<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Hvordan vil fremtidens kontrollrom se ut?

Det tradisjonelle kontrollrommet er i ferd med å forsvinne. I stedet vil det settes opp analyserom og virtuelle kontrollrom, der informasjonen man trenger blir tilgjengelig der man trenger den og når man trenger den.

I takt med at produksjonen automatiseres, maskiner kobles sammen og de fysiske omgivelsene våre blir stadig mer digitale, vokser det fram et nytt kontrollrom i industrien. Data vil frigjøres og gjøre kontrollrommene om til analyserom. Mobilitetsløsninger og utvidet virkelighetsløsninger (AR) vil løfte kontrollrommene ut av sine fire vegger.

 

Fra kontrollrom til analyserom

De industrielle kontrollrommene har vært igjennom en betydelig endringsprosess i løpet av de siste tiårene. Skrur vi tiden tilbake til tidlig på 1990-tallet, da oljeprisen falt ned til rett under 20 dollar fatet, ble olje- og gassindustrien presset til å finne nye og mer effektive metoder å drifte virksomhetene sine på.

Løsningen ble funnet i datidens nye teknologier, som internett og digitale kameraer, og den medfølgende muligheten til å flytte ekspertisen til land og etablere digitale programmer for å flytte dataene fra offshore til onshore. Dermed kunne eksperter vurdere data fra olje- og gassbrønnene fra land og gi råd til offshoremedarbeiderne om hvordan de kunne optimalisere produksjonen. Resultatet ble drastisk reduserte driftskostnader på norsk sokkel.

I dag, når produksjonen automatiseres i større og større grad som en del av Industri 4.0-visjonen, vil kontrollrommene endres ytterligere. Gjennom «tingenes internett» (IoT) vil maskiner og utstyr kobles sammen og bli i stand til å kommunisere med hverandre og sende fra seg data som kan analyseres i kontrollrommet.

Konsulentfirmaet Deloitte presenterer et godt eksempel. De skriver at virksomheter innen petrokjemikalier tidligere hadde analoge kontrollere plassert langs veggene, mens operatører gikk rundt i rommet og manuelt leste av målere for å få rede på driften i og tilstanden til fabrikken. I moderne kontrollrom, derimot, samles data inn gjennom sammenkoblede systemer og presenteres til operatørene på digitale flater, og fjerner behovet for manuelle operasjoner og reduserer tids- og ressursbruken.

 Gratis e-bok: Industri 4.0 for dummies

Virtuelle kontrollrom med mobilitetsløsninger

Kontrollrommene vil ikke bare bli mer analytisk orienterte, de vil også bli virtuelle. Mobile enheter, som smarttelefoner og nettbrett, kan i dag kobles opp mot prosessutstyr og den samme plattformen som IoT-enhetene er koblet opp mot. Dermed kan de motta og sende prosessrelatert data og la medarbeiderne adressere eventuelle problemer i sanntid.

Dette kalles mobilitet. Mobilitet tillater medarbeiderne å få innsikten og kontrollen de trenger fra en smarttelefon eller et nettbrett, fremfor å være on-site for å sikre at alt går som det skal. Med andre ord får man tilgang til kontrollrommet når og hvor man trenger det – enten det er ute i felt, på kontoret, hjemme eller på hytta.

For eksempel kan vedlikeholdspersonell få den informasjonen de behøver fra de systemene de bruker på et nettbrett. Det betyr at de kan utføre arbeidet sitt mer effektivt. Om de for eksempel må gjøre arbeid på forsyningsutstyr langt unna kontrollrommet, kan de enkelt få opp status på de mobile enhetene sine.

Les også: Seks grunner til at dere bør innføre en industriell tynnklientløsning nå

 

Utvidet virkelighet (AR) på fabrikkgulvet

Nyere utviklinger innen utvidet virkelighet gir også andre spennende muligheter i fremtidens kontrollrom. Dette er teknologi som legger et ekstra lag av informasjon på den fysiske verden, i form av virtuelle data. Med andre flettes den virkelige verden sammen med kunstige sanseinntrykk.

Bilprodusenten Ford, for eksempel, bruker allerede utvidet virkelighetsteknologi i designavdelingen sin. Ved hjelp av teknologien kan designerne raskt modellere endringer i bilene sine og se endringene på toppen av en eksisterende fysisk bil, istedenfor å modellere bildesignet med leire, som er den tradisjonelle metoden.

Det samme gjør flyprodusenten Boeing i den industrielle kablingen av flyene sine. Tradisjonelt har teknikerne deres vært nødt til å tolke og memorere store todimensjonale diagrammer og basere kablingen på deres egen mentale modell. For å forenkle denne komplekse prosessen, bruker Boeing utvidet virkelighet for å gi teknikerne interaktive 3D kablingsdiagrammer i sanntid rett foran øynene deres.

Etter hvert som teknologien bak utvidet virkelighet utvikler seg videre, vil vi se flere slike løsninger som en forlengelse av kontrollrommet, for eksempel i vedlikeholdsarbeidet. I tiden som kommer vil vi få muligheten til å se en maskins status bare ved å se på den gjennom et utvidet virkelighetsdisplay og få bruksanvisninger for vedlikehold rett foran øynene våre når vi justerer maskinene. Bilprodusenten Mitsubishi tenker allerede i de banene.

 

Veien til fremtidens kontrollrom

Utvidet virkelighet som en del av kontrollrommet ligger muligens et stykke fram i tid for mange produksjonsbedrifter. Men det er fullt mulig å tilrettelegge for fremtidens kontrollrom allerede i dag. I bunn og grunn handler det om å frigjøre dataene fra produksjonsgulvet. Dataene er der og applikasjonene er tilgjengelig. Alt som behøves, er å gjøre informasjonen tilgjengelig for brukerne på de mediene de trenger den.

Gratis e-bok:  Industri 4.0 for dummies

 

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Industri 4.0, Automatisering

Abonnér på bloggen