<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Slik kommer du i gang med digitaliseringsarbeidet

Digitalisering, Industri 4.0, smart produksjon, smart manufacturing, maskinlæring, AI. Det flommer over av buzzord, teknologireferanser og artikler med lovnader om bedre inntjening, ytelse og kundetilfredshet. Mange er usikre på hvordan de skal komme i gang med digitaliseringen. Vi gir deg noen konkrete råd på veien. 

 

Hva er digitalisering? 


Først er det kanskje relevant å spørre seg: Hva er digitalisering? 
Digitalisering handler om å ta i bruk digital teknologi som gir verdi. Verdi i form av kostnadsreduksjoner eller økte inntekter. Mange tenker sikkert at vi må ta i bruk ny teknologi når vi tenker på digitalisering. Det er ikke nødvendigvis tilfellet. Teknologiene som benyttes i digitalisering av industrien har vært til stede i mange år.  

 

Digitalisering handler videre om å utnytte de data som produseres i egen verdikjede til å skaffe seg ny innsikt. Vi må altså ha tilgang til data. Data langs verdikjeden vil gi nettopp innsikt og faktabasert informasjon som kan brukes i forbedringsarbeidet og for å løse problemer.  

 

Last ned e-bok: industriell digitalisering, oppdatert 2020

 

De tre grunnleggende teknologiområdene  


Det er tre 
teknologiområder bedriftene må jobbe med for å komme i gang med digitaliseringsarbeidet. Disse er: 

 • Automatisering
  Automatiseringsfaget vil alltid berøres i arbeidet med digitaliseringen. For å få tilgang til data må   eksisterende utstyr, som f.eks. PLC-løsninger, forberedes for kommunikasjon og kobles opp i nettverk. 
 • Industrielt nettverk og cybersikkerhet
  Det må etableres et industrielt nettverk slik at alle maskiner og utstyr kan kommunisere og gi fra seg data. Det industrielle nettverket blir «motorveien» for de data som skal samles inn og lagres. Det industrielle nettverket vil muliggjøre en oversikt over data i sanntid, og muliggjøre lagring av data i databaser. Samtidig som utstyret kobles opp må også bedriften vurdere sikkerheten med tanke på cyberangrep.
 • Digitalisering
  Omfatter programvareløsninger som f.eks. en Industriell IoT plattform for å lagre, analysere og presentere data. Det er i dette fagområdet data videreforedles til informasjon og settes i kontekst. Programvareløsningene vil også ofte hente data fra forretningssystemer, som f.eks. ERP og MPR systemer, og kombinere disse med data fra produksjonen. 
   
Hindringene – Et ledelsesansvar 

 

Før en setter i gang med digitaliseringsarbeidet er det noen forutsetninger som  være på plass. Vi har tidligere skrevet om fallgruvene bedriftene ofte står ovenfor når de skal sette i gang med digitalisering.  

 

Disse fallgruvene er: 

 • Begrenset tid eller ressurser 
 • Begrenset budsjett 
 • Sikkerhetsbekymringer 
 • Manglende kompetanse 
 • Manglende brukeraksept 

 

Alle disse hindringene er knyttet til ledelse, og det er ledelsens ansvar å sørge for at disse blir adressert.   

 

Et veikart for digital transformasjon 


Digitalisering og digital transformasjon er ikke enk
elt, og griper inn i mange deler av bedriften på tvers av organisasjon, prosess og teknologi. Ifølge IDC Manufacturing Insights har kun 15 prosent av produksjonsbedrifter etablert en digital strategi. Norsk Industris konjunkturrapport 2018 henviser til at alle aktører bør ha etablert et digitaliseringsveikart eller en digitaliseringsstrategi for sin virksomhet i løpet av de nærmeste årene. 

 

Triple-S har utviklet et veikart for digital transformasjon som tar for seg de stegene en bedrift må igjennom for å lykkes. Veikartet kan brukes til å planlegge din bedrifts digitale transformasjon. Kartet tar for seg følgende faser: 

 

 

Søk kunnskap slik at du ser mulighetene 

Som en innledende aktivitet i den «digitale reisen» er det viktig å forstå hvilke muligheter teknologien gir for verdiskapingen i bedriften. Det å søke kunnskap er en utrolig viktig del. Uten kunnskap er det vanskelig å forstå, og se, hvilke muligheter som ligger der. Kunnskap kan søkes gjennom mange ulike arenaer. Antakelig vil det være smart å kontakte noen gode leverandører som kan dele av denne kunnskapen. Dette kan også være leverandører som kan bidra sendere i prosessen. 

 

Etabler en digital visjon som forplikter 

Spesielt viktig er det at selskapet etablerer en digital visjon. Denne visjonen må tydelig definere hvordan dere skal ta i bruk digital teknologi for å understøtte den overordnede forretningsvisjonen. Uten en digital visjon ligger det lite forpliktelse fra ledelsen i den digitale transformasjonen, og dette vil mest sannsynlig føre til at prosessen stopper opp. 

 

Gjennomfør statusanalyser slik at du vet hva du bør fokusere på 

Videre må selskapet gjennomføre statusanalyser på tvers av teknologi, prosess og organisasjon. Dette vil danne grunnlaget for hvilke aktiviteter som må på plass for å tette «gapet» mellom nåværende status og den digitale visjonen. 

 

Involver hele organisasjonen i å identifisere mulighetene 

Videre er det viktig å involvere hele organisasjonen i å identifisere muligheter hvor teknologi kan skape verdi. Her kastes alle muligheter opp i luften. Disse mulighetene må vektes og rangeres, og det må gjøres en verdianalyse for å plukke ut de mulighetene som genererer mest verdi og som er minst ressurskrevende å implementere. Alt dette arbeidet danner grunnlaget for videre strategi i et kort og langt perspektiv. 

 

Last ned vår oppdaterte e-bok om industriell digitalisering, så får du ytterligere informasjon om hvordan du kan bruke veikartet til å planlegge din bedrifts digitale transformasjon. 

 

Tenk stort – start smått! 


D
et er viktig å tenke stort og starte smått i arbeidet med digitalisering. Ikke sett i gang en drøss med prosjekter. Start med de prosjektene som dere mener vil gi mest verdi, og gjør disse prosjektene til en suksess. Dette vil motivere medarbeiderne og løfte kunnskapen underveis.  

 

Bruk ekstern ekspertise 


Vi har tidligere skrevet om 
Takeda som 
på sin reise valgte å søke hjelp utenfor sine 4 vegger. Vi tror at mange bedrifter befinner seg i samme situasjon som Takeda Asker; de har allerede gjort mye arbeid rundt automatisering og ser mulighetene for å ta i bruk teknologi for å løfte forbedringsarbeidet til et nytt nivå. Men de har ikke veikartet for å hente ut data fra produksjonen og trenger bistand til å utforme en strategi. 

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg og din bedrift i deres digitale transformasjon? 

 

Les mer om våre rådgivningstjenester

 

Skrevet av Tom-Roger Stensberg

Tom-Roger Stensberg er Head of Digitalization i Triple-S. Han har bred erfaring fra både salg og ledelse i ulike bransjer, både som leverandør og sluttbruker, og har tidligere jobbet i Triple-S med salg av automatiseringsløsninger, og forretningsutvikling innen Industriell IT. De siste årene har han jobbet innen olje- og gassbransjen med salg og ledelse for ettermarkedet av sikkerhetskritiske systemer. Tom-Roger er glødende opptatt av å hjelpe norske bedrifter med å øke sin konkurransekraft gjennom automatisering og digitalisering.

Topics: Digitalisering, Ledelse

Abonnér på bloggen