<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

4G som alternativ til tradisjonelle radioløsninger i vann- og avløpssektoren

4G er et skalerbart alternativ til kostbare, tradisjonelle radioløsninger. Virksomheter med utstyr plassert over store geografiske områder – som vann- og avløpssektoren – bør undersøke mulighetene denne teknologien tilbyr.

Tradisjonelt har det blitt satt opp lisensierte radioløsninger som både er kostbare, krever spesialkompetanse for å vedlikeholde og har geografiske begrensninger. Slike løsninger er ikke skalerbare.

For å bøte på disse problemene, har 4G blitt et effektivt alternativ for virksomheter med utstyr spredt over store geografiske områder. Vann- og avløpssektoren, for eksempel, har gjerne pumpestasjoner som pumper vann og avløp rundt i alle landets kommuner. Disse er gjerne isolert for seg selv i de mange skogsområdene våre og kommunen må selv sørge for å ha styring av disse i et kontrollrom. Her kommer 4G inn som et godt alternativ.

New call-to-action

4G i industrielle miljøer

4G er fjerde generasjon av teknologi for mobiltjenester i mobilnett, en etterfølger av 3G og 2G. 2G-teknologi gjorde det mulig å ta digitale telefonsamtaler og sende tekstmeldinger, mens 3G-teknologi gjorde det mulig å surfe på nettet, gjennomføre videosamtaler, laste ned musikk og mer. 4G bygger på fundamentet som 3G-teknologien tilbyr, men gjør alt langt raskere.

4G har allerede erstattet Wi-Fi og radiobaserte nettverk i flere produksjonsbedrifter for å løsrive systemer, slik at de kan rekonfigureres, reposisjoneres og produksjonsettes i en ny konfigurasjon som kreves for nye prosesser eller for å optimalisere eksisterende prosesser. Og 4G har stått sentralt i implementeringen av enkelte IIoT-løsninger i industrien.

4G er som et stort trådløst nettverk som dekker store områder over hele verden, og teknologien åpner også opp for nye muligheter i vann- og avløpssektoren. Stabiliteten er nå så god at man kan ta i bruk 4G for å nå pumpestasjoner eller annet utstyr som står for seg selv. I motsetning til 3G er 4G kun kryptert inn til nærmeste basestasjon, dermed er det viktig å velge utstyr som etablerer kryptert kommunikasjon hele veien.

 

Bergen Vann: 4G i praksis

Bergen Vann har tatt steget vekk fra radio og gamle kobbertelelinjer til fibernett, mobile enheter og fjerntilkoblinger. Som mange andre av landets kommuner, har Bergen kommune mange isolerte pumpestasjoner som står for seg selv i skogsområder og andre mindre tilgjengelige områder. For et selskap med totalansvar for drift av vann og avløp i Bergen og Os kommune, er det viktig med solide systemer for styring og overvåking.

Bergen Vann overvåker systemene via fast fiberforbindelse der det er mulig, men det er fortsatt mange av anleggene som ligger utenfor fibernettets rekkevidde. De koblet derfor fjerntilkoblingsløsningen eWon med 4G-kommunikasjon direkte mot kontrollutstyr ute på anleggene. Dermed har Bergen Vann mulighet til å administrere og overvåke alle oppkoblede anlegg sentralt, og kan feilsøke og modifisere kontrollsystemet fra kontoret.

 

4G for mobilitet i industrien

4G skaper altså mobilitetsmuligheter. Det vil si at 4G bidrar til å frigjøre data som tidligere har vært låst til enheter og utstyr, og gjør disse dataene tilgjengelig for alle som trenger dem. For Bergen Vann har denne økte mobiliteten hatt stor betydning for vedlikeholdsarbeidet. Teknisk konsulent Øyvind Hjortland forteller:

– Noe av det beste med eWon er at det er enkelt og raskt å sette opp nye datainnsamlingspunkter, og at vi med fjerntilgang kan gå inn i systemene remote og feilsøke uten å måtte dra ut til stasjonene våre. Nå kan vi ha en mye raskere responstid og kjøre liveoppdatering når vi trenger det, for eksempel hvis vi har et ledningsbrudd, skal starte og stoppe pumper eller åpne og lukke ventiler.

Les også: Mobilitet frigjør data i produksjonsbedrifter

 

Hvordan bruke 4G i vann- og avløpssektoren?

Det finnes egne rutere eller enheter som plasseres ut i felten. Disse enhetene har egne simkort, som aller helst bør ha et maskin-til-maskin abonnement (M2M). Slike M2M-abonnementer gir tilgang til mobilnettet og gjør det mulig å koble digitale løsninger til Internett. I motsetning til vanlige abonnementer for mobiltale, er M2M-abonnementer beregnet for maskinkommunikasjon.

Les også: Hvordan samle inn data fra maskiner spredt rundt i verden?

 

Fra 4G til 5G

Det er kun et spørsmål om tid før 4G vil utvikle seg til en ny generasjon – 5G-teknologi. 5G og IIoT er to megatrender som vil skape store omveltninger for industrien og potensielt bli sentrale drivere for fremtidens Industri 4.0. Ettersom kommunikasjon står i kjernen av Industri 4.0-visjonen, er det ikke overraskende at 5G-teknologiens lave latency, høye kapasitet og gigabithastighet kan løfte IIoT til et nytt nivå.

Som konsulentfirmaet McKinsey skriver vil 5G ha en dyptgående innvirkning på ikke bare trådløse mobiloperatører, men på aktører gjennom hele kommunikasjonsverdikjeden, inkludert produksjons- og industribedrifter. Med 5G er det sannsynlig at transformasjonen vil bli enda mer omfattende, med enda lavere latency, høyere båndbredde, økt pålitelighet, forbedret sikkerhet og evnen til å skalere med utviklingen innen sammenkoblede enheter, prosesser og systemer.

Innen vi kommer så langt vil 4G fortsette å være et godt alternativ for virksomheter som leter etter en mer effektiv måte å ha kontroll på enheter og utstyr som befinner seg i utilgjengelige områder og som ønsker å løsrive seg fra de tradisjonelle radioløsningene.

New call-to-action

Skrevet av Knut-Erik Tovslid

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering og industriell kommunikasjon rettet mot Olje og Gass, Havbruk, Industri og Offentlig sektor. De siste 5-6 år har han hatt ansvaret for Triple-S sin satsning på Cyber Sikkerhet i OT. Teamet han leder leverer løsninger for trusselovervåking og sårbarhetsanalyse for industrielle kontrollsystemer samt sikker fjerntilkobling og industrielle nettverk. Med kompetanse innen IEC 62443 har han også bistått kunder med rådgivende tjenester for risikoanalyse og kursing innen Cyber sikkerhet i OT. Knut-Erik brenner for sikker og lønnsom produksjon ved økt bruk av automatisering og robotisering.

Topics: Nettverk

Abonnér på bloggen