<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

6 områder du må ha kontroll på for å øke effektiviteten i produksjonen

Den teknologiske utviklingen er i ferd med å endre produksjonsbransjen for godt. Vi har identifisert seks kritiske områder alle produksjonsbedrifter bør rette blikket mot for å realisere en radikal effektiviseringsmulighet gjennom ny teknologi.

Potensialet for å forbedre effektiviteten i produksjonsprosessene og verdikjedene er stor innen industrien. En ny, datadrevet produksjonshverdag gir bedrifter muligheten til å bevege seg vekk fra dagens brannslukkingsmetoder og bli mer proaktive for å øke effektiviteten i produksjonsanlegget.

Får du kontroll på de følgende seks områdene, vil du kunne øke effektiviteten i produksjonsanlegget ditt betydelig.


Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies

1. Mobilitet

Smarttelefoner, nettbrett og andre mobile tilkoblede enheter har sammenflettet seg med dagliglivet vårt på utallige måter, og få av oss ønsker å være foruten tilgjengeligheten og mobiliteten teknologien tilbyr i hjemmet, i bilen og på hytta. Men på jobb, hvor digitaliseringen har fått langt mindre rom til å utfolde seg, er det få av oss som tenker over hvor lite sammenkoblede vi er.

Både på fabrikkgulvet og på kontoret må medarbeidere bruke betydelig tid på å finne den riktige informasjonen de behøver for å løse oppgavene de har foran seg. Medarbeidere på fabrikkgulvet må bevege seg fram og tilbake mellom et utall PCer for å finne den informasjonen de trenger, og maskinjusteringer gjennomføres ofte ved at en kontrolloperatør, som følger med på ulike skjermer, kommuniserer og veileder en medarbeider på gulvet via walkietalkie. Veldig tungvint, ekstremt tidkrevende.

Mobilitet, den samme teknologien som gjennomsyrer hverdagslivet vårt, er imidlertid på vei til å endre måten vi jobber på i industrien. Du trenger ikke lenger å være on-site for å sikre at alt går som det skal, men heller få innsikten og kontrollen du trenger fra en smarttelefon eller et nettbrett. Dagens industrielle informasjonsprogramvarer gir deg muligheten til å tilpasse, personalisere og få tilgang til forretnings- og prosessinformasjon – på kontoret, ved maskinene, hjemme eller på en hvilken som helst mobil enhet.

Og kostnadsbesparelsene er betydelige. I den tyske automatiseringsvirksomheten Festos nye teknologifabrikk i Scharnhausen, Tyskland, for eksempel, skiftet de ut papir med nettbrett til medarbeiderne i produksjonen. Investeringen betalte seg tilbake på kun fire måneder, og sparer virksomheten 1,6 millioner kroner i året.

Les også: 6 grunner til at dere bør innføre en industriell tynnklientløsning nå

 

2. Effektivitetsanalyse

Hvor er flaskehalsene i produksjonen din? Hvor må du sette inn støtet for å effektivisere? Hvordan påvirker menneskelige faktorer produktiviteten din? Slike spørsmål er det kritisk at du er i stand til å besvare for å øke effektiviteten i produksjonsanlegget ditt.

 

Effektivitetsanalyse av produksjonsprosessene dine i sanntid, som både inkluderer data fra produksjonssystemene og manuell input fra operatører og driftspersonell, gir langt bedre muligheter for å spore hvor tap i produksjonen oppstår, hva de består av og hvor store de er. Ikke minst gir det muligheten til å oppdage og visualisere feil og loggføre stoppårsaker direkte fra maskinene.

Les også: Smartere produksjon med visuelle tapsanalyser


3. Maskinsikkerhet

I en stadig mer automatisert verden, hvor vi i økende grad omgir oss med maskiner, blir det stadig viktigere å ivareta operatørenes sikkerhet. Men å ivareta sikkerhet i industriell sammenheng, samtidig som produksjonen kjører optimalt, har ikke vært en enkel oppgave. Sensorer og utstyr som skal ivareta sikkerheten har i mange år vært sett på som et hinder for optimal produksjon, og mange ser på maskinsikkerhet som en unødvendig kostnad. Men er det egentlig slik?

I en undersøkelse utført av Aberdeen Group i 2012 sa 74 prosent av bedriftene som ble kategorisert som «best-in-class» at integrerte sikkerhetsløsninger ga bedre diagnostikk og reduserte ikke-planlagt stopptid. Grunnen er at operatørene fikk tilgang til OEE-målinger og data om stoppårsaker. 20 prosent av bedriftene som ble kategorisert som «best-in-class» hadde en vesentlig lavere andel av gjentagende ulykker og skader og en betydelig reduksjon av stopp i produksjonen. Resultatet ble at produktiviteten økte og arbeidsmiljøet ble sikrere.

I dag kan du sørge for maskinsikkerhet samtidig som du øker effektiviteten i produksjonsanleggene dine, ved hjelp av integrerte systemer hvor sikkerheten er en del av kontrollsystemet.

Les også: Bedre maskinsikkerhet gir bedre ytelse

 
4. Produktkvalitet

I en tid der veien er kort fra feilproduserte varer i butikkhyllene til negativ omtale i digitale medier, kan svakheter i produktkvalitet lett oversettes til betydelige økonomiske konsekvenser for produksjonsbedrifter i alle størrelser – enten det er i form av tilbaketrukne produkter eller tapt salg.

Og det er flere eksempler på bedrifter som har måtte krype til korset. Orklas svenske selskap Procordia måtte trekke tilbake flere produkter, inkludert Grandiosa, på grunn av ukjent kjøtt, Orkla Foods måtte trekke tilbake 16 ulike dressinger etter spor av insektsmiddelet fipronil, og Anthon Berg måtte tilbakekalle flere produkter fra markedet etter at det ble funnet plastbiter fra produksjonsutstyret i produktene.

I dag finnes det en rekke smarte løsninger på markedet som overvåker produktkvaliteten og varsler deg når du er i ferd med å produsere varer av dårlig kvalitet. Industrielt «tingenes internett» (IIoT) gir deg muligheten til å overvåke og analysere prosesser og produktkvalitet på kritiske punkter i verdikjeden og produksjonsprosessen, og oppdage om materialer av dårlig kvalitet introduseres eller om produktattributter avviker fra spesifikasjonene.

Imponerende? Ja. Mulig å realisere? Absolutt. Ved å knytte intelligente maskiner med datarike komponenter og arbeidere, kan produksjonsbedrifter kutte ned på innovasjonssyklusene, øke produktiviteten og forbedre kvaliteten.

5. Omstillingstid

Et optimalt produksjonsanlegg som perfekt balanserer tilbud og etterspørsel har alltid vært det endelige målet for produksjonsbedrifter. Men uventede stigninger eller fall i etterspørsel kan sette betydelige kjepper i hjulene for produksjonstidsskjemaer, som igjen kan føre til redusert lagerbeholdning, tapte salg eller overfylte lagerbeholdninger.

Ved å optimalisere omstillingstiden – den tiden som går med fra man har produsert den siste gode delen av ett produkt, og til man har produsert den første gode delen av et annet produkt i den samme maskinen – kan du produsere det antallet varer du trenger til lageret, redusere kostnader og forbedre driftsregulariteten din.

De færreste produksjons- og prosessbedrifter har imidlertid optimalisert omstillingstiden sin. Det er både vanskelig og tidkrevende å gjennomføre, og ofte ansett som noe som bør gjøres sjeldent. Kanskje ikke så rart, med tanke på at å produsere lange serier av én vare isolert sett skaper høyere effektivitet. Men reduserte omstillingstider kutter ledetiden i fabrikken din, gjør deg mer fleksibel og reduserer ledetiden mot kundene dine, og gir deg muligheten til å styre endringene ut fra kundenes prioriteringer og øke kapasitetsutnyttelsen i produksjonsanlegget ditt.

Ifølge undersøkelser utført av Boston Consulting Group kan bedrifter med avanserte etterspørselsdrevne verdikjeder redusere lagerbeholdningen med 33 prosent, forbedre leveringsytelsen med 20 prosent og drastisk redusere produksjonskostnader.

6. Avansert analyse av produksjonsdata

I komplekse produksjonsprosesser er det ofte vanskelig å se sammenhengene mellom de ulike bestanddelene som utgjør den helhetlige prosessen – fra råvarer og temperaturer til mennesker og maskiner. Men som konsulentselskapet McKinsey påpeker, kan operatører bruke avanserte analyser for å dypdykke ned i historiske prosessdata, identifisere mønstre og forhold mellom ulike steg i prosessen og optimalisere de faktorene som påvirker effektiviteten og omsetningen.

Til tross for at produksjonsbedrifter genererer mer data enn de fleste sektorer, er det likevel få bedrifter som utnytter dem optimalt. Dataene analyseres som regel manuelt ved hjelp av menneskelig hjernekraft, og innsikten brukes sjelden for å optimalisere produksjonsprosessene og øke effektiviteten.

Med avanserte analysemetoder kan du øke effektiviteten din betydelig. For eksempel kan avansert analyse i prediktive vedlikeholdsprogrammer kutte antallet ikke-planlagte stopp i produksjonen med opptil 50 prosent, ifølge markedsanalytikerne i IDC, og øke produksjonen med 20 prosent.

 

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen