<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Takeda går digitale veier

Hos legemiddelselskapet Takeda satses det stort på digitalisering, og med rådgivning fra Triple-S er de godt i gang med et digitaliseringsprosjekt for fabrikken i Asker. 

På fabrikken i Asker produserer Takeda kalsium tyggetabletter med smak og vitamin D3-tilsetting. Fabrikken leverer årlig ca. 1,6 milliarder tabletter til mer enn 50 markeder over hele verden, og kun en liten andel av produktene selges i Norge. Takeda er et globalt legemiddelselskap fra Japan, og i den store sammenheng er fabrikken i Asker liten. I Norge er fabrikken en mellomstor til stor fabrikk. Takeda kjøpte fabrikken fra Nycomed i 2011, og har utstrakt fokus på bruk av teknologi og forbedringsarbeid. Forbedringskulturen er godt innarbeidet i selskapet, og både operatører og ledelse jobber strukturert med dette i det daglige.


En digital visjon og «motorvei» for datatrafikk

Fabrikken i Asker er nå modne for å ta skrittet videre. Bruk av teknologi og data er viktig for å skaffe seg ytterligere innsikt i egne prosesser for å ta forbedringsarbeidet til nye nivåer. Her ligger det et stor uutnyttet potensiale. For Takeda er det høyt prioritert å sørge for at viktigheten av dette arbeidet er godt integrert i organisasjonen.  

«Fabrikkens ledergruppe har jobbet frem en digital visjon. Den skal hjelpe oss i å gjøre de riktige grepene i forhold til digitalisering, og har sikret at alle i ledergruppa er med og forstår hvorfor dette er viktig. Vi jobber jo for å sikre fortsatt produksjon i Norge, og da ser vi digitalisering som en mulighet til å fortsette arbeidet vårt med forbedringer. Og så er det selvsagt for oss at kvalitet og pasientsikkerhet fortsatt står i første rekke.» sier Bjørn Lie, fabrikksjef i Takeda.

Innledningsvis har det vært viktig å få på plass motorveien for datatrafikken. Arbeidet har derfor i første fase omhandlet å etablere et OT-nettverk. OT står for «Operational Technology» og det betyr at det er nettverket i produksjonen som skal på plass. Dette nettverket vil gjøre det mulig å hente ut data fra maskiner, linjer og annet produksjonsutstyr. Det ligger også muligheter for at maskiner og utstyr i større grad kan kommunisere med hverandre. I første omgang blir det viktig å få samlet data fra produksjonen. Dette vil gi muligheter for å finne frem til årsaker og sammenhenger for uregelmessigheter og avbrudd i produksjonen. På sikt, når det er samlet data over lenger tid, vil det åpne for muligheter for å forutsi uregelmessigheter og avbrudd, slik at disse kan unngås. Maskinlæring og kunstig intelligens er tema som vil vurderes som en del av strategien for digitalisering.

Last ned e-bok: industriell digitalisering, oppdatert 2020

Global og lokal tilnærming til digitalisering

Fabrikken i Asker har et godt utgangspunkt for å jobbe med digitalisering. Det har over flere år blitt jobbet strukturert med LEAN og kontinuerlig forbedring, og fabrikken har en høy grad av automasjon.

«I Takeda globalt satses det stort på automatisering og digitalisering», sier Karoline Botten Gundersen, Head of Site Business Excellence i Takeda Asker.

«Det betyr at en del initiativ startes sentralt fra, og at vi dermed får investeringsmidler til noe av denne satsningen. Vi kan samarbeide med andre fabrikker, utveksle erfaringer, og Takeda har også piloter der de tester ut ny teknologi, som deretter effektivt kan rulles ut i flere fabrikker. Samtidig har det vært viktig for oss å samarbeide med en lokal partner som kan bistå oss i dette arbeidet. Triple-S sin måte å jobbe på, og standarder, harmoniserer veldig bra med Takeda sine forventninger rundt dette arbeidet.» sier hun.

Kartleggingsarbeid er første steg

Den første fasen av prosjektet har gått med til å gjøre nødvendig kartleggingsarbeid.

«Det har vært viktig å få på plass en status over installert utstyr slik at Takeda har en oversikt over hvilket utstyr som lar seg koble opp. Dersom utstyret er utdatert, og det ikke lenger er mulig å skaffe reservedeler, vil en oppgradering være naturlig å vurdere.» sier Kim Alexandersson, som er prosjektleder i Triple-S.

Kartleggingen har omhandlet både automasjon og eksisterende infrastruktur for kommunikasjon. Det har også vært gjort penetrasjonstester, både internt og eksternt, for å kartlegge sårbarhet i både IT- og OT-nettet. En penetrasjonstest er når en etisk hacker (snill hacker) bryter seg inn i systemer, kartlegger sårbarheter, og bruker denne informasjonen til å planlegge et målrettet angrep. Arbeidet som er utført gir verdifull informasjon til et design av OT-nettverket, i første omgang kabling og komponenter som skal installeres.

Digitalt veikart og veien videre

Triple-S har utviklet et digitalt veikart, som er ment for selskaper som ønsker å ta i bruk teknologi for å drive forbedringer. Triple-S mener at alle bedrifter som ønsker å lykkes med forbedringsarbeid bør etablere et digitalt veikart. «Det generiske veikartet vi har laget, viser de fasene som vi mener bedriftene må igjennom for å lykkes, og det kan benyttes til utvikling av den enkelte bedrifts veikart.» sier Tom-Roger Stensberg, Head of Digitalization i Triple-S.

For Takeda har veikartet vært til god hjelp for å få struktur på digitaliseringsarbeidet.

«Veikartet Triple-S jobber etter, har hjulpet oss med å få en god struktur på arbeidet. Vi er fortsatt i en fase hvor vi søker kunnskap, men samtidig ser vi også at vi er i gang med digitaliseringsarbeidet. Vi bruker også visualiseringen når vi kommuniserer i organisasjonen om det arbeidet vi er i gang med.» sier Karoline Botten Gundersen i Takeda.

Les mer om våre rådgivningstjenester

Arbeidet videre i prosjektet vil omfatte risiko- og sårbarhetsanalyse, verdianalyse og utvikling av en helhetlig strategi for følgende områder:

  • Automatisering
  • Nettverk- og Cyber Security
  • Digitalisering

«Vi tror mange bedrifter er i den fasen som Takeda Asker var i før vi startet dette prosjektet. Mange ser på mulighetene for å ta i bruk teknologi for å drive sitt forbedringsarbeid fremover. Mange har dessuten gjort mye på automatisering, men mangler motorveien for å få tak i data fra egen produksjon. Takeda Asker har vært veldig klare på at de ønsker bistand i sitt arbeid med å få på plass en helhetlig strategi, og var også tidlig ute med å få på plass en digital visjon. Dette er helt essensielt for å lykkes. Det kommuniserer en tydelig retning, og legger grunnlaget for det arbeidet som skal gjøres fremover. Vi er svært glade for å være med på denne reisen sammen med Takeda.», sier Tom-Roger Stensberg i Triple-S.

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen