<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

IoT-plattform for industribedrifter: Kjøpe eller bygge?

Etter hvert som produksjonsbedrifter undersøker potensialet i «tingenes internett» (IoT) og dens lovnader om forbedret ytelse, økt oppetid og bedre tilgang på data, er det stadig flere som lurer på om det er nødvendig å kjøpe en IoT-plattform eller om det er lettere å bygge sin egen.

ROI befinner seg i kjernen av denne problemstillingen. Kan en IoT-plattform levert av en tredjepartsaktør tilfredsstille kravene og behovene til akkurat din bedrift, og kan den effektivt skaleres opp for å møte fremtidens vekst? Eller er det mer kostnadseffektivt å sette interne ressurser på saken og bygge en IoT-plattform skreddersydd til dine behov?

Ved første øyekast kan denne avgjørelsen virke enkel. Svaret avhenger imidlertid av flere faktorer, som kompleksiteten på produksjonsanlegget, kundeforventninger, ledelsens og IT-avdelingens forståelse av virksomhetens utfordringer og hvilke plattformer som finnes på markedet.

Programvarefirmaet PTC har utarbeidet en guide som har til hensikt å hjelpe produksjonsbedrifter bestemme seg for om de bør kjøpe eller bygge en IoT-plattform. Her skal vi ta for oss noen av de viktigste momentene, slik at du blir hakket bedre rustet til å ta den riktige avgjørelsen for din bedrift.

Les også: Hvordan lage en business case for IoT-prosjektet ditt?

 New call-to-action

1. Forstå kompleksiteten i IoT

IoT bærer med seg en kompleksitet det er lett å overse uten den nødvendige dybdekunnskapen. For eksempel tilbyr egenbyggede IoT-plattformer ofte det grunnleggende rammeverket for å koble sammen alle enheter og samle inn ny data, uten at det legges til rette for at dataene sendes et sted hvor de kan analyseres eller at dataene visualiseres i dashbord for virksomhetens beslutningstakere.

Les også: 3 bruksområder hvor IIoT og maskinlæring gir verdi for industrien

 

2. Sørg for å ha tilgang på den riktige kompetansen

En tidlig vurdering av bygge- eller kjøpdebatten, bør sirkle rundt kompetansen til utviklingsteamet du har in-house. Har du allerede et team av utviklere i bedriften din? I så fall, er teamet stort og kompetent nok til å bygge, vedlikeholde og kontinuerlig oppgradere den nye IoT-plattformen din? Hvis du er avhengig av å hente inn flere utviklere eller rekruttere et helt nytt utviklerteam, så er sjansen stort for at det ikke lønner seg å bygge plattformen selv. 

Selv om IT-teamet ditt har kompetansen som kreves for å bygge en IoT-plattform, så er det viktig å være oppmerksom på at de kan bli ofre for sin egne suksess. Hvis de lykkes i å utvikle en god IoT-plattform som genererer verdi, kan andre avdelinger og medarbeidere ønske å prøve seg på sine egne IoT-prosjekter. Det er selvfølgelig en god ting, men det er i så fall viktig at du har tilgang på nok interne ressurser til både å forvalte den eksisterende IoT-plattformen og utvikle nye løsninger.

Les også: Hvordan kan eldre maskiner bli en del av din IIoT-satsning?  

 

3. Vær oppmerksom på prosjektutfordringene

Alle store prosjekter bringer med seg ledelsesutfordringer og uforutsette hindringer, men utvikling og implementering av egenutviklede IoT-plattformer har en tendens til å bli spesielt utfordrende. For det første kan on-boardingen av prosjektmedlemmer være spesielt tidkrevende og hemmes av blant annet interne godkjenninger, avbrudd i linjearbeidet og tid brukt på å finne ut hvordan du skal lage en IoT-plattform som tar hensyn til alles behov. Ikke minst kan implementeringen bli utfordrende fordi beslutningstakerne lærer mer etter hvert som plattformen utvikler seg, noe som fort kan føre til at prosjektet blir mer omfattende enn først antatt.

 

4. In-house betyr ikke skreddersydd

Kompleksiteten i økosystemet nede på produksjonsgulvet er ofte vanskelig for ledelsen og IT-teamene å forstå, og ofte vanskelig for ekspertene på gulvet å formidle på en enkel måte. Selv om det er logisk å tenke at en selvutviklet IoT-plattform lett kan skreddersys, kan mengden enheter, protokoller og data være overveldende. Det er utfordrende å forutse langtidsbehovene til en IoT-plattform i en kompleks industri, noe som kan føre til at løsningen kun blir i stand til å løse dagens utfordringer, uten evne til å møte fremtidens behov.

 

5. Tenk sikkerhet

IT og datasikkerhet er konstante vurderinger i dagens stadig endrende teknologitrusler. Plattformsikkerheten, og hvem som er ansvarlig for denne sikkerheten, er kritisk for IoT-dataene dine og programvaren som samler de inn. Bygger du IoT-plattformen din på egen hånd, må du være sikker på at du holder den trygg for cybertrusler, gjør den utilgjengelig for hackere og har backup-løsninger om sikkerheten svikter.

Les også: Hva er IoT Edge og Edge Computing?

 

Beste praksis for utvikling eller innkjøp av en IoT-plattform

Å bygge en IoT-plattform fra bunnen av, er ingen enkel oppgave. Mange fallgruver må unngås og mange hindringer må brytes igjennom, og i mange tilfeller vil det lønne seg å kjøpe en løsning fra en tredjepartsaktør. Høy pris har ofte vært en barriere for produksjonsbedrifter som vurderer å kjøpe IoT-plattformer, men i dag finnes det flere ulike plattformer til ulike priser, som kan tilfredsstille kravene og behovene til de fleste virksomheter.

Uansett hva du velger å gjøre, har vi samlet noen siste tips og råd det er verdt å ta med seg når du skal implementere en IoT-plattform i virksomheten din:

  1. Når du vurderer om du skal kjøpe eller bygge, bør du involvere alle brukere i prosessen. Undersøk hvordan andre virksomheter i bransjen din benytter IoT og hva industrieksperter anbefaler. Det lønner seg også å tenke igjennom hvordan brukere som ikke sitter on-site skal få tilgang på dataene som samles inn og hvordan bedriftens ulike roller vil bruke de ulike dataene.
  1. Når du vurderer ROIen av prosjektet, ta høyde for de ressursene som kreves for å bygge og vedlikeholde plattformen. Dette innebærer blant annet å ivareta plattformens sikkerhet og sørge for at den holder tritt med de beste løsningene i bransjen levert av tredjepartsaktører.
  1. Hold nøye øye med fremdriften i alle faser av planleggingen og on-boardingen. Dette kan innebære å starte i det små og teste ut IoT-initiativer før du bygger en komplett IoT-plattform. Det kan også bety å undersøke IoT-plattformer fra tredjepartsleverandører, som kan installeres uten forstyrrelser i oppetiden og skaleres opp ved behov. Med grundig planlegging kan du legge grunnlaget for en fremtidsrettet fabrikk og unngå «scope creep» under installasjonen.
  1. Fokuser på langtidsmålene dine. Et langtidsperspektiv hjelper deg å avgjøre hvor kompleks IoT-løsningen din bør være, hvordan den må tilpasses for fremtidige endringer og hvorvidt du vil oppnå mest ROI over tid med en bygget eller kjøpt IoT-plattform.
  1. Uavhengig om du bygger eller kjøper en IoT-plattform, bør sikkerhet ha høy prioritet gjennom hele prosessen. Bygger du plattformen på egen hånd, må du sikre at utviklerteamet ditt har den nødvendige kompetansen. Ofte lønner det seg å ha en sikkerhetsekspert med på laget. Kjøper du en IoT-plattform, må du være helt trygg på at leverandøren har implementert de nødvendige sikkerhetsprotokollene.

New call-to-action

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Senior ICS/OT Cyber Security Consultant. Han er utdannet B.Sc. i Mekatronikk og anvendt datateknikk og har også en GIAC sertifisering innen Industriell Cybersikkerhet. Han har mer enn 25 års erfaring med industrielle kontrollsystemer som leverandør, sluttbruker og OEM/Maskinbygger i ulike selskaper. De siste årene har han vært dedikert til IoT- og Cyber-sikkerhet i Triple-S og hjelper selskaper med risikovurderinger, opplæring og løsninger innen disse områdene. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe industrien med å forbedre cyber-sikkerheten i sine industrielle kontrollsystemer.

Topics: Digitalisering

Abonnér på bloggen