<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smarte sensorer forhindrer stans i produksjonen

Sensorteknologi kan gjøre enorme datamengder tilgjengelig gjennom hele produksjonsprosessen og utnyttes for å hindre uønskede stopp i produksjonen. Men skal du få tilgang til alle nødvendige data, må sensorene være smarte.

 

Mer enn bare målerverdien

Mange eldre sensorer gir bare fra seg én målerverdi. Moderne industrielle sensorer samler derimot inn mer informasjon enn selve målerverdien. Det kan for eksempel være trykk, temperatur, fukt, kalibreringsdata og diagnosedata. Ved å koble utstyret til produksjonsnettverket får vi tilgang til denne informasjonen og kan nyttiggjøre oss den, slik at man for eksempel kan forutse og forhindre uønskede stopp i produksjonen før de inntreffer.

En fotocelle er et godt eksempel. Vanlige fotoceller sender fra seg en usynlig stråle som for eksempel teller antall pakker som passerer forbi den. Har du imidlertid en smart sensor på fotocellen, så kan den også måle signalstyrken på linsen. Slike data kan gi deg informasjon om at den har støvet ned og trenger rengjøring før produksjonen skulle stoppe opp på grunn av en ikke-fungerende fotocelle.

 På samme måte kan også mengdemålere i rør gi deg mer informasjon enn de gjør i dag. Ofte måler disse kun hvor mange liter som flyter gjennom røret. Installerer du en kommunikasjonsenhet i sensoren, kan du i samme mengdemåler også hente inn informasjon om for eksempel temperatur, trykk og viskositet.

 Det samme gjelder induktive givere, sylindere som registrerer om det er metall i nærheten. Disse brukes ofte under brannslokkingsapparater i veitunneler for å sjekke om apparatet er på plass i beholderen sin. Tas apparatet ut av beholderen, går alarmen på kontrollsenteret. Utfordringen er at signalstyrken ved slike sensorer kan svekkes. Om denne sensoren er smart, vil den merke at signalstyrken er svak og gi deg en beskjed før alarmen går. 

Les også: Slik blir du kvitt unødvendige stopp i produksjonen

 New call-to-action

Verdien av smarte sensorer i produksjonen

Mye av hensikten med smarte sensorer er å bli mer proaktiv, å gi deg varsler om uønskede hendelser før de oppstår. Smarte sensorer og sammenkoblet utstyr kan gi deg beskjed om noe er i ferd med å gå galt før det går galt, noe som kan generere betydelige kostnadsbesparelser.

Ikke minst kan smarte sensorer fjerne rutinepregede vedlikeholdsoppgaver. Om man tenker seg et samlebånd med et utall fotoceller installert, kan man se for seg at man slipper å ta den daglige runden med å rengjøre alle fotoceller, fordi de nå varsler medarbeiderne om de har behov for en rengjøring.

Smarte sensorer øker også innsikten på tvers av forsyningskjeden, innsikt som kan gjøres operasjonelt anvendbar for effektivitetsgevinster. For eksempel etablerte en afrikansk gullgruve en metode for å samle inn mer data fra sensorene og fikk informasjon om fluktuerende oksygennivåer i ekstraheringen. Etter å ha fikset dette oppnådde de en omsetningsøkning på 3,7 prosent eller 20 millioner dollar årlig.

Les også: Industrielle trådløse nettverk: Hva er det og hvorfor er det viktig?

 

Smarte sensorer krever en god nettverkstopologi

Nettverkstopologi handler om hvordan kommunikasjonsenhetene i et nettverk er arrangert, enten det er servere, klienter, switcher eller rutere. Det handler om hvordan alle enheter er koblet sammen på tvers av alle soner og lag i nettverket. Skal smarte sensorer kobles på produksjonen, må denne nettverkstopologien være optimal.

Når vi snakker om smarte sensorer vil kanskje den første tanken være å koble disse på ethernet. Men i tilfeller der vi bruker fotoceller og temperaturgivere blir det dyrt med et slikt grensesnitt. Istedenfor er det utviklet en ny standard som heter IO-link, som stadig flere leverandører sikter seg inn mot. Dette er den første standardiserte I/O-teknologien som kobler smarte sensorer og aktuatorer sammen med ethernet. Denne teknologien er nå på full fart inn i OT og tar over for den tradisjonelle feltbuss-teknologien.

Kommunikasjonsstandarden IO-link er egnet for å koble sensorer til kontrollnivået. Fordelen med IO-link er at teknologien utvider den nåværende kapasiteten til det tradisjonelle nettverket. Ethvert nettverk har et begrenset antall enheter som kan kobles til, men IO-link gjør det mulig å koble flere enheter til nettverket.

Les også: Hvordan kan eldre maskiner bli en del av din IIoT-satsning?

Programvare og avanserte analysemetoder jobber sammen for å forstå dataene som samles inn, men det er sensorene som gir tilgangen til dataene. Ved å legge på nye, moderne sensorer på utstyret ditt og enhetene dine, kan du imidlertid få tilgang til en helt ny verden av data. Det er et lite og enkelt tiltak som vil utgjøre en stor forskjell for produksjonen din.

 New call-to-action

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 23 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 20 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Digitalisering, Automatisering

Abonnér på bloggen