<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Aquacloud Sensor Data Standard– en standard for innsamling av sensordata i havbruksnæringen

NCE Seafood Innovation har i samarbeid med en rekke aktører utviklet en standard for hvordan man fanger opp sensordata og overfører dem til en base i skyen. I denne artikkelen får du vite mer om standarden.

I dagens havbruk øker behovet for og forventningene til rapportering. Anleggene er gjerne spredt over et stort geografisk område, og det er behov for mye informasjon for å kunne ta de riktige avgjørelsene. Denne informasjonen blir oftest registrert manuelt av operatører i felt. For hver rapport organisasjonen etterspør, stiger kostnadene for rapportering, og tar arbeidstid fra operatører som kunne vært brukt til å utføre mer verdiskapende arbeidsoppgaver.

Det stilles også sterkere krav til optimalisering av forretningsprosesser gjennom standardisering og sentralisering. Dette innebærer å integrere systemer fra flere leverandører og få dem til å fungere sømløst sammen. Kjerneprinsippene her er "én sannhetskilde" og "legg inn data bare én gang, ved kilden". Disse prinsippene skal sikre at flere versjoner av de samme dataene i forskjellige systemer ikke skal eksistere, og samtidig er dataene brukbare i alle relevante systemer.

Les også: Hvordan håndtere store datamengder i havbruk: Del 1: Mellom merder og forflåte og Del 2: Mellom forflåte og land

Ignoreres disse prinsippene fører det vanligvis til avvik i rapporter fra forskjellige systemer, noe som igjen fører til ekstra arbeidsbelastning for å rette opp problemene, i tillegg til at det gir høyere risiko for at operatører og ledere tar valg basert på feil data.

Situasjonen på havbrukene i dag er stort sett at dataene som legges inn i systemene leses av operatører fra en skjerm, og manuelt legges inn i rapporteringssystemene. Dette utføres på et lavfrekvent nivå, muligens bare en gang per dag. Å legge inn data oftere ville ikke vært kostnadseffektivt, og i mange tilfeller heller ikke nødvendig for rapportnivåene organisasjonen er avhengig av.

Imidlertid kan dataene som kommer inn fra sensorer gi både mer og bedre informasjon når de kommer i en hurtigere frekvens. I noen tilfeller kan data samles ned til millisekunder. Mengden data som er mulig å registrere i rapporteringssystemer overstiger langt det nåværende nivået, og man kan bruke disse dataene til andre formål enn daglig rapportering. Her kommer Aquacloud Sensor Data Standard inn.

Aquacloud Sensor Data Standard

Aquacloud Sensor Data Standard er en standard for hvordan man fanger opp sensor-data og overfører dem til en database i skyen. Standarden er drevet fram av NCE Seafood Innovation i samarbeid med en rekke aktører, deriblant Triple-S. Standarden ble ferdig og lansert i september 2020.

Det er meningen at leverandører av sensorer skal samle data og sende dem til en database i det formatet som standarden beskriver. Data skal sendes med OPC UA som er datautvekslingsstandard for industriell kommunikasjon.

Det er 3 forskjellige nivåer i standarden man kan levere på.

Nivå 1 som er de fysiske sensorene samt kompatibel plugin som sensor behøver for å sende data i standardens format.

Nivå 2 som er infrastrukturen hvor data sendes til databasen. Denne er basert på OPC UA Open IoT Hub og nødvendig kompatibel plugin for å sende data i standardens format. Dette gjør at man kan fange og sende date fra ulike produsenters utstyr. Se våre OPC UA-produkter.

Nivå 3 er skytjenesten hvor dataen lagres. Disse data er tilgjengelig via applikasjoner som støtter standarden. Les mer om de tre nivåene her.

Nå vil næringen begynne å stille krav til produsentene om at Aquacloud Sensor Data-standarden skal benyttes. Det er ikke alle produsenter av sensorer som har implementert OPC UA som kommunikasjonsplattform.

Hvordan kan en slik løsning se ut?

Sensorer i f.eks merder kan kobles til en serie med IO logik med innbygget støtte for OPC UA server og RESTful API. Man kan også benytte en push teknologi som gjør at data sendes kun ved endringer utenfor satte verdier.

Aquacloud-1

Mer informasjon er tilgjengelig her.

Når data ankommer OPC UA server kan Aquacloud Sensor Data plugin integreres slik at data ut fra OPC UA server blir gjort tilgjengelig for klienter i henhold til standarden.

Aquacloud-2

Mer informasjon er tilgjengelig her.

En slik løsning er fleksibel og kan håndtere gamle sensorer som ikke er kompatible med standarden og signaler som også kommer via Modbus. Dette gjør at oppdretter ikke blir avhengig av merke eller proprietære løsninger for sensorer.

Dette er ett eksempel på løsning, men det finnes flere andre løsninger som hjelper sensorleverandører, systemintegratorer og oppdrettere med å nå sine bærekraftsmål.

Triple-S har produkter og kompetanse innen all 3 nivåene og kan utvikle kompatible applikasjoner til skytjenesten. Ta gjerne kontakt med oss hvis du trenger hjelp til å sette sammen en løsning som leverer data til skyen i henhold til Aquacloud Sensor Data Standard.

Skrevet av Flemming Graversen

Flemming Graversen er forretningsutvikler for olje-, gass-, marine- og havbrukssektoren i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg, forretningsutvikling og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og forhandler. De siste årene har han hatt fokus på forretningsutvikling innen olje- og gassektoren i Norge, med både maskinbyggere, systemintegratorer og sluttbrukere. Flemming er ingeniør og er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering, cyber security og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Nettverk

Abonnér på bloggen