<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Slik reduserer du kostnader med integrerte frekvensomformere

Frekvensomformere som er innlemmet i kontrollsystemet ditt, forenkler hverdagen din og reduserer kostnadene dine.

Frekvensomformere har én hovedoppgave. De skal variere hastigheten på en tilhørende motor ved å forandre frekvensen på spenningen. For å få til dette må frekvensomformeren styres, typisk fra en PLS.

Vanligvis styres frekvensomformere ved hjelp av kostbart utstyr og tidkrevende arbeid. Omformeren kobles til en I/O-modul med start- og stoppsignaler, med tilhørende maskinvare, kabling og dokumentasjon. Benytter man flere frekvensomformere, øker antallet kostbart utstyr og mengden tidkrevende arbeid deretter.

Frekvensomformerens betydning blir stadig større i automatiseringen av industrien etter hvert som intelligent motorstyring vil utgjøre en sentral del av den sammenkoblede fabrikken. Moderne frekvensomformere kan integreres i kontrollsystemet og bidra til å redusere behovet for kostbart utstyr og tidkrevende arbeid.

Frekvensomformere integrert med kontrollsystemet

Flere av dagens frekvensomformere har en nettverksplugg, som lar deg integrere omformere i kontrollsystemet og gjøre styringen over nettverket. En slik integrasjon mellom omformerne og kontrollsystemet har flere fordeler.

For det første trenger du ingen I/O-moduler, ingen ekstra kabling og ingen ytterligere dokumentasjon. Arbeidet ved implementering blir også vesentlig redusert. Det eneste du trenger er strømtilførsel, tilkobling til motor og en nettverksforbindelse.

Les mer om motorstyring på vår nettside >>

For det andre reduseres behovet for tidkrevende konfigurasjon og vedlikehold. Tradisjonelle omformere krever at du legger inn data og setter riktige parametere. Slutter slike omformere å fungere, må personell med spesialisert kompetanse inn for å erstatte dem. Moderne frekvensomformere lar deg derimot lagre nødvendige backuper i PLS-en. Skulle frekvensomformeren ryke, kan for eksempel en elektriker, uten spesiell kompetanse på frekvensomformere, koble ut den ødelagte omformeren og sette inn en ny.

For det tredje kan integrerte frekvensomformere dra nytte av det som kalles «automatic device replacement». Det betyr at systemet kan identifisere at en gammel frekvensomformer er erstattet med en ny omformer og deretter laste ned riktig firmware. Med andre ord kan frekvensomformeren være oppe og gå uten at noen trenger å programmere og konfigurere noe som helst.

Integrerte frekvensomformere ivaretar sikkerheten

Frekvensomformere som brukes i farlige applikasjoner stiller krav til sikkerhet, for eksempel maskinsikkerhet. For å ivareta sikkerheten ved tradisjonelle frekvensomformere, har det vært vanlig å plassere kontaktorer foran frekvensomformeren i en sikkerhetskrets. Det er dette som gjør at maskinen stopper om noen trykker på nødstoppknappen. Men et slikt oppsett krever også ekstra kabling og ekstra I/O-moduler, og kan over tid skade frekvensomformeren.

Gratis e-bok: En guide til maskinsikkerhetens livssyklus

Mange av dagens frekvensomformere har innebygget sikkerhet. Her finnes det flere alternativer. En metode er at nødstoppsignalet er koblet til en sikkerhets-I/O-modul i kontrollsystemet, og dette er igjen koblet til en såkalt «safe torque off» (STO)-inngang på frekvensomformeren som stopper motoren. Det vil si at du ikke trenger en forankoblet kontaktor fordi sikkerheten er integrert i omformeren. Et annet og bedre alternativ er en løsning som gjør at du slipper ekstra sikkerhets I/O og all kobling av sikkerhetssignaler. Her vil sikkerheten være ivaretatt via den samme ethernet-kabelen som frekvensomformeren styres på.

Integrerte frekvensomformere gir lavere livssykluskostnader

Moderne frekvensomformere har gjerne en litt høyere investeringskostnad enn tradisjonelle omformere. Men livssykluskostnaden til hele systemet vil drastisk reduseres fordi antallet komponenter, mengden arbeidstimer og risikoen for feil reduseres.

Det finnes flere gode frekvensomformere som kan integreres med kontrollsystemet på markedet. Enkelte frekvensomformere er gjerne kompakte, det vil si at de gir en kostnadseffektiv og løsning for frittstående applikasjoner og mindre systemer. Andre omformere er mer avanserte. Slike avanserte frekvensomformere har et bredt spekter av funksjoner, parametere og bruksområder, fungerer ypperlig i applikasjoner med høye ytelses- og funksjonalitetskrav, og er skreddersydd for å inngå i et totalintegrert system med utstrakt bruk av kommunikasjon.

Merkevaren Allen-Bradley, som eies av Rockwell Automation, har flere gode frekvensomformere i PowerFlex-serien. Ta gjerne en kikk på de ulike variantene som finnes, tilpasset for ulike behov og bruksområder, i vår nettbutikk. 

Gå til nettbutikken

 

Skrevet av Alexander Krokvik Rostom

Alexander Krokvik Rostom er Head of Automation i Triple-S. Alexander begynte i Triple-S i 2005, her har han jobbet med support og prosjekter før han gikk over til salg som produktansvarlig og videre til forretningsutvikler. Han har i dag ansvaret for Automasjonsavdelingen i Triple-S. Alexander mener at kompetanse er bærebjelken i norsk industri. Evnen til å ta til seg ny teknologi på en økonomisk og fremtidsrettet måte, vil avgjøre hvem som kommer til å gjøre det bra i fremtiden.

Topics: Automatisering

Abonnér på bloggen