<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Hvorfor du trenger en automasjonsplattform

Planlegger du et nytt produksjonsanlegg eller er i ferd med å gjennomføre større oppgraderinger av et eksisterende anlegg eller maskiner? Da kan det lønne seg å implementere en automasjonsplattform.

Vi står overfor den fjerde industrielle revolusjonen, der datamaskiner og automatisering kommer sammen på en helt ny måte, med robotikk koblet til datasystemer utrustet med intelligens og maskinlæringsalgoritmer som kan lære og styre robotikken med minimal input fra menneskelige operatører.

Den fjerde industrielle revolusjonen har blitt døpt «Industri 4.0», et begrep som henviser til de radikale teknologiske omveltningene vi ser i dagens globale industri. Og for å realisere mulighetene som ligger i dette konseptet, er vi avhengig løsninger som tillater systemer og enheter til å kommunisere med hverandre på en sømløs måte og operere mest mulig på egen hånd.

For bedrifter som planlegger et nytt anlegg eller skal oppgradere eksisterende anlegg eller maskiner, er det vel verdt å legge en plan for å få til dette. Et system som samler alle automasjonsoppgaver i en og samme plattform hjelper deg godt på vei.

Les også: Nytt produksjonsanlegg? Bring det inn i den digitale tidsalderen

 New call-to-action

Hva er en automasjonsplattform?

Frem til i dag har flere produksjonsbedrifter og anlegg forholdt seg til en rekke ulike systemer, levert av ulike leverandører. Man har gjerne operert med ett system for prosessrelaterte oppgaver, ett system for PLS, ett system for sikkerhet, ett system for servostyring og ett system for motorstyring. Dette har medført flere utfordringer.

For eksempel krever systemene ofte ulik kompetanse fordi de er levert av ulike leverandører. Samtidig krever de et større reservedelslager fra hver enkelt leverandør. Og ikke minst er det utfordrende å få systemene til å kommunisere med hverandre på grunn av ulike grensesnitt og variasjoner i hvordan dataene blir sendt videre oppover til de overordnede systemene.

Smarte, digitaliserte fabrikker representerer et sprang fra mer tradisjonell automasjon til et fullstendig sammenkoblet og fleksibelt system. For at en slik fabrikk skal fungere i praksis, må utstyret på fabrikkgulvet være i stand til å kommunisere både med hverandre og med overordnede systemer. Du er med andre ord avhengig av en automasjonsplattform som kobler alle enheter og systemer sammen på en sømløs måte, fremfor at de opererer i egne siloer.

I dag finnes det flere automasjonsplattformer, bestående av ulike typer hardware- og softwarepakker som er knyttet tett sammen med standardisert kommunikasjon, som samler alle typer automasjonsoppgaver i samme plattform. Slike plattformer håndterer maskinsikkerhet, prosessikkerhet, batch, energistyring og lignende i ett skalerbart kontrollsystem, noe som forenkler drift, vedlikehold og kompetansekrav.

Les også: Integrerte automasjonsløsninger er viktigere enn noen gang

 

Gevinstene av en automasjonsplattform

Ved å integrere ulike systemer og prosesser i en sammenkoblet plattform, økes effektiviteten og produktiviteten på tvers av produksjonen. En slik tilnærming vil erstatte flere ulike kontrollsystemer med ett felles rammeverk som er enklere å installere, drifte og vedlikeholde. Et slikt rammeverk fører til en rekke gevinster for produksjonsbedrifter:

  • Økt produktivitet og økt utnyttelse av maskiner
  • Forbedret tilpasning til markedskrav og økt omstillingskraft
  • Bedre sikkerhet og høyere oppetid på utstyret
  • Redusert kompetansebehov
  • Lavere energikostnader, om energistyringen er innebygd
  • Bedre datasikkerhet
  • Enklere kommunikasjon mellom utstyr og maskiner
  • Færre reservedeler

 

Eksempel: Remmendalen renseanlegg

Ett anlegg som har tatt i bruk og allerede realisert gevinstene av en automasjonsplattform, er Remmendalen renseanlegg. Da Halden kommune måtte utbedre kloakkrensingen for å møte nye utslippskrav, bestemte de seg for å gjøre det skikkelig. Resultatet ble det nye renseanlegget, et fremtidsrettet og topp moderne anlegg med både driftssikkerhet, personsikkerhet og miljøprofil i verdensklasse.

I tillegg til de tradisjonelle mekaniske og kjemiske renseprosessene, har det nye anlegget fått biologiske renseprosesser, noe som gir mange miljømessige fordeler. Ikke bare bidrar det til betydelig reduserte utslipp, men det gjør også renseanlegget selvforsynt med elektrisitet.

For å få alle prosessene på anlegget til å samhandle og gå mest mulig av seg selv, gikk Remmendalen renseanlegg til anskaffelse av en komplett automasjonsplattform. Dette innebærer en kontrollplattform med integrert sikkerhetssystem, motorstyring gjennom frekvensomformere, maskinsikkerhet og nettverk.

Resultatet? Halden kommune har nå fått et renseanlegg som kan rense utslippene til 42 000 haldensere på en måte som tilfredsstiller de strengeste kravene til utslipp. Med den komplette automasjonsplattformen har de et anlegg som i stor grad går av seg selv og som varsler operatørene når systemet trenger assistanse. Samtidig har operatørene enkelt og brukervennlig tilgang til systemet, gjennom skjermer og kontrollpaneler med skreddersydd grensesnitt. Analyseverktøyet i kontrollsystemet kan fore driftslederne med informasjon som gjør at de kan drive enda smartere. Kontrollsystemet er i tillegg svært fleksibelt, ved at enkeltkomponenter kan byttes ut etter hvert som teknologien utvikler seg.

Les mer om Remmendalen renseanlegg her.

Ved å koble sammen automasjonsoppgaver i én plattform, kan du forenkle driften din, vedlikeholdsarbeidet ditt og kompetansekravene dine. Det er vel verdt investeringen.

Hvis du ønsker å lese mer om hvordan du kan møte fremtidens Industri 4.0-visjon og økt automatisering på den best mulige måten, er du velkommen til å laste ned vår e-bok «Industri 4.0 for dummies» ved å følge lenken nedenfor.

New call-to-action

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Automatisering

Abonnér på bloggen