<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Maskinsikkerhetens livssyklus: Hvordan komme i gang med maskinsikkerhet

Maskinsikkerhet blir ofte ansett som “need to have” heller enn “good to have”, men det er ingen grunn til at det skal være sånn. Vi hjelper deg med å komme i gang.

Vi har utarbeidet en guide som beskriver de fem stegene som til sammen utgjør maskinsikkerhetens livssyklus. Hensikten med guiden er å bidra til at maskinsikkerhet blir et enklere tema å jobbe med, noe som igjen kan bidra til tryggere og mer produktive maskiner. I denne artikkelen får du kortversjonen.

Maskinsikkerhetens livssyklus består av fem steg som skal hjelpe deg til å fjerne risiko, få med alle viktige deler og unngå feil som er relatert til maskinsikkerhet. Det er en repeterbar prosess som hjelper deg med å få en komplett maskinsikkerhet som står i samsvar med maskindirektivet.

De følgende fem stegene utgjør maskinsikkerhetens livssyklus:

1. Risikovurdering:

Før du starter å bygge en maskin og gjør innkjøp av komponenter, må du gå gjennom funksjonene til maskinene og identifisere hvilke farer det kan være ved maskinen. Dette innebærer risikoanalyse, risikoevaluering og risikoreduksjon. Funnene fra risikovurderingen vil diktere vilkårene for designet.

2. Spesifisering av funksjonskrav:

Før du kan sette sammen en løsning, må du vite hvilke krav det er til funksjonalitet. For eksempel kan det være nødvendig med diagnostiske muligheter, slik at sikkerhetssystemet ditt kan fortelle hva som er årsaken til stopp i produksjonen. Disse funksjonskravene må dokumenteres og beskrives logisk, slik at de kan programmeres og konfigureres.

3. Design og verifisering:

Når du har fått oversikt over funksjonskravene til maskinen, gjenstår det å planlegge hvordan du skal designe sikkerhetssystemet med tilhørende sikkerhetsfunksjoner. Rockwell Automations «Safety Automation Builder», for eksempel, forenkler designet og valideringen av maskinsikkerheten og reduserer både tidsbruken og kostnadene knyttet til denne fasen.

4. Validering:

Validering av sikkerhetssystemet bør gjøres av en part som er uavhengig av de som designer løsninger, selv om det ikke er påkrevd. For å få en mest mulig effektiv arbeidsflyt og for begrense konsekvensene av feil, bør analysedelen av valideringen gjøres så tidlig som mulig og aller helst parallelt med designfasen.

5. Vedlikehold og forbedringer:

Det siste steget innebærer å validere vedlikeholdskravene. Dette kan være alt fra rutiner rundt vedlikehold, krav til diagnostikk for å forenkle feilsøking og vedlikehold og krav til kompetanse på personellet som skal utføre vedlikeholdet. Fordelen med dette er at du setter klare krav til hva som kreves av maskinen for at den skal prestere som forventet, både når det gjelder produktivitet og sikkerhet.

Som nevnt tidligere, vet vi at maskinsikkerhet ofte blir sett på som en pain. Men vi vet også at det lønner seg å utnytte mulighetene som ligger i å ivareta maskinsikkerheten på en god måte, og at et integrert fokus på maskinsikkerhet gir sikrere OG mer effektive maskiner.

Vil du vite mer om maskinsikkehetens livssyklus? Last gjerne ned e-boken ved å klikke på linken nedenfor.

Gratis e-bok En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Skrevet av Alexander Krokvik Rostom

Alexander Krokvik Rostom er forretningsutvikler innenfor Metall & Infrastruktur. Han jobbet først som elektriker, før ingeniørutdanning, og begynte i Triple-s i 2005. Her har han jobbet med support og prosjekter på teknisk, før han gikk over til salg som produktansvarlig og videre til forretningsutvikler. Han brenner for å finne gode løsninger og har også ansvaret for løsningsarkitektene på Automasjon. Alexander mener at kompetanse er bærebjelken i norsk industri. Evnen til å ta til seg ny teknologi på en økonomisk og fremtidsrettet måte, vil avgjøre hvem som kommer til å gjøre det bra i fremtiden.

Topics: Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen