<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

6 tips for å lykkes med digital transformasjon

Digitalisering er ingen enkel operasjon, men ved å starte smått i dag er det fullt mulig å legge fundamentet for en effektiv produksjonsbedrift i morgen. Denne artikkelen gir deg noen tips på veien.

Vi har tidligere skrevet om utfordringer det er vanlig å møte i en digital transformasjon. I denne artikkelen vil vi snu det rundt, og fokusere på hva du bør gjøre for å lykkes.

I e-boken «Industriell digitalisering: Hva det er, hvorfor det er viktig og hvordan komme i gang» har vi utviklet et veikart for hvordan norske produksjonsbedrifter kan komme i gang med digitalisering for å høste gevinster raskt, samtidig som de legger et skalerbart fundament for videre digitalisering i fremtiden. Her gir vi deg kortversjonen. 

1. Etabler en «digital visjon»

En kritisk suksessfaktor for å lykkes med digitalisering, er en klar visjon om hvor bedriften skal være i fremtiden – en visjon som staker ut kursen og en klar retning for både ledere og ansatte i bedriften. Dette innebærer en overordnet bedriftsvisjon og en spesifikk «digital visjon, som tydelig definerer hvordan dere skal ta i bruk digital teknologi for å understøtte den overordnede forretningsvisjonen. Å implementere noen få, usammenhengende digitale initiativer eller teknologier utgjør ikke en tilstrekkelig digital visjon eller strategi. Teknologien i seg selv skaper ingen verdi; den må utnyttes strategisk for å støtte de overordnede forretningsmålene deres.

Litt om om hvordan man kan tenke stort, men starte smått med digitalisering:


2. Tenk teknologi i et helhetlig perspektiv

Det er lett å gå seg vill i digitaliseringens jungel av trendord og buzzord. Ser man ikke skogen for bare trær og blir for opphengt i fascinerende teknologier, går man glipp av essensen i digitalisering. Det nytter ikke å ta i bruk teknologi dersom dere ikke har klare prosesser for hvordan dere skal samhandle rundt forbedringsarbeid. Det er ikke teknologien som ene og alene skaper forbedringene, men menneskene som gjennomfører forbedringsarbeidet gjennom godt utarbeidede prosesser.

For å lykkes med digitalisering, må industribedrifter derfor fokusere på tre områder, og knytte dem sammen til et helhetlig økosystem:  

  • Organisasjon (visjon, mål og verdier)
  • Teknologi
  • Prosesser
3. Gjennomfør modenhetsanalyser

Å etablere en digital visjon, gir deg et klart bilde av hvor du ønsker at den digitale transformasjonen skal ta deg i fremtiden. Dette er viktig. Men det er også like viktig å danne seg et konkret bilde av dagens status, og hvor moden bedriften er når det gjelder digitalisering. Da kan du kartlegge gapet mellom nå-situasjonen og den digitale visjonen.

En slik kartlegging gjøres best med modenhetsanalyser. Slike analyser bidrar med innsikt om hvor dere befinner dere i digitaliseringsreisen, bidrar med innsikt til å etablere kortsiktige og langsiktige målsetninger og gjør dere bedre rustet til å gjøre investeringer som støtter oppunder den overordnede visjonen.

4. Tenk stort, start smått

Vidtspennende digitalisering på tvers av hele organisasjonen, er en langsiktig og krevende prosess. Det er lite sannsynlig at bedriften din kan ta steget fullt ut og høste alle gevinstene av digitalisering med en gang. Organisasjonen må få tid til å lære underveis, både for å utvikle de rette ideene, få tid til å rigge organisasjonen for en digital hverdag og etablere og optimalisere de nødvendige prosessene.

Start i det små. Definer et pilotprosjekt og bygg opp en eksempelmodell for et begrenset område i bedriften din. Dette pilotprosjektet kan brukes som et «proof of concept», for å demonstrere forretningsverdien av digitale initiativer. Ikke minst vil et pilotprosjekt gi deg verdifull innsikt og erfaring, som du kan utnytte før du skalerer opp digitaliseringssatsningen til andre deler av virksomheten.

5. Fokuser på lavthengende frukter

Å ta steget over til en fullt digitalisert, smart fabrikk i én enkelt manøver, er nærmest umulig. Den digitale fabrikken må bygges sten for sten. Fremfor å tenke at alt skal digitaliseres med en gang, bør du gripe om de prosjektene som genererer mest verdi raskest. Vi mener norske produksjonsbedrifter vil ha stort utbytte av å fokusere på effektivitetsanalyse og digital kvalitetssikring i årene som kommer.

Når man har gjennomført og samlet inn erfaring fra disse initiativene, kan man vende blikket mot mer komplekse løsninger, som effektive løsninger for sporbarhet, avansert analyse av produksjonsdata, maskinlæring og utnyttelse av IIoT, for å utløse nye gevinster og muligheter.

6. Etabler prosesser for forbedringsarbeid

Digitalisering og effektiv utnyttelse av teknologi, vil være et verdifullt bidrag til å etablere faktabasert informasjon, som kan utnyttes både i planleggingen og kontrollen av aktivitetene som iverksettes rundt forbedrings- og optimaliseringsarbeid. Det krever klare prosesser for hvordan forbedringsarbeidet skal gjennomføres.

Digitalisering må ses på som en mulighet for å vokse og øke konkurransekraften. Det krever at dataene som genereres og innsikten som oppnås, omsettes til konkrete tiltak. IIoT vil skape store mengder sanntidsdata som kan analyseres for å optimalisere driften av maskiner og produksjonsanlegg på en regelmessig basis. Om denne innsikten kombineres med LEAN og Six Sigma-programmer, ISO9001:2015-standarden eller enklere metodikker som PDCA (Plan, Do, Check, Act), vil industribedrifter kunne oppnå betydelige produktivitets- og effektivitetsgevinster. Ifølge McKinsey kan kombinasjonen av avansert analyse og LEAN være verdt titalls milliarder for større produksjonsbedrifter.

Hvis du vil dykke dypere ned i digitaliseringen av norsk industri, og finne ut mer om hva digitalisering er, hvorfor det er viktig og hvordan du kan komme i gang med din digitale transformasjon, kan du lese mer i e-boken vår, tilgjengelig for nedlastning nedenfor.

Last ned e-bok: Kom i gang med din digitale transformasjon

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Utvalgt

Abonnér på bloggen