<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Er industrien klar for OPC UA?

Å ta steget fra en industriell fortid til en digital framtid er førsteprioritet for virksomheter som vil realisere Industri 4.0. OPC UA blir ofte ansett som selve standarden for Industri 4.0, med sikker og standardisert utveksling av data og informasjon mellom utstyr, maskiner og tjenester. Men er vi klare for OPC UA i dag?

Samspill og åpenhet mellom maskinvare, programvare og tjenester er en helt essensiell del av den fremvoksende Industri 4.0-visjonen. Skal den smarte fabrikken realiseres, må maskiner på fabrikkgulvet kobles sammen med hverandre, med overliggende systemer og med skyløsninger for å sende data sømløst gjennom hele verdikjeden.  

Den fremvoksende kommunikasjonsteknologien OPC UA blir ofte trukket frem som grunnlaget for denne muligheten.

Hva er OPC UA?

OPC UA (Open Platform Communications - Unified Architecture) er den neste generasjonen av OPC-teknologi, en datautvekslingsstandard for industriell kommunikasjon. Kort forklart er OPC UA en plattformuavhengig åpen og serviceorientert kommunikasjonsarkitektur for kommunikasjon mellom industrielt utstyr og systemer.

Den store gevinsten av OPC UA er at det er en åpen standard. Det betyr lavere kostnader og flere muligheter for produksjonsvirksomheter: Maskinvareprodusenter trenger kun én enkelt OPC-server for å kommunisere med enhver OPC-klient. Programvareleverandører trenger kun å inkludere OPC-klient kapabiliteter for å kommunisere med maskinvare.

Siden OPC først ble definert på midten av 1990-tallet av noen få store leverandører, har teknologien blitt en vanlig måten å kommunisere på innenfor automasjon, spesielt mellom PLC systemer og SCADA. Teknologien har imidlertid utviklet seg siden lanseringen, via en rekke klassiske standarder, som OPC DA, OPC A&E og OPC DX – til OPC UA. OPC UA ble første gang lansert i 2006.  Tidligere versjoner OPC har vært bundet av COM/DCOM teknologien fra Windows. Dette var en av utfordringene man ønsket å løse ved OPC UA.  Skalerbarhet, plattformuavhengighet, sikkerhet og bred funksjonalitet har stått sentralt i utviklingen av neste generasjons OPC-teknologi.

Se våre produkter som støtter OPC UA >>

OPC UA og Industri 4.0

En sentral utfordring ved Industri 4.0 og det industrielle «tingenes internett» (IIoT) er å ivareta en sikker og standardisert utveksling av data mellom utstyr, maskiner og tjenester på tvers av ulike industrier. Det er denne utfordringen OPC UA har til hensikt å løse.

For sluttbrukere gjør OPC UA det mulig å integrere alle enheter, automasjonssystemer og programvareapplikasjoner ved hjelp av én sikker og plattformuavhengig standard. Det åpne grensesnittet er uavhengig av produsent eller systemtilbyder, av programmeringsspråket til programvare og av operativsystemet hvor applikasjonene kjøres.

Utstyrs- og maskinleverandører kan på sin side bruke OPC UA som en felles standard for alle maskiner for integrasjon mot andre maskiner og applikasjoner slik at sluttkunden kan bygge helhetlige løsninger og systemer.

På samme måte kan systemleverandører benytte OPC UA for å tilby kundene sine totalløsninger bestående av standardisert, sikker, skalerbar og plattformuavhengig teknologi.

OPC UA nå?

OPC UA bærer med seg potensialet for å realisere en rekke gevinster. Teknologien er både plattformuavhengig og sikker og gjør det enkelt å kommunisere over nettverket. IEC-62541 standarden beskriver alle bestanddelene i OPC-UA arkitekturen. Pr. nå er standarden delt inn i 13 delstandarder.  Noen av disse er fremdeles under utvikling.

OPC UA blir ofte ansett som fremtidens standard for automasjon i Industri 4.0. Kongstanken er å kunne ha en standard som dekker alt behov for kommunikasjon innenfor industriell automatisering og IoT.  Vi må jobbe mot dette som en visjon, noe å strekke seg etter, men det vil fremdeles ta tid.  På veien må vi være bevist på mulighetene og ikke minst de begrensningene som OPC UA gir.  Det er kanskje ikke rette timingen å be om 100% standardisering på OPC UA nå.  I en overgangsfase må vi leve med parallelle løsninger for å dekke alle behov.

Når det er sagt, har OPC UA allerede vært i bruk i mange år.  Utfordringen har vært å finne egnet utstyr som støtter standarden og den store utbredelsen har derfor latt vente på seg.  Det er imidlertid i ferd med å endre seg drastisk.  Fokus på OPC UA er høy og flere leverandører kommer på banen slik at produktutvalget nå øker.  

Bruk gjerne OPC UA nå, men sett deg inn i teknologien slik at du vet hvilke muligheter og begrensninger den har. Start med å definere dine krav til funksjonalitet, pris og ytelse og sjekk om markedet kan levere det du trenger.  Det vil gi svaret på om OPC-UA er det rette valget for ditt prosjekt. 

Vil du vite mer om OPC UA og finne ut hvilke løsninger som kan være aktuelle for deg? 

Prat med oss

Skrevet av Knut-Erik Tovslid & Flemming Graversen

Knut-Erik Tovslid er Head of Network & Cyber Security i Triple-S. Han har over 30 års erfaring innen automatisering rettet mot industri, bygg og forskning. Flemming Graversen er forretningsutvikler for olje-, gass-, marine- og havbrukssektoren i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg, forretningsutvikling og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og forhandler.

Topics: Digitalisering, Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen