<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Mobilitet frigjør data i produksjonsbedrifter

Vi bærer alle med oss data i lommene våre til daglig. Smarttelefonene våre gir oss tilgang til all verdens data gjennom et enkelt tastetrykk. Men innenfor industrien er kritiske data fortsatt låst til enheter, maskiner og systemer, utenfor rekkevidden til de som trenger den mest. Mobilitet er i ferd med å endre dette. 

Smarttelefoner, nettbrett og andre mobile tilkoblede enheter er uvurderlige verktøy i dagliglivet vårt. De gjør oss tilgjengelige når som helst og hvor som helst, og de gir oss informasjonen vi trenger når vi trenger den og hvor enn vi trenger den. Vi blir tilgjengelige for omverdenen og omverdenen blir tilgjengelig for oss.

Men, vender vi blikket inn, innenfor produksjonsfabrikkenes fire vegger, er situasjonen annerledes. Data og informasjon er låst til fysiske enheter og maskiner, og operatører må være tilgjengelig på en gitt stasjon for å hente ut informasjonen de trenger. Medarbeidere beveger seg fram og tilbake mellom ulike stasjoner og PCer for å hente ut nødvendig informasjon, og maskinjusteringer gjennomføres gjerne ved at kontrolloperatører veileder medarbeider på gulvet via en walkietalkie.

Historisk sett har ikke automatiserte produksjonsmiljøer vært typiske mobile arbeidsplasser. Men dette er i ferd med å endre seg. Etterhvert som sofistikerte maskiner og teknologier tas i bruk, kan mobile enheter hjelpe medarbeidere å interagere med prosessutstyr, maskiner og materialer. Medarbeidere trenger ikke lenger være on-site for å sikre at alt går som det skal, men heller få informasjonen, innsikten og kontrollen de trenger gjennom en smarttelefon eller et nettbrett.

Dette er mobilitet i praksis.

 

Mobilitet: Mer enn bare mobile enheter

Mobilitet handler i bunn og grunn om å frigjøre data på tvers av organisasjonen og gjøre den tilgjengelig for alle involverte medarbeidere for å oppnå en rekke gevinster. Hensikten er å utnytte maskin- og prosessdata på best mulig måte, ved å transformere det til anvendbar og tilgjengelig sanntidsinformasjon.

«Tingenes internett» (IoT) har allerede sammenkoblet ulike maskiner og utstyr og tillater dem å kommunisere med hverandre. Når mobile enheter, som smarttelefoner, nettbrett eller smartklokker, kobler seg til nettet, kan de kobles på den samme plattformen som annet prosessutstyr. Det betyr at de kan motta og sende prosessrelatert data og gi medarbeidere muligheten til å adressere problemer og utfordringer i sanntid.

Ifølge konsulenthuset PwC er mobile enheter en sentral komponent i det fremvoksende Industri 4.0-rammeverket. Det er helt riktig, men det er viktig å understreke at mobilitet ikke kun dreier seg om mobil arbeidskraft og mobile enheter. Minst like viktig er mobiliteten til produksjons- og forretningsdata samt sluttbrukerens mulighet til å gjennomføre oppgaver. Det er ikke bare snakk om å få tilgang til en nettside eller rapport på mobilen; det handler om et fundamentalt skifte i hvordan vi jobber.

 

Frigjør dataene: Fordeler med mobilitet

Data fra industrielle maskiner og systemer er nøkkelen til smartere og mer effektiv drift. Men om dataene er låst til fysiske enheter og utilgjengelig for den som trenger dem når de trengs, er de lite verdt. Dataene må utnyttes på en smart måte.

En aluminiumsprodusent gjør dette. De bruker mobile enheter for å gi vedlikeholdsarbeiderne sanntidsinformasjon om utstyrsytelse, inkludert hvor maskinstopp oppstår og årsaken til hvorfor de stopper. Teamet bruker enhetene til å få tilgang til vedlikeholdsdokumenter og få fjernstyrt veiledning om verktøyene som kreves for reparasjon.

Og, når dataene utnyttes på en smart måte og gjøres tilgjengelig på tvers av organisasjonen, fra fabrikkgulvet og opp til ledelsens kontorer, vil det utløse en rekke gevinster for produksjonsbedrifter, blant annet:

  • Redusert dataduplikat: En rekke produksjonsbedrifter jeg har snakket med, sliter med mye datakopiering. Data flyttes, kopieres og dupliseres. Å gjøre data tilgjengelig i ett system, og synliggjør disse dataene på en sømløs måte, vil redusere dataduplikat.
  • Tiltrekke yngre arbeidstakere: Nylig rapporterte NRK at behovet for arbeidskraft i norske industrisamfunn er skrikende, men at få unge ønsker å jobbe i bransjen. Det kan være et symptom på at tiden er inne for å omfavne teknologi. Kampen om de unge digitale hodene er stor, og slaget utkjempes i økende grad med teknologi som våpen. De som kommer seirende ut, er de som evner å implementere teknologi suksessfullt på tvers av organisasjonen. Mobilitet, som en del av en større digitaliseringsstrategi, kan være et bidrag i denne retningen.
  • Økt effektivitet: Den største gevinsten med mobilitet, er at man får tilgang på data når og hvor man trenger data. Enten man sitter hjemme, er nede på fabrikkgulvet eller oppe i ledelsens kontorer, kan man få tilgang til KPI-er eller se feil som må rettes opp i. Det skaper en helt ny utnyttelse av arbeidskapasiteten. Det blir mindre reisetid, færre arbeidstakere nødvendig per oppgave som skal løses og flere oppgaver løst per produksjonsmedarbeidere i løpet av arbeidsdagen enn tidligere mulig.

Men hvordan implementerer man mobilitet i organisasjonen? Hvor begynner man og hva er det viktig å tenke på?

 

Mobilitet: En naturlig del av en digitaliseringsstrategi

Mobilitet bør anses som en naturlig del av enhver digitaliseringsstrategi i produksjonsbedrifter. I og med at mobilitet søker etter å gjøre produksjons- og forretningsdata tilgjengelig for å gi alle interessenter den innsikten de så sårt trenger, må implementeringen av mobilitet ta hensyn til helheten, en helhet der kritiske data utnyttes aktivt i det daglige arbeidet for å høste gevinster.

Ifølge en undersøkelse utført av teknologifirmaet Cisco mener 69 prosent av respondentene at mobilitet vil påvirke organisasjonen deres like mye som internett. Men kun 63 prosent av respondentene oppgir at de ikke har utviklet en mobilitetsstrategi. For å hjelpe deg å høste gevinstene som ligger latent i mobilitet, har vi snekret sammen en innledende prosessguide som veiledning til hvordan du kan implementere en mobilitetsstrategi i din bedrift i dag:

  • Undersøk mengden tilgjengelig data: De fleste produksjonsbedrifter samler inn betydelige mengder prosessdata, men dataene forblir ofte låst i fysiske systemer og enheter. Dermed blir resultatet ofte at ingen har eierskap til dataene som samles inn. Ifølge konsulentfirmaet McKinsey er et kritisk førstesteg for bedrifter som søker etter å utnytte data for effektiviseringstiltak, å undersøke hvor mye data bedriften har tilgjengelig.
  • Systemintegrasjon: For å få data ut av maskinene, systemene og enhetene, må systemer integreres med hverandre. Mobilitet handler ikke bare om tilgjengeliggjøring av driftsdata, men også dokumentasjon og data fra ulike systemer. Data må sammenstilles og data fra administrative systemer krever den samme frigjøringen som data fra driftssystemer.
  • Gjør dataene tilgjengelig: De fleste produksjonsbedrifter har data i proprietære systemer. Disse dataene må gjøres tilgjengelig på andre plattformer. Det vil ikke være til nytte å samle inn mer data om man ikke visualiserer de dataene man allerede har i dag. En tynnklientløsning kan gjøre ulike enheter, enten det er datamaskiner eller nettbrett, uavhengig av et lokalt operativsystem. Enhetene kobles opp mot og viser innhold fra eksterne servere og skjermer og løsriver dataene fra de fysiske skjermene.
  • Tenk cybersikkerhet: Usikkerhet rundt cybersikkerhet er blant de vanligste bekymringene ved å implementere mobilitet i produksjonsbedrifter. Ifølge den ovennevnte undersøkelsen til Cisco identifiserte 47 prosent av deltakerne i spørreundersøkelsen at sikkerhetsrisiko er deres største hindring når det gjelder implementering av mobilitet. Og, det er en gyldig bekymring; jo mer mobil du blir, desto større er sikkerhetsrisikoen. Men moderne sikkerhetsteknologi er mer enn god nok for å ta i bruk teknologien. De siste årene har det kommet teknologi som QR-koder, Bluetooth-beacon, GPS og nærfeltskommunikasjon (NFC) som sikrer at data trygt sendes ut til forhåndsdefinerte mobile enheter.
  • Digital endringsledelse: Å introdusere ny teknologi i en bedrift, er sjelden en smertefri prosess. Å ta i bruk teknologien er gjerne det enkleste steget å ta, men å la teknologien bli en naturlig del av den industrielle virkeligheten er et lengre lerret å bleke. Skal man utnytte teknologien og tilgjengeliggjorte data, kreves som regel større organisatoriske kulturendringer.

Tenker du helhetlig, og inkluderer mobilitetsstrategien din i en større helhet og et større digitalt økosystem, vil mobilitet kunne bli en viktig del av reisen din mot en digital, smart fabrikk og Industri 4.0.

 

Konklusjon

Ny teknologi driver frem store endringer innen industrien. Den vil frigjøre forretnings- og produksjonsdata, og personalisere og dele dataene for å forbedre samarbeidet og produktiviteten. Vi kan nå skreddersy vår egen innsikt i virksomheten og behandle informasjon på kontoret, på maskinen, hjemme eller på en hvilken som helst mobil enhet. Historiske data og sanntidsdata kan bli tilgjengelig fra hvor som helst, når som helst. Teknologien er tilgjengelig. Det er opp til deg å høste gevinstene av den.

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Automatisering

Abonnér på bloggen