<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Maskinsikkerhet: Pain eller mulighet?

Et integrert fokus på maskinsikkerhet gir produksjonsbedrifter fingerspisskontrollen de trenger for å redusere risikoen for personskader og ikke minst øke både produktivitet og oppetid.

Det er dårlig stilt med maskinsikkerheten i den norske industrien. Da Arbeidstilsynet oppsøkte over 200 industribedrifter over hele landet, fant de ut at hele 74 prosent av bedriftene ikke overholdt sikkerhetslovene for de ansatte og at halvparten av dem som jobber med farlige maskiner hadde mangelfullt vern.

Det kan se ut til at ideen om at fokus på sikkerhet på fabrikkgulvet og i anlegg reduserer produktiviteten fortsatt lever i beste velgående. Mye tyder imidlertid på at dette ikke stemmer. Med dagens teknologi vil man i de aller fleste tilfeller kunne kombinere sikkerhet med økt produktivitet og oppetid. Økt forståelse for maskinsikkerhet gir nemlig sikrere og mer effektive maskiner.

Gratis e-bok: En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Hva er maskinsikkerhet, og hvorfor er det viktig?

Tallene fra Arbeidstilsynet er bekymringsverdige. Etter hvert som vi automatiserer fabrikkene våre og omgir oss med maskiner i økende grad, er det helt kritisk at vi ivaretar sikkerheten til menneskene som arbeider i nærheten av dem. Det er dette maskinsikkerhet søker å oppnå.

Maskinsikkerhet handler i bunn og grunn om å unngå at maskiner påfører mennesker skade, eller det som verre er. Er maskinsikkerheten god, kan vi også jobbe trygt sammen med maskinene våre. Men det er ikke alt. Maskinsikkerhet sørger også for at vi opprettholder optimal produksjon.

Les også: Slik blir du kvitt unødvendige stopp i produksjonen

 

Maskinsikkerhet gir høyere OEE

Maskinsikkerhet er ikke ensbetydende med lavere produktivitet. Det ene utelukker ikke det andre. Det er fullt mulig å oppnå sikre omgivelser for de ansatte samtidig som produksjonen går optimalt. En undersøkelse utført av Aberdeen Group viser at produksjonsbedriftene som er best i klassen både har høyere «Overall Equipment Effectiveness» (OEE) og et lavere antall skader og ikke-planlagte stopp.

Sammenlignet med de rigide nedstengingsrutinene som dominerte maskinsikkerheten tidligere, kan moderne systemer og løsninger enkelt fortelle hva som er årsaken til en stopp og forenkle oppstarten. Det vil både minimere tiden man bruker for å finne stoppårsaken og kutte ned tiden maskinen står stille.

Ta en flyplass som eksempel. De blir stadig mer avhengig av automatiserte prosesser, maskiner og systemer, og oppstår det en svikt som gir nedetid i bagasjehåndteringen blir resultatet kaos. Om man da støtter seg på analoge systemer, får man heller ikke hentet ut data som forteller hvor feilen ligger. Har man derimot moderne systemer med integrerte sikkerhetsløsninger, vil man kunne lokalisere feilen raskere og få bagasjebåndet opp og gå raskere.

Les også: Maskinsikkerhet gir bedre ytelse

 

Maskindirektivet

Når man snakker om maskinsikkerhet, er det til ikke til å unngå å nevne maskindirektivet. EU-direktivet, som ble etablert i 1995, setter kravene og grunnlaget for å få utstyr CE-merket, det vil si at produsenten garanterer for at alle direktiver som har med sikkerhet å gjøre er oppfylt.

Det finnes flere forskjellige veiledninger og standarder for ulike løsninger. EN 61508 er retningsgivende for design, installasjon, drift og vedlikehold av anlegg og installasjoner. Denne har flere underliggende standarder som omfatter flere segmenter. EN 62061 og ISO 13849 er to av dem som dekker maskinsikkerhet. For å vite hvilken standard som skal brukes, må man imidlertid gjennomføre en risikoanalyse – det første steget i maskinsikkerhetens livssyklus.

 

Maskinsikkerhetens livssyklus: Hvordan komme i gang med maskinsikkerhet

Maskinsikkerhetens livssyklus består av fem steg som skal hjelpe deg til å fjerne risiko, få med alle viktige deler og unngå feil som er relatert til maskinsikkerhet. Det er en repeterbar prosess som hjelper deg med å få en komplett maskinsikkerhet som står i samsvar med maskindirektivet.

De følgende fem stegene utgjør maskinsikkerhetens livssyklus:

  1. Risikovurdering: Før du starter å bygge en maskin og gjør innkjøp av komponenter, må du gå gjennom funksjonene til maskinene og identifisere hvilke farer det kan være ved maskinen. Dette innebærer risikoanalyse, risikoevaluering og risikoreduksjon. Funnene fra risikovurderingen vil diktere vilkårene for designet.
  1. Spesifisering av funksjonskrav: Før du kan sette sammen en løsning, må du vite hvilke krav det er til funksjonalitet. For eksempel kan det være nødvendig med diagnostiske muligheter, slik at sikkerhetssystemet ditt kan fortelle hva som er årsaken til stopp i produksjonen. Disse funksjonskravene må dokumenteres og beskrives logisk, slik at de kan programmeres og konfigureres.
  1. Design og verifisering: Når du har fått oversikt over funksjonskravene til maskinen, gjenstår det å planlegge hvordan du skal designe sikkerhetssystemet med tilhørende sikkerhetsfunksjoner. Rockwell Automations «Safety Automation Builder», for eksempel, forenkler designet og valideringen av maskinsikkerheten og reduserer både tidsbruken og kostnadene knyttet til denne fasen.
  1. Validering: Validering av sikkerhetssystemet bør gjøres av en part som er uavhengig av de som designer løsninger, selv om det ikke er påkrevd. For å få en mest mulig effektiv arbeidsflyt og for begrense konsekvensene av feil, bør analysedelen av valideringen gjøres så tidlig som mulig og aller helst parallelt med designfasen.
  1. Vedlikehold og forbedringer: Det siste steget innebærer å validere vedlikeholdskravene. Dette kan være alt fra rutiner rundt vedlikehold, krav til diagnostikk for å forenkle feilsøking og vedlikehold og krav til kompetanse på personellet som skal utføre vedlikeholdet. Fordelen med dette er at du setter klare krav til hva som kreves av maskinen for at den skal prestere som forventet, både når det gjelder produktivitet og sikkerhet.

Vi vet at maskinsikkerhet ofte blir ansett som en pain. Derfor gjennomfører vi kurs i maskinsikkerhet og har utarbeidet en ny guide til maskinsikkerhetens livssyklus, for å bidra til at maskinsikkerhet blir et enklere tema å jobbe med og at du kan utnytte mulighetene som ligger i å ivareta maskinsikkerheten på en god måte. Last den gjerne ned ved å klikke på linken nedenfor. Et integrert fokus på maskinsikkerhet er vel verdt investeringen.

 Gratis e-bok:  En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

 

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 20 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 18 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Maskinsikkerhet

Abonnér på bloggen