<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Er du forberedt på utfasingen av 3G?

Etter hvert som 3G fases ut bør industribedrifter undersøke om de kan leve med en driftshverdag over 2G-nettet, eller om de bør omfavne en IoT-strategi basert på 4G-/5G-teknologi.

5G er i ferd med å rulles ut, og kapasiteten til det eksisterende 4G-nettet skal utvides med blant annet støtte for NB-IoT og LTE-M, også kalt for «IoT på 4G». Dette vil gå på bekostning av 3G-nettet, som allerede i skrivende stund er godt på vei til å legges ned og fases ut da frekvensene 900MHz og 2100MHz i 3G-nettet gjenbrukes for å øke kapasiteten i 4G-nettet.

For forbrukere betyr utfasingen av 3G-nettet for eksempel at eldre mobiler ikke lenger kan brukes til å surfe på nettet med, lengre oppkoblingstider og dårligere lydkvalitet på samtaler. For industribedrifter kan imidlertid utfasingen by på større problemer for virksomheter som benytter løsninger og enheter som støtter seg på 3G-nettet for funksjonsstabilitet og driftssikkerhet.

Hvorfor fases 3G ut, og når vil det skje?

3G er tredje generasjon av teknologi for mobiltjenester i mobilnett, en etterfølger av 2G. 2G-teknologi erstattet analoge løsninger med trådløse digitale nettverk som blant annet gjorde det mulig å sende tekstmeldinger med bilder, mens 3G-teknologi gjorde det mulig å surfe på nettet, gjennomføre videosamtaler, laste ned musikk og mer.

I dag fases imidlertid 3G ut til fordel for 4G, som bygger på fundamentet 3G-teknologien tilbyr og gjør alt langt raskere, og den fremvoksende 5G-teknologien. Med betydelige forbedringer i nettverkshastighet og svært god dekning for 4G, vil det bli mindre og mindre behov for å holde de eldre generasjonene i gang og et større og større behov for å frigjøre frekvenser i 3G-nettet for bruk i 4G-nettet.

Det er grunnen til at telekommunikasjonsoperatører verden over er i ferd med å fase ut 3G-nettet, også her i Norge. Telenor slukker 3G-nettet for å øke kapasiteten i 4G-nettet og forberede seg på 5G. Dette arbeidet ble påbegynt i januar 2019 og vil fortsette gjennom 2019 og 2020. Det samme gjør Telia, som gradvis vil fase ut 3G-nettet i løpet av 2019 og vil ha skrudd av de fleste 3G-senderne sine i løpet av 2020.

Les også: Hvordan kan eldre maskiner bli en del av din IIoT-satsning?  

New call-to-action

«Fallback» til 2G eller oppgradering til 4G?

Alle industribedrifter som benytter seg av utstyr, enheter og løsninger med 3G-tilkobling vil påvirkes av utfasingen. I det øyeblikket 3G-nettet ikke lenger fungerer, vil oppkoblet utstyr enten miste kommunikasjons- og fjernovervåkingsevnene sine eller falle tilbake på 2G-nettet, med alle de begrensningene som lavere nettverkshastighet medfører.

Og det er ikke rent få løsninger som vil påvirkes. I Nord-Amerika, for eksempel, er det mer enn 80 millioner enheter som benytter seg av 3G-nettet, enten det er sikkerhetssystemer installert i hus og hjem, informasjons- og kommunikasjonsteknologi i biler og lignende. Alle disse enhetene og løsningene må oppgraderes slik at de kan benytte seg av 4G-nettet i fremtiden.

Her i Norge er det også et betydelig antall enheter og løsninger som avhenger av 3G-nettet. Men i motsetning til telekommunikasjonsaktører i for eksempel USA og Australia, som også faser ut 2G-nettet, vil det gamle 2G-nettet videreføres her i Norge. Det betyr at løsninger, utstyr og enheter som er konstruert for det, kan fortsette å utnytte 2G-nettet etter at 3G fases ut.

Det første du bør gjøre er derfor å undersøke om løsningene dine har en såkalt «fallback»-funksjon, som gjør at de kan gå tilbake til å utnytte 2G-nettet når 3G fases ut. Spesifikasjonene til løsningene dine vil gi deg informasjon om de har en slik funksjon.

Hvis løsningene dine har en slik funksjon og kan falle tilbake på 2G, bør du undersøke hvorvidt dette er godt nok for virksomheten og driften din. For de fleste aktører vil 2G forsinke oversendelsen av kritiske data og svekke løsningenes ytelse i stor grad.

Det finnes eksempler på at 2G kan fortsette å gjøre nytten for mange virksomheter, men for de fleste – om ikke alle – industribedrifter, vil 2G være utilstrekkelig for å opprettholde normal drift. For de fleste vil det derfor være nødvendig å oppgradere løsninger og utstyr slik at det er tilpasset 4G-nettet og fremtidens 5G-nett.

Hastigheter man kan forvente med 2G er inntil 236 kbit/sek nedstrøm og 85 kbit/sek oppstrøm, avhengig av kapasitet og signalkvalitet for basestasjon man er tilkoblet. Det er viktig å være klar over at for M2M applikasjoner er gjerne mesteparten av datatrafikken oppstrøms (fra enhet ute i felt inn til f. eks database/SCADA/skyløsning).

Les også: Hvordan samle inn data fra maskiner spredt rundt i verden?

Kurs med Triple-S: Lær å sette opp en løsning for fjerntilkobling med eWON

Slik tar du steget over til 4G-nettet

Om behovet for å oppgradere utstyr og løsninger til 4G-nettet er presserende, behøver ikke veien til en ny driftshverdag være lang. Men det er viktig å iverksette transformasjonen allerede i dag, slik at du er forberedt når 3G-nettet slukkes for godt. 

Om du er klar for å ta steget over til 4G, bør du starte med å undersøke om løsningene dine kan oppgraderes til 4G standard ved å bytte ut kun 2G/3G modem kortet til et 4G modem kort (forutsetter at modem kortene er pin-kompatible), fremfor å bytte ut hele løsningen. Hvis dette ikke er mulig så bør du vurdere en modulær løsning, slik at du senere kan bytte ut kun kommunikasjonskortet fra f. eks 4G til LTE-M eller NB-LTE. Modulære løsninger vil for øvrig også gjøre overgangen til 5G lettere når den tid kommer.

SIM-kortene du bruker må også være tilpasset 4G, og du bør ha et maskin-til-maskin-abonnement (M2M). Slike M2M-abonnementer gir tilgang til mobilnettet og gjør det mulig å koble digitale løsninger til Internett. I motsetning til vanlige abonnementer for mobiltale, er M2M-abonnementer beregnet for maskinkommunikasjon.

Bergen Vann har allerede tatt i bruk 4G-kommunikasjon for fjerntilkoblingsmuligheter i sine løsninger. Du kan lese mer om hvordan de har gått frem og hvilke gevinster de har realisert her.

4G er et godt alternativ til Wi-FI og Ethernet-baserte nettverk for flere produksjonsbedrifter, og teknologien står sentralt i implementeringen av flere IIoT-løsninger i industrien. Det er her fremtiden ligger, og industribedrifter gjør fornuftig i å tilrettelegge for en overgang til 4G og fremtidens 5G-nett allerede i dag.

Vil du høre mer om mulighetene for din bedrift? 

Prat med oss

Skrevet av Tormod Sæther

Tormod Sæther er Senior Solution Architect Network & Cyber Security i Triple-S. Han har 20 års erfaring fra løsningssalg og teknisk support av redundante industrielle nettverksløsninger for maritim, olje-, gass- og landbasert industri. Her har han også levert teknologi og løsninger for protokollkonvertering, IoT-løsninger, fjernaksess og industrielle brannmurer.

Topics: Nettverk

Abonnér på bloggen