<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Skyløsninger og deres verdiskapende effekter for industrien

Lurer du på hvilke gevinster skyløsninger kan gi for industribedrifter? Her presenterer vi tre konkrete bruksområder.

Digitaliseringen er i ferd med å utløse en flom av ny data som skyller inn over industrien. Etter hvert som stadig flere enheter, maskiner og utstyr kobles opp mot internett, og IoT blir en integrert del av vårt hverdags- og arbeidsliv, vil data som ikke tidligere var tilgjengelig, nå bli tilgjengelig i utstrakt grad – enten det er informasjon om trykk, temperatur, fukt, kalibreringsdata, diagnosedata eller lignende.

På en side vil denne datatilgangen skape muligheten for helt ny innsikt i egen verdikjede. På den andre siden vil den økende datamengden skape datahåndteringsutfordringer. For å imøtekomme den økende datamengden, vil flere industribedrifter flytte over i skyen. Ifølge IDC vil den globale investeringen i skybaserte løsninger innen industrien øke med 24 prosent i 2018. Ved å koble IoT-enheter for datainnsamling inn i industriøkosystemet, kan dataene sendes til skybaserte løsninger, som for eksempel Microsoft Azure.

Men hvilke konkrete gevinster gir skyløsninger for industrien? La oss ta for oss tre konkrete bruksområder hvor skyløsninger kan gi verdi for tre ulike aktører i industrien: maskinbyggere, sluttbrukere og systemintegratorer.

Les også: 6 fordeler med skyløsninger for produksjonsbedrifter

Se opptak fra webinaret "Industri 4.0 og din digitale visjon"


Sluttbrukere: Effektivitetsanalyser og produksjonsoptimalisering

En av de mest utbredte digitaliseringsløsningene innen industrien, er effektivitetsanalyse. Dette er et av de områdene som gir størst gevinster for produksjonsbedriftene. Tradisjonelt har disse løsningene blitt levert med egen infrastruktur og maskinvare. I dag leveres den samme funksjonaliteten også som skyløsninger, noe som gjør det langt mer kostnadseffektivt å implementere.

Skyløsninger gir sluttbrukerne helt nye muligheter for produksjonsoptimalisering fremfor tradisjonelle løsninger. McKinsey trekker frem en afrikansk gullgruve som et godt eksempel. De etablerte en metode for å samle inn mer data fra sensorene de hadde installert i produksjonen sin og fikk informasjon om fluktuerende oksygennivåer i ekstraheringen. Etter å ha fikset dette, oppnådde de en omsetningsøkning på 3,7 prosent eller 20 millioner dollar årlig.

Et annet eksempel kan være en gassleverandør. De ønsker å overvåke trykk og temperatur i gasstankene for å få status på når de skal planlegge fylling av gasstankene. Ved å samle inn data om bruksmønstrene til gasstankene og monitorere hvor bilene som fyller gass er, kan man forutsi når gasstanken blir tom og digitalisere bestillingsprosessen ved å automatisere kjøreplanene til bilene.

 

Maskinbyggere: Fjernovervåking og FoU

En av de klareste områdene hvor skyløsninger gir stor verdi, er overvåkning av maskiner og utstyr. Enkle IIoT-enheter kan kobles opp mot maskinen og sende telemetridata til skyen, som igjen overvåkes av brukeren. Disse dataene kan deretter enkelt deles med de som behøver den, enten det er kunder, kolleger eller andre forretningsforbindelser.

For maskinbyggere vil disse dataene gi helt unik innsikt i hvordan maskinene fungerer i operativ drift, innsikt som kan utnyttes av utviklingsavdelingen for å gjøre maskinene enda bedre enn i dag. Maskinbyggere som produserer samme type maskin som er installert mange ulike steder, kan hente verdifull informasjon ut fra sanntidsdataene fra den operative driften, for å identifisere variasjoner og optimalisere maskinen. 

Les også: Hvordan redusere kostnader og øke oppetiden med fjerntilkobling?

 

Systemintegratorer: Forbedret service og support

Skyløsninger vil gjøre det enklere for systemintegratorer å levere support og service til kundene sine. Det vil tillate dem å selge løsninger som en service i langt større grad enn tidligere.

Tradisjonelt har man en maskinvarepark og infrastruktur stående ute hos kunden. Skyløsninger gjør det mulig å legge dette til en stor leverandør, som Microsoft eller Amazon. På denne infrastrukturen, kan systemintegratorene lage de applikasjonene som ligger hos leverandøren og selge det som en tjeneste ut til kundene. Ikke minst vil de kunne konseptualisere og produktifisere tingene sine og selge det som en tjeneste.

Se opptak fra webinaret "Industri 4.0 og din digitale visjon"

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Nettverk

Abonnér på bloggen