<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Ny teknologi sikrer kompetanseoverføring mellom generasjonene

Nye digitale løsninger kan bygge bro mellom seniorenes kompetanse og de unges interesse for teknologi. Riktig bruk av teknologi sikrer at kompetanse ikke går tapt og at interessen for å jobbe i industrien vekkes for en ny generasjon.

I løpet av de kommende årene vil store deler av industrien gå gjennom et omfattende generasjonsskifte. Kompetente medarbeidere med lang fartstid vil legge arbeidslivet bak seg, og en ny generasjon med unge medarbeidere må steppe inn for å sikre en god videreføring av arbeidet.

I møte med denne virkeligheten står industrivirksomheter overfor to helt konkrete utfordringer. For det første risikerer man at kompetanse og kunnskap hos eldre arbeidstakere går tapt straks de når pensjonsalderen. For det andre risikerer man en mangel på kvalifisert arbeidskraft om man ikke evner å tiltrekke seg unge mennesker med interesse for og kompetanse om ny teknologi.

Teknologi kan tiltrekke unge medarbeidere

Samtidig som den eldre garde nærmer seg pensjonsalder, vokser ny teknologi og nye forretningsområder fram etter hvert som digitaliseringen brer om seg i industrien. Skal industrivirksomheter henge med, må de tiltrekke seg mennesker med interesse for og kompetanse om ny teknologi.

Last ned e-bok: Kom i gang med din digitale transformasjon

En undersøkelse utført av Norsk Industri og Siemens viser at norske bedrifter anser digitalisering som viktig, men at de mangler kompetanse og kapasitet for å ta ut potensialet digitalisering innehar. Seks av ti av NHOs bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov, og 38 prosent av NHOs medlemsbedrifter oppgir at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et problem. Noe av årsaken kan forklares med at industrien ikke er førstevalget for flere av dagens ungdommer.

Den såkalte millenniumsgenerasjonen utgjør nå halvparten av det globale arbeidsmarkedet. Dermed vil de også få betydelig innflytelse på hvordan fremtidens arbeidsplasser vil se ut – også innen industrien. Denne generasjonen kjennetegnes kanskje spesielt av deres forkjærlighet for teknologi, siden de har vokst opp med smarttelefoner, sosiale medier og en forventning om at informasjon er tilgjengelig akkurat når de har behov for den.

En rapport fra PwC viser at den yngre garde ofte kan føle seg begrenset av en arbeidsplass som er preget av rigide og utdaterte måter å arbeide på. Aktiv bruk av ny teknologi blir derfor kritisk om industribedrifter skal klare å rekruttere en ny generasjon medarbeidere.

Les også: Digital kompetanse er kritisk for fremtiden til norsk industri

Teknologi sikrer kompetanseoverføring

En aldrende arbeidsstokk som nærmer seg pensjonsalder er en av de største driverne bak en økende mangel på kompetanse i industrien. Bare i USA forventer konsulentfirmaet Deloitte at over to millioner stillinger i produksjonsindustrien vil være ubesatte innen 2025. Globalt antar man at dette antallet vil stige til ti millioner.

Eldre arbeidstakere sitter på dyp kompetanse om prosesser, prosedyrer og utfordringer i virksomheten. Denne kompetansen er uvurderlig og viktig å samle inn før de går av med pensjon. Selv om kunnskapen har vært knyttet til gamle måter å jobbe, er det viktig å identifisere kunnskap som det er verdt å videreføre til nye og yngre arbeidstakere.

Utvidet virkelighetsteknologi (AR) kan sikre kompetanseoverføring

Den senere tiden har utvidet virkelighetsteknologi (AR) meldt seg som et populært alternativ for å sikre overføring av eksisterende kompetanse i virksomheten. Denne teknologien gjør digital informasjon tilgjengelig i et nærliggende fysisk miljø, det vil si at den legger et ekstra lag av informasjon på den fysiske verdenen, i form av virtuelle data. AR kan dermed brukes aktivt for å samle inn data som i dag ligger lagret i hodene på erfarne medarbeidere og omformes til digitale instruksjonsguider i virtuell form.

Les også: Slik sikrer du at kompetanse ikke går tapt i virksomheten med AR

Det er ikke urimelig å si at det er et stort gap mellom det de erfarne i industrien kan og det de unge er interessert i. Det gjør det vanskelig å fylle tomrommet som oppstår når seniorene forlater arbeidslivet. Men med ny teknologi, som AR, kan du sikre at kompetansen videreføres til nye generasjoner, samtidig som du møter de yngre medarbeiderne på deres premisser.

Finn ut mer om industriell AR

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Ledelse

Abonnér på bloggen