<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Utstyrsovervåking: hva det er, og hvorfor du bør investere i det

I denne artikkelen vil vi belyse hva utstyrsovervåking er, og hvordan digitalisering kan hjelpe deg å snu utfordringer til muligheter. Det er i dette mulighetsrommet forretningsmodeller og bransjer endres. Dette er Industri 4.0 i praksis. 

En av de største utfordringene bedrifter med mye teknisk utstyr opplever, er uregelmessigheter og driftsstans av teknisk utstyr. Dette medfører økte kostnader, potensielt misfornøyde kunder og tapte inntekter. Vedlikeholdet er ofte periodisk og i liten grad preventivt- eller prediktivt fordi teknisk personell mangler data i planleggingenDette er felles utfordringer uavhengig av bransje, enten du jobber innen bygg og eiendom, industriell produksjon, eller andre områder. 

Om utfordringene du har er relatert til at utstyret a) er spredt over store geografiske områder, eller b) om du har mye utstyr i et stort produksjonslokale, er problemstillingene de samme, og du stiller deg sannsynligvis disse spørsmålene:

 • Hva er tilstanden på utstyret mitt akkurat nå? 
 • Hva har problemene vært med utstyret historisk, f.eks. siste år?
 • Hva bør jeg planlegge av vedlikehold i tiden som kommer? 

Dersom bedriftene hadde hatt svar på disse spørsmålene ville de hatt muligheten til å øke oppetiden av utstyret og planlegge vedlikeholdet mer nøyaktig. Altså penger spart og tjent! Vi vil videre forsøke å forklare hvordan utstyrsovervåking kan gi deg svarene du trenger, og dermed hjelpe til med å redusere kostnader.

Les mer om utstyrsovervåking >>  

Utstyrsovervåkning bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader  

Konsulentfirmaet McKinsey har utviklet et digitalt kompass som systematiserer teknologiområdene i Industri 4.0 og knytter dem opp mot ulike forretningsprosesser- og områder. Dersom vi ser på områdene knyttet til “Asset Utilizationer potensialet et sted mellom 30-50% reduksjon av nedetid på maskiner om bedriften tar i bruk teknologi for å overvåke og analysere driften av maskinene. Utstyrsovervåking vil også ha positive effekter på vedlikeholdskostnadene. Gjennom bedre forståelse av ytelsen til maskinene vil vedlikeholdet kunne planlegges bedre. McKinsey anslår at vedlikeholdskostnadene kan reduseres med 10-40%, riktignok ved implementering av flere teknologier, men utstyrsovervåking vil alene stå for en betydelig andel av kostnadsreduksjonene og legger også grunnlaget for utvidelse av bruken. 

Invester i en Industriell IoT-plattform med applikasjon for utstyrsovervåking 

Så, hvordan gå frem for å overvåke utstyret? Løsningen er å samle data fra utstyret til en sentral programvareplattform (Industriell IoT-plattform) som gir deg utstyrsovervåking i form av en applikasjon. Dette gjør at du kan sentralisere informasjonen fra hvert enkelt utstyr. Data fra utstyret settes i kontekst og gir verdifull innsikt og informasjon som er tilgjengelig via en enkel nettleser eller mobile løsninger. Du vil bli varslet når en uønsket situasjon oppstår i form av push-varsling til f.eks. mobiltelefonen eller e-post. Med mer avansert funksjonalitet er det til og med mulig å få utstyrsovervåking til å predikere når noe er i ferd med å gå galt. Dette krever dog mer data og mer avanserte funksjoner, men utstyrsovervåking i sin enkleste form er allerede et langt skritt i riktig retning, og er det første skrittet på veien til å digitalisere din drift. 

Hvis du ønsker å komme i gang med utstyrsovervåking, har vi laget en e-guide som gir deg detaljerte svar på hvordan du kan gjøre det. I e-guiden går vi blant annet nærmere inn på de fire trinnene du må igjennom for å implementere utstyrsovervåking: 

 • Klargjøre utstyret i automasjonslaget for kommunikasjon
 • Etablere et OT-Nettverk og løsninger for Cyber Security
 • Koble opp maskiner og utstyr i OT-Nettverket
 • Ta i bruk en Industriell IoT-plattform med applikasjon for utstyrsovervåking 

Last ned e-guide: overvåking av maskiner og utstyr 

Hvordan kan utstyrsovervåking benyttes i ulike bransjer? 

Bygg og eiendom 
Innen bygg og eiendom er utfordringen ofte at utstyret er spredt over mange ulike bygg og store geografiske områder. Tekniske ansvarlige skal sørge for høy oppetid og planlegge vedlikehold for alt utstyret i alle byggene, som f.eksHVAC anleggene. Hvert bygg har ofte sitt eget kontrollsystem, men krever ofte at en er fysisk til stede for å lese av informasjon om tilstand på utstyr. I beste fall er kontrollsystemet koblet opp til en sentral administrasjonslik at anlegget kan fjernovervåkesmen data fra bygget er fortsatt i en egen silo. Utstyrsovervåking vil samle data fra alle anlegg i alle bygg, og videreforedle dataen til nyttig informasjon, sortert på en hensiktsmessig måte. Dette gjør at driftsansvarlige raskt kan agere på uønskede hendelser, samt at vedlikehold kan planlegges mer hensiktsmessig. Utstyrsovervåking legger også fundamentet for videre utvikling til å omfatte andre områder som for eksempel energioptimalisering. Fordi plattformen samler informasjon om fra alle byggene er mulighetene til stede for å sammenligne energibruken på tvers av bygg og optimalisere energiforbruket.  

Industriell produksjon 
Mange av de samme utfordringene finner vi en produksjonsbedrift. Her er imidlertid utfordringen som oftest at linjene og maskinene står for seg selv som en egen «øy» av informasjon. Hver linje eller maskin har sitt eget kontrollsystem, og informasjonen om tilstanden på maskinen er tilgjengelig ved maskinene. Det er ingen som har det store overblikket over tilstanden på utstyret for hele fabrikken, og dermed blir det utfordrende å planlegge innsatsen der den behøves og til riktig tidspunkt. Utstyrsovervåking vil gi driftsansvarlige overblikket de behøver for å agere raskt på uønskede situasjoner. Data fra maskinene, som for eksempel alarmer, informasjon om tilstand, prosessverdier og diagnostikkinformasjon vil være nyttig både i sanntid og i historisk perspektiv. Noe så enkelt som å få informasjon om alarmer som plutselig forekommer mer hyppig på en maskin vil fortelle at noe er i ferd med å gå galt. Uten denne informasjonen, satt i kontekst med enkel statistikk, vil det være vanskelig å utbedre dette.  

Service og vedlikehold 
For bedrifter innen segmentet service- og vedlikehold, eller utleie av maskiner og utstyr, vil utstyrsovervåking være direkte knyttet mot inntektsstrømmen til selskapene. Uten maskiner som virker ute hos kundene vil potensielt kundene gå til andre leverandører eller at utleieinntektene reduseres. Utstyrsovervåking vil gi disse bedriftene det overblikket de behøver for å være proaktive med sine tjenester. Dersom applikasjonen forteller at utstyret har alarmer som ikke bør være til stede, så kan maskinen eller utstyret raskt byttes ut eller repareres på stede, før en alvorlig driftsstans forekommerUtstyret er her gjerne spredt over større geografiske områder. Dersom utstyret vises i et oversiktlig kart, kan service planlegges med optimal reiserute for servicepersonellet. 

Utstyrsovervåking - første skritt på veien mot en mer digital virksomhet 

Dersom du har etablert en Industriell IoT-plattform, og tatt i bruk en applikasjon for utstyrsovervåking, har du lagt fundamentet for en mer digital virksomhet. Infrastrukturen er på plass, og du har investert i en programvareplattform som enkelt kan utvides med nye applikasjoner eller egne skreddersydde løsninger. Da vil du ha mange muligheter, som for eksempel: 

 • Du kan integrere utstyrsovervåking med for eksempel vedlikeholdssystemet, eller andre relevante systemer 
 • Du kan utforske muligheten for prediktivt vedlikehold 
 • Du kan jobbe med energieffektivisering av byggene dine
 • Gjennomføring av effektivitets- og tapsanalyser i produksjonen 
 • Smart salg av service- og vedlikehold til dine kunder 

Om du er usikker på hvordan du skal gå frem med en digital transformasjon, kan du lese vår oppdaterte e-bok om Industriell digitalisering. Der vil du få konkrete råd og tips og noen nyttige verktøy som vil være nyttig for deg og din bedrift. Lykke til!  

Last ned e-bok: Kom i gang med din digitale transformasjon

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen