<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

Derfor er et godt samarbeid med leverandører viktig i Industri 4.0

For å løse fremtidens problemer og møte utfordringene som kommer, må produksjonsbedrifter kikke utenfor sine egne fire vegger og knytte nære bånd til andre aktører i bransjen. I Industri 4.0 er samarbeid nøkkelen til suksess.

Tøffere konkurranse, etterspørsel etter personaliserte produkter til masseproduksjonspriser, og en stadig mer sammenkoblet produksjon er i ferd med å endre bransjereglene. Vi er i ferd med å gå inn i «den fjerde industrielle revolusjonen», en revolusjon som gjør oss mer effektiv og krever mer samarbeid enn tidligere.

Industri 4.0 og et behov for samarbeid

Industri 4.0 representerer et stort skifte for alle produksjonsbedrifter. Forsyningskjeder vil bli digitale, produksjonen vil bli smartere, tjenester, produkter og forretningsmodeller vil digitaliseres og avansert dataanalyse vil tas i bruk. Målet er å realisere den smarte fabrikken, der alle leddene av produksjonen er knyttet sammen via et nettverk og kan kommunisere med hverandre.

Veien til en smart fabrikk kan være lang og uoversiktlig, og det er lite sannsynlig at man kan gå den alene. I en smart fabrikk overvåker cyber-fysiske systemer fysiske prosesser, lager en virtuell kopi av den fysiske verden og foretar desentraliserte beslutninger. De færreste virksomheter har den nødvendige kompetansen for å realisere slike muligheter i dag.

Derfor blir samarbeid mellom ulike aktører essensielt i Industri 4.0. Samarbeidet mellom industrien og akademia vil bli tettere, samarbeidet på tvers av bransjer og sektorer vil bli vanligere og samarbeid mellom ulike aktører i økosystemet rundt sluttbrukeren vil bli viktigere. 

Se opptak av vårt webinar om Industri 4.0

Potensielle samarbeidspartnere for produksjonsbedrifter

Konsulentfirmaet Deloitte poengterer at produksjonsbedrifter har tilgang på en rekke aktører man kan samarbeide med og lære av:

  • Plattformtilbydere som tilbyr produkter som kan fasilitere kommunikasjon mellom digitale og fysiske infrastrukturer.
  • Maskinbyggere som selger produksjonsutstyr til produsenter av sluttprodukter, aktører som selv kan implementere Industri 4.0 i egne produksjonsprosesser og skape smarte produkter for sine kunder.
  • Integratorer som gir råd om hvordan en bør designe, implementere og samarbeide om utviklingen av smarte løsninger som gir mest mulig verdi. Slike aktører er ofte godt kjent med ulike løsninger på markedet og beste praksiser i industrien.
  • Start-ups og andre teknologileverandører som utvikler nye teknologier, som sensorer, maskinlæring, utvidet virkelighet (AR) og lignende.

Samarbeid er kritisk for utviklingen av fremtidens løsninger

Et godt eksempel på viktigheten av samarbeid, er behovet for og utviklingen av helhetlige løsninger og automasjonsplattformer. Som vi har vært inne på tidligere på denne bloggen, representerer Industri 4.0 og smarte fabrikker et sprang fra tradisjonell automasjon til et fullstendig sammenkoblet og fleksibelt system. Utstyret på fabrikkgulvet må kommunisere seg imellom og med overliggende systemer, og enheter og systemer må løsrives fra gamle siloer og kobles sammen i en helhetlig løsning.

Men selv om behovet for helhetlige løsninger melder seg, kjøpes det stadig inn løsninger som består av lite standardisering, et visst antall fabrikater, grensesnitt og kommunikasjonsløsninger. Årsaken er ofte manglende samarbeid i en kritisk planleggingsfase av løsningen.

Du som sluttbruker kjenner gjerne helheten i løsningen du skal anskaffe, men leverandørene dine gjør ikke nødvendigvis det samme. Maskinbyggeren forstår produktene de skal selge deg, leverandøren av automasjonssystemet forstår systemet du bestiller og tavlebyggeren forstår løsningen de skal levere. Men involverer du ikke alle partene i planleggingen, er faren stor for at de kun ser ting fra sitt eget perspektiv, uten å ta hensyn til hvordan den helhetlige løsningen vil se ut.

For å unngå dette er det en fordel å inkludere produktleverandør, maskinbyggere og systemintegratorer i en tidlig fase for å identifisere ukjente muligheter og avdekke uforutsette utfordringer.

Viktigheten av en digital visjon

Slik vi ser det er det ingen enkelt aktør i dette økosystemet som sitter med fasiten. Den beste løsningen for deg må utvikles med utgangspunkt i dine behov og mål, i samspill med alle involverte parter.

Et godt råd er å begynne med en analyse av nå-situasjonen og definere en klar digital visjon om hvor bedriften skal være i framtiden. En forståelse av dagens situasjon gir et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Når du vet hva som må fikses, er det langt lettere å prioritere konkrete tiltak. Hva som skal prioriteres avhenger av virksomhetens strategi og mål. Slike analyser kan med fordel utføres som et samarbeid mellom interne og eksterne ressurser.

En digital visjon staker ut kursen og en klar retning for både ledere og ansatte i bedriften. Denne bør ta utgangspunkt i den overordnede bedriftsvisjonen og tydelig definere hvordan dere skal ta i bruk digital teknologi for å understøtte den overordnede visjonen. En digital visjon gjør det også lettere for samarbeidspartnere å forstå hvor dere skal og hva dere ønsker å oppnå.

Les om Takedas digitaliseringsreise >>

Du som sluttbruker har ansvaret

Selv om samarbeid og partnerskap blir stadig viktigere, er det til slutt viktig å bemerke at det fortsatt er du som sluttbruker som må legge til rette for en god samarbeidsprosess. Det er kanskje en selvfølgelighet, men alle aktørene i økosystemet, enten det er systemintegratorer, maskinbyggere eller produktleverandører, ønsker å levere gode løsninger. Da er det synd at rammebetingelsene for dette ofte ikke er tilstede og at alle istedenfor meler sin egen kake. Det taper vi alle på i det lange løp.

Vite mer om industri 4.0? Last ned vår e-bok: Industri 4.0 for dummies, eller se opptak av vårt webinar om Industri 4.0, hvor du får vite mer om Industri 4.0 og mulighetene det gir. 

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Industri 4.0, Ledelse

Abonnér på bloggen