<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvordan kan eldre maskiner bli en del av din IIoT-satsning?

Eldre maskiner behøver ikke hemme digitaliseringsinitiativene dine. Å blåse nytt liv inn i de gamle maskinene er enklere enn du tror.

Tilgang på data er en forutsetning for digitalisering og effektivisering innen industrien. Hele Industri 4.0-konseptet baserer seg i bunn og grunn på at sanntidsdata kommer frem til rett person, til rett tid, på riktig sted. Industrial Internet of Things og smarte sensorer kan gjøre enorme mengder data tilgjengelig gjennom hele produksjonsprosessen og føre dem frem i lyset for både mennesker og systemer. Det er i disse dataene nøkkelen til forbedring, optimalisering og innovasjonigger.

Vi vet at flere bedrifter med aldrende maskinparker tror at de er utestengt fra det gode selskap, med få muligheter til å kaste seg på digitaliserings- og IIoT-bølgen, med mindre de gjennomfører storskala investeringer i nytt utstyr og nye maskiner. Men, det behøver ikke være spesielt kostnadsdrivende: eldre maskiner kan med forholdsvis enkle grep bli en del av IIoT-satsningen.

 

IIoT og behovet for tilgang på data

For de uinnviddes skyld, la oss begynne med litt bakgrunnsinformasjon. Tilgang på data er en forutsetning for digitalisering og effektivisering. Utstyr og maskiner i produksjonen må derfor kobles til et nettverk slik at dataene kan flyttes dit det er behov for dem. Det er her IIoT kommer inn.

IIoT er den industrielle betegnelsen på prinsippet om å koble enheter og utstyr til internett for å gjøre dem i stand til å kommunisere med hverandre eller oss, altså det vi kaller «Tingenes internett» (en. Internet of Things, IoT) i den private sfæren. På samme måte som bilen din kan kobles opp til nettet slik at du kan forvarme den via en app, kan moderne industrielle sensorer og utstyr samle inn informasjon om trykk, temperatur, fukt, kalibreringsdata, diagnosedata eller lignende. Ved å koble utstyret til produksjonsnettverket får vi tilgang til denne informasjonen og kan nyttiggjøre oss denne for blant annet å forutse uønsket stopp før det inntreffer.

Nytt utstyr og nye maskiner er som regel tilpasset dette behovet og tar høyde for at industrielt utstyr må kobles til nettverket og bli en del av IIoT-satsningen. Men hva gjør man om man sitter med en eldre maskinpark i produksjonen?

Les også: Kosteffektiv oppgradering av gammelt utstyr

 

Enkelt å koble eldre maskiner på nettverket

La oss knuse myten om at man må bytte ut maskinene sine før digitalisering, IIoT og Industri 4.0 i det hele tatt er aktuelt å snakke om. Det behøver ikke være verken spesielt kostnadsdrivende eller krevende å hente ut data fra eldre maskiner og gjøre de til en del av IIoT-satsningen.

Mange av de eldre maskinene har en kommunikasjonsport beregnet på programmering eller for å koble på et operatørpanel. Denne porten kan utnyttes for å hente ut dataene på en relativt enkel måte, ved å koble på utstyr som gjør oss i stand til å konvertere gammel teknologi til ny teknologi. Dette utstyret kalles «gatewayer». For eksempel kan man konvertere fra en seriell port, det vil si eldre typer protokoller, ved å koble på en kommunikasjonsgateway som gjør det mulig å lese data fra maskinene.

Enkelte bedrifter har allerede utnyttet disse mulighetene. Vi har for eksempel jobbet med næringsmiddelbedrifter, som tidligere har brukt nærmere 50 prosent av arbeidstiden på å overvåke tilstanden til frittstående maskiner i produksjon fordi disse ikke er koblet til et nettverk. Etter å ha koblet opp maskinene på nettverket, fikk de oversikten de trengte og kunne være mer proaktive gjennom en kontrollromløsning.

Les også: Nytt produksjonsanlegg? Bring det inn i den digitale tidsalderen

 

Nettverksstrategi for optimal produksjon

Digitaliseringsinitiativer lover store gevinster for de produksjonsbedriftene som evner å utnytte data som arbeidskapital i forbedringsarbeidet sitt. Ved å utnytte mulighetene i IIoT kan data videreforedles til informasjon og benyttes som verdifullt beslutningsgrunnlag for å forbedre produksjonsprosessene.

Selv om du sitter på flere eldre maskiner er det fortsatt mulig å komme i gang med digitaliseringen og IIoT-satsningen. Du behøver ikke erstatte hele maskinparken din. Å bringe de eldre maskinene på nett er en forholdsvis kostnadseffektiv løsning sammenlignet med å bytte ut en hel maskin. Har maskinen fem eller ti år igjen å leve, er det definitivt verdt investeringen.

Det er imidlertid verdt å bemerke at en maskinpark med flere eldre maskiner kan gi noen begrensninger når du skal begynne å analysere dataene dine. Det burde likevel ikke stoppe deg i å iverksette en IIoT-satsning. Å bringe de eldre maskinene inn i IIoT-satsningen er en delstrategi på veien til å digitalisere 100 prosent.

I en moderne produksjonsbedrift har nettverkene en svært viktig rolle som informasjonsbærer. Det er nettverkene som sørger for at dataene kommer frem dit de skal. Vi kan faktisk si at nettverket nærmest fungerer som nervesystemet i hele bedriften og danner grunnlaget for en effektiv og lønnsom produksjon. Dermed er det også avgjørende å legge en strategi som både maksimerer produksjonen og minimerer sårbarheten. Hvordan du gjør det, kan du lese mer om i vår guide om å utarbeide en nettverksstrategi for produksjonsbedrifter. Last den gjerne ned ved å klikke på linken nedenfor.

 Gratis e-bok:  Bygg en solid nettverksstrategi

Skrevet av Knut-Erik Tovslid

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. De siste 17 årene har han jobbet i Triple-S med salg og forretningsutvikling mot norsk industri og offentlig sektor. Her har han levert teknologi for optimalisert drift i form av automasjon, nettverk og digitalisering. Knut-Erik brenner for lønnsom og sikker produksjon i Norge gjennom økt bruk av automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Nettverk

Abonnér på bloggen