<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Fjerntilkobling øker verdien på servicekonseptet

Maskinbyggere som har tatt i bruk fjerntilkoblingsløsninger sikrer rask, effektiv og forbedret service for kundene sine. 

I møte med stadig økende kostnader, høyere kundeforventninger og økt konkurranse i et globalisert marked, vender produksjonsbedrifter blikket innover for å gjøre verdiskapningen på fabrikkgulvet så effektiv som mulig og for å levere den kvaliteten som forventes av forbrukerne.

Samarbeidet mellom maskinbygger og produsent blir svært viktig dersom man skal klare å møte denne økte konkurransen og de kravene som markedet setter. Fjerntilkoblingsteknologi gir maskinbyggere muligheten til å være tettere på sine kunder og sikre en høy oppetid i produksjon.

 Gratis e-bok: Bygg en solid nettverksstrategi

Fjerntilkobling effektiviserer feilsøkingen

Mange maskinbyggere har installasjoner spredt over hele verden og sliter regelmessig med å få kontakt med og tilgang til systemene hos kundene sine for å gjøre de nødvendige oppdateringene, feilsøkingene og feilrettingene.

Ved å bruke fjerntilkoblingsløsninger for å få tilgang til maskiner og utstyr i produksjonen, reduseres behovet for å sende servicepersonell ut på langvarige reiser og ventetidene for kundene går ned. Med fjerntilkobling som en del av servicekonseptet kan man være online på maskinparken i løpet av få minutter. Kunden vil oppleve å få hjelp umiddelbart, samt at kostnadene er vesentlig lavere. Faktisk kan mellom 60 og 70 prosent av alle driftsproblemer feilsøkes og løses gjennom fjerntilkobling, noe som vil øke oppetiden og redusere kostnadene i produksjon vesentlig.

Les også: Hvordan redusere kostnader og øke oppetiden med fjerntilkobling?

 

Optimar: Fjerntilkobling i praksis

En aktør som kjente på disse utfordringene, er det multinasjonale selskapet Optimar. Som en leverandør av produkter for håndtering av fisk, både til landbaserte mottak, havbruk eller produksjon på fiskebåter, brukte de hundrevis av reisedøgn i året på å feilsøke og feilrette problemer på produksjonsutstyret til kundene sine. De slet med kundenes egne VPN-løsninger for å få tilgang til maskineriet og konsekvensen var at de måtte sende servicepersonell og spesialister ut på langvarige reiser for å få bukt med problemer som ofte bare krevde et par timers arbeid.

For å løse denne utfordringen, tok Optimar i bruk en fjerntilkoblingsløsning som samler alle fjerntilkoblinger i ett enkelt verktøy.

– Tidligere måtte vi noen ganger ut og reise flere dager for feilsøking på et problem som kanskje ikke var et reelt problem. Jeg er sikker på at vi sparer flere titalls, om ikke hundretalls reisedøgn i året på å kunne feilsøke og utbedre ting rett fra kontoret. Det er veldig effektivt, og ikke minst veldig kostnadsbesparende, forteller Richard Giske, gruppeleder for programmering i Optimar.

 

Fjerntilkobling som en del av servicekonseptet

Optimar er et godt eksempel på hvordan fjerntilkoblingsløsninger bidrar til å effektivisere servicekonseptet til fordel for både dem selv og kundene deres. Maskinbyggere som følger i deres fotspor og tar i bruk fjerntilkoblingsløsninger vil blant annet kunne realisere følgende gevinster:

  • Utnytte muligheten til å gi kundene dine raskere respons
  • Bedre forberedt ved servicebesøk
  • Økt kunnskap om egne maskiner
  • Muligheten for å utløse avanserte analysemetoder

Videre åpner stadig flere maskinbyggere øynene opp for at fjerntilkobling kan være et ideelt inngangspunkt for Industrial Internet of Things (IIoT, big data-analyse og maskinlæring). Ved å bygge inn fjerntilkobling som en del av serviceavtalen og installere det nødvendige utstyret for datafangst i maskinene dine, vil du forberede maskinparken din på å trekke ut data som kan sendes til en skyløsning for avanserte analyser

Industriell VPN ruter med innebygget IIoT funksjonalitet gjør at du kan lese data fra OT utstyr som er tilkoblet VPN ruteren, sende varsel over internett til driftsoperatører ved avvik og vise status for de viktigste parameterne (KPI), samtidig med at data som er logget ligger lagret lokalt på VPN ruteren.

Vi hører ofte maskinbyggere møte ideen om å gjøre fjerntilkobling som en del av servicekonseptet med skepsis, med en bekymring om at de ikke får solgt det. Personlig mener jeg det er for defensivt. I et marked med presset marginbilde og økt konkurranse, vil vi på sikt se nye forretningsmodeller hvor maskinene leies ut i stedet for at kunden kjøper dem. Man kjøper i stedet produksjonskapasitet. De som har investert i fjerntilkobling og avanserte analyser av maskinparken vil være godt rustet til å kunne tilby denne type tjenester. Satser du på å levere slik som i går, vil du trolig «sitte bakerst i bussen» om få år.

Snu heller på flisa, ta investeringen og gjør det til en integrert del av servicekonseptet. Jeg er overbevist om at fjerntilkobling vil gjøre servicekonseptet ditt bedre og plassere deg selv et hestehode foran i konkurransen.

New call-to-action

Skrevet av Knut-Erik Tovslid

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering og industriell kommunikasjon rettet mot Olje og Gass, Havbruk, Industri og Offentlig sektor. De siste 5-6 år har han hatt ansvaret for Triple-S sin satsning på Cyber Sikkerhet i OT. Teamet han leder leverer løsninger for trusselovervåking og sårbarhetsanalyse for industrielle kontrollsystemer samt sikker fjerntilkobling og industrielle nettverk. Med kompetanse innen IEC 62443 har han også bistått kunder med rådgivende tjenester for risikoanalyse og kursing innen Cyber sikkerhet i OT. Knut-Erik brenner for sikker og lønnsom produksjon ved økt bruk av automatisering og robotisering.

Topics: Nettverk

Abonnér på bloggen