<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Slik effektiviserer du servicearbeidet i industrien med AR

Disruptive teknologier som IIoT og utvidet virkelighet (AR) skaper nye muligheter ved å bygge broer mellom den fysiske og den digitale verden. Industribedrifter kan bruke teknologien for å forbedre servicearbeidet sitt allerede i dag.

En kort introduksjon til Augmented Reality (AR)

Konseptet utvidet virkelighet (AR) omfatter et sett med teknologier som kobler den digitale og den fysiske verden tettere sammen. Teknologien gjør store mengder data og analyser av data om til bilder eller animasjon, som deretter legges på den fysiske virkeligheten ved hjelp av smarttelefoner, nettbrett, smartbriller og lignende.

Ifølge en artikkel i Harvard Business Review muliggjør AR et nytt paradigme for informasjonsdeling, som igjen vil ha stor betydning for hvordan data struktureres, styres og leveres. Ved å legge digital informasjon direkte på ekte objekter og miljøer, lar AR mennesker få tilgang til de umiddelbare fysiske omgivelsene og relevant digital informasjon samtidig. Det vil gjøre det lettere å tilegne seg informasjon, ta beslutninger og gjennomføre oppgaver.

AR i servicearbeidet: Gevinster og muligheter

Utvidet virkelighet (AR) er i ferd med å tas i bruk i en rekke ulike bransjer og industrier. Markedsførere og selgere kan for eksempel bruk AR som et verktøy for å forbedre kundeopplevelsen i netthandelen, mens kirurger kan bruke AR-briller for å få pasientdata og diagrammer visualisert rett foran øynene deres når de gjennomfører operasjoner.

For industribedrifter er det største bruksområdet for AR innen IIoT. Teknikere på fabrikkgulvet kan for eksempel bruke AR i kombinasjon med sanntidsdata fra sensorer for å forbedre service- og vedlikeholdsarbeidet. IDC mener at servicebransjer og industrier med servicekomponenter vil være de første til å omfavne AR.

Programvare- og serviceselskapet PTC lister opp en rekke gevinster ved bruk av AR i industrielt servicearbeid:

  • Økt produktivitet: AR lar serviceteknikere se og samhandle med digital informasjon i den fysiske verdenen når de skal gjennomføre service- og vedlikeholdsarbeid. Fremfor å bla seg gjennom utallige sider med papirbaserte brukermanualer, kan serviceteknikere heller få tilgang til trinnvise instruksjoner i digitalt format når de arbeider med maskiner og utstyr.
  • Forenklet kunnskapsdeling: En betydelig andel av dagens industrimedarbeidere nærmer seg pensjonsalder. Kompetansen disse besitter, må overføres til yngre medarbeidere før de forlater arbeidslivet for godt. Med AR kan du skape interaktive opplevelser som legger til rette for kunnskapsdeling mellom erfarne kollegaer og yngre medarbeidere. Eksperter kan bruke AR-verktøy for å assistere yngre medarbeidere, mens de yngre medarbeiderne kan få tilgang til trinnvise instruksjoner for komplekse arbeidsoppgaver på fabrikkgulvet.
  • Reduserte servicekostnader: Med AR behøver du ikke lenger lage og vedlikeholde tradisjonelle brukermanualer. I stedet kan teknikere få tilgang til interaktive og oppdaterte service- og vedlikeholdsinstruksjoner på smarttelefonen eller nettbrettet. Det gjør det lettere for teknikere å levere effektivt servicearbeid og reduserer eventuell reisevirksomhet.
  • Økt omsetning fra servicetjenester: AR lar teknikere løse problemer hos kundene raskere og mer effektiv. På den måten kan AR øke omsetningen fra servicearbeidet gjennom økt kundetilfredshet.

Vi løser industriell AR med Vuforia fra PTC. Les mer her >>

AR i praksis

Howden, en global produsent av industrielle produkter, har tatt i bruk AR for å bedre kundeopplevelsen og servicearbeidet sitt. Selskapet tilbyr industrielle produkter og kvalitetsløsninger som hjelper virksomheter i en rekke ulike sektorer med å forbedre prosessene sine – alt fra gruveventilasjon til avløpsvannbehandling.

Howdens produkter og løsninger er typisk kritiske for prosessene til kundene deres, og kostnaden blir stor om noe feiler. Men deres vedlikeholdsstrategier og servicearbeid har lenge vært reaktivt, basert på gjetninger og analyser av feil om uhellet er ute og produktene og løsningene slutter å fungere.

For å løse dette har Howden utstyrt kundene sine med AR-løsninger som gir dem dypere innsikt i utstyret sitt og muligheten til å optimalisere utstyrsytelsen og driftseffektiviteten. Løsningen lar kundene kombinere eksisterende 3D-modeller med IIoT-data for å skape en utvidet virkelighetsopplevelse som gir bedre effektivitet og tryggere og mer produktive arbeidere.

Slik kommer du i gang med AR

Den store utfordringen er å lage AR-applikasjoner som er tilpasset de unike behovene til medarbeiderne dine og IIoT-plattformen bedriften din bruker.

PTC tilbyr nå en AR-plattform for industribedrifter. Plattformen kalles Vuforia og lar brukere lage AR-opplevelser uten programmering- og AR-ekspertise. Plattformen lar deg importere 3D CAD-modeller, integrere den med IIoT-data og gjøre AR-løsningene tilgjengelig for alle som trenger dem via nettbrett, smarttelefoner eller annet utstyr.

Finn ut mer om industriell AR

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0

Abonnér på bloggen