<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Maskinsikkerhet gir sikrere og mer effektive maskiner

Et integrert fokus på maskinsikkerhet gir produksjonsbedrifter bedre kontroll på risikoen for personskader, og ikke minst økt produktivitet og oppetid. 

Det er dårlig stilt med maskinsikkerheten i den norske industrien. Da Arbeidstilsynet oppsøkte over 200 industribedrifter over hele landet, fant de ut at hele 74 prosent av bedriftene ikke overholdt sikkerhetslovene for de ansatte og at halvparten av dem som jobber med farlige maskiner hadde mangelfullt vern. 

Det kan se ut til at ideen om at fokus på sikkerhet på fabrikkgulvet og i anlegg reduserer produktiviteten fortsatt lever i beste velgående. Mye tyder imidlertid på at dette ikke stemmer. Med dagens teknologi vil man i de aller fleste tilfeller kunne kombinere sikkerhet med økt produktivitet og oppetidMaskinsikkerhet gir nemlig sikrere og mer effektive maskiner.  

Last ned e-bok: En guide til maskinsikkerhetens livssyklus >>

Hva er maskinsikkerhet, og hvorfor er det viktig? 

Tallene fra Arbeidstilsynet er bekymringsverdige. Etter hvert som vi automatiserer fabrikkene våre og omgir oss med maskiner i økende grad, er det helt kritisk at vi ivaretar sikkerheten til menneskene som arbeider i nærheten av dem. Det er dette vi ønsker å oppnå ved å ha fokus på maskinsikkerhet.  

Maskinsikkerhet handler i bunn og grunn om å unngå at maskiner påfører mennesker skade, eller det som verre er. Er maskinsikkerheten god, kan vi jobbe trygt sammen med maskinene våre. Men det er ikke alt. Maskinsikkerhet sørger også for at vi opprettholder optimal produksjon.  

Les også: Slik blir du kvitt unødvendige stopp i produksjonen 

Maskinsikkerhet gir høyere OEE 

Maskinsikkerhet er ikke ensbetydende med lavere produktivitet. Det ene utelukker ikke det andre. Det er fullt mulig å oppnå sikre omgivelser for de ansatte, samtidig som produksjonen går optimalt. En undersøkelse utført av Aberdeen Group viser at produksjonsbedriftene som er best i klassen på dette området både har høyere «Overall Equipment Effectiveness» (OEE) og et lavere antall skader og ikke-planlagte stopp.  

Og gevinstene ved økt fokus på maskinsikkerhet gjelder ikke bare for nye maskiner eller prosjekter, men også ved oppgradering av eldre maskiner.  

Ta for eksempel Nortura, som nylig ønsket å oppgradere styringen på en gammel maskin. Maskinen det gjelder er gitret inn, og gammel prosedyre var å ta strømmen på anlegget når noen skulle inn i maskinen for å utføre vedlikehold eller vask. Men denne måten å gjøre det på sliter på utstyret, og innebærer stopp som tar tid. Løsningen ble å installere en Safe Torque Off (STO) og legge inn en homing-funksjon i HMIen. Med denne løsningen slipper Nortura å ta strømmen, og oppstarten går raskere. Spart tid er sparte penger, i tillegg til at løsningen sliter mindre på maskinen.  

Les også: Maskinsikkerhet gir bedre ytelse 

Maskindirektivet 

Når man snakker om maskinsikkerhet, er det til ikke til å unngå å nevne maskindirektivet. EU-direktivet, som ble etablert i 1995, setter kravene og grunnlaget for å få utstyr CE-merket, det vil si at produsenten garanterer for at alle direktiver som har med sikkerhet å gjøre er oppfylt.  

Maskindirektivet inneholder flere forskjellige veiledninger og standarder for ulike løsninger. EN 61508 er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner. Denne har flere underliggende standarder som omfatter flere segmenter. EN 62061 og ISO 13849 er to av dem som dekker maskinsikkerhet. For å vite hvilken standard som skal brukes, må man imidlertid gjennomføre en risikoanalyse – det første steget i maskinsikkerhetens livssyklus. 

Les også: Maskinsikkerhet og personskader er ledelsens ansvar 

Maskinsikkerhetens livssyklus 

Maskinsikkerhetens livssyklus består av fem steg som skal hjelpe deg til å fjerne risiko, få med alle viktige deler og unngå feil som er relatert til maskinsikkerhet. Det er en repeterbar prosess som hjelper deg med å få en komplett maskinsikkerhet som står i samsvar med maskindirektivet.  

Vi har utviklet en detaljert guide for hvordan du ivaretar maskinsikkerheten i virksomheten din. Den kan lastes ned helt gratis ved å følge lenken nedenfor.  

Gratis e-bok En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Skrevet av Alexander Krokvik Rostom

Alexander Krokvik Rostom er forretningsutvikler innenfor Metall & Infrastruktur. Han jobbet først som elektriker, før ingeniørutdanning, og begynte i Triple-s i 2005. Her har han jobbet med support og prosjekter på teknisk, før han gikk over til salg som produktansvarlig og videre til forretningsutvikler. Han brenner for å finne gode løsninger og har også ansvaret for løsningsarkitektene på Automasjon. Alexander mener at kompetanse er bærebjelken i norsk industri. Evnen til å ta til seg ny teknologi på en økonomisk og fremtidsrettet måte, vil avgjøre hvem som kommer til å gjøre det bra i fremtiden.

Topics: Automatisering, Utvalgt

Abonnér på bloggen