?
 • Er det forventet en økning eller reduksjon i produksjonsvolum?
 • Hvordan er emnene/produktene som skal inn eller ut av maskinen organisert, er de stablet i et mønster, ligger de i en kasse eller på en pall?
 • Hvor stor variasjon har emnene/produktene, både i størrelse og vekt. Er produktene like i en batch eller serie?
 • Hvordan gjøres selve inn- og utmatingen, er det noen spesielle operasjoner som er krevende?
 • Hva er krav til hastighet og syklustid?

Dette kan gi et godt utgangspunkt for å starte en vurdering på om det vil være riktig å automatisere.

Forslag til løsning
Det er selvfølgelig ikke mulig å komme med en generisk løsning som vil passe i alle situasjoner. Det vi derimot ser, er at en samarbeidende robot, eller cobot, svært ofte kan brukes for å erstatte manuell inn- og utmating av maskiner.

En cobot har flere egenskaper som gjør at den er en attraktiv løsning. Den er plasseffektiv og tar ikke større plass enn en operatør. På grunn av innebygget sikkerhet er det i utgangspunktet ikke nødvendig å gjerde den inn og operatører kan bevege seg fritt i nærheten av coboten. I tillegg har den en bevegelighet og fleksibilitet som gjør at den kan håndtere svært mange oppgaver. Og ikke minst er den kosteffektiv og har kort tilbakebetalingstid.

Det optimale for en cobot er å ha forutsigbare omgivelser, det vil f.eks si at produktene som skal mates inn i maskinen alltid ligger på et fast sted eller at produktene er uniforme gjennom en batch eller serie. Det kan derfor være nødvendig å gjøre mindre endringer rundt maskinen slik at coboten kan jobbe effektivt og uavbrutt.

I noen tilfeller er det ikke mulig å oppnå forutsigbarhet. Ett eksempel på dette kan være at emner som skal mates inn i en CNC maskin ligger ustrukturert i en pallekarm. Da kan et vision system gi coboten øyne og gjøre den i stand til å plukke emnene uten problemer. Et vision system kan også forenkle en løsning og redusere både plassbehov og behov for mekaniske installasjoner. I tillegg kan tradisjonell sensorikk og ulike teknikker benyttes for at coboten skal kunne utføre jobben.

Et argument som ofte brukes for å ikke automatisere, er at volumet ikke er stort nok. En cobot kan enkelt flyttes mellom maskiner og dermed kan en investering allikevel være lønnsom.

Lurer du på hvordan Cobots kan lette din bedrifts arbeidshverdag?
Klikk her for en uforpliktende prat

 

Vi kan hjelpe deg med å automatisere inn- og utmating av maskiner
Vår serie med coboter fra AUBO Robotics er svært godt egnet til å automatisere inn- og utmating av maskiner. Vi har også kompetanse til å være med deg helt fra starten og evaluere mulighetene for automatisering til å levere en ferdig løsning.

PS: Ønsker du selv å bygge kompetanse internt rundt cobot, vision og andre teknologier, så deler vi mer enn gjerne av vår kompetanse

 

New call-to-action

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Cobots

Abonnér på bloggen