<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1932152440385159&amp;ev=PageView &amp;noscript=1">

Smartere og mer bærekraftig produksjon

- En blogg fra Triple-S

En plattformstrategi gjør investeringen din klar for fremtiden

Industribedrifter bør skifte fokus fra investeringskostnader til livssykluskostnader når de skal gå til anskaffelse av en automasjonsplattform som er rigget for fremtiden.

Flere av dagens fabrikker består av et visst antall fabrikater, standarder, grensesnitt og kommunikasjonsløsninger. Mange ulike løsninger er i spill og det stilles få krav til standardisering. Konsekvensen kan bli at et betydelig antall industribedrifter ikke er i stand til å møte en ny driftshverdag, der produksjonsdata må unyttes aktivt for å tilpasse seg nye behov og møte nye utfordringer.

Årsaken er ofte et overdrevent fokus på investeringskostnadene til nye løsninger ved innkjøpstidspunktet, som til syvende og sist vil lede til en produksjon som verken er responsiv, tilpasningsdyktig eller sammenkoblet. Når du skal investere i en ny løsning for din virksomhet, bør du dermed stille deg selv følgende spørsmål: Kan løsningen møte Industri 4.0-visjonen og kravet om å utnytte data for å forbedre og effektivisere produksjonen?

Industri 4.0 og behovet for helhetlige plattformer

Industri 4.0 og smarte fabrikker representerer et sprang fra tradisjonell automasjon til et fullstendig sammenkoblet og fleksibelt system. Et slikt system avhenger av kommunikasjon mellom utstyret på fabrikkgulvet og at utstyret er i stand til å kommunisere med overliggende systemer. Fremfor at enheter og systemer opererer i egne siloer, må de kobles sammen på en sømløs måte i en plattform.  

En plattform er en gruppe av teknologier som brukes som en base der andre applikasjoner, prosesser og teknologier kan utvikles ut ifra. Plattformer kobler fysiske enheter sammen for å monitorere, optimalisere og styre produksjonen. Motsatsen er en løsning bestående av en rekke ulike maskiner, enheter og systemer som ikke evner å kommunisere godt med hverandre. Ta Apple som et eksempel. Innfører du en PC i dette økosystemet, så vil du ende opp med en langt mindre sømløs løsning. Slik er det også i industrien.

Målsettingen med plattformer er å skape et sett med tjenester som virker sammen og kan kobles sammen for å skape applikasjoner og arbeidsflyter. For å ta en veldig forenklet sammenligning, kan du se for deg Lego-brikker som lett kan flyttes om på og settes sammen på nye måter for å møte ulike behov. Det er ikke en helt urimelig beskrivelse av hvordan en plattform fungerer.

Les også: Hvorfor du trenger en automasjonsplattform

New call-to-action

Mangel på standardisering i industrien

Til tross for at behovet for en helhetlig plattform blir mer og mer presserende, kjøpes det stadig inn løsninger som er bygget opp av ulike produkter, levert av ulike leverandører. Det er ikke uvanlig at industribedrifter har et kontrollsystem av et visst fabrikat og frekvensomformere av et annet, eller opererer med systemer for prosessrelaterte oppgaver, PLS, sikkerhet, servostyring og motorstyring levert av ulike leverandører.

En slik sammenstilling byr på flere utfordringer. At de ikke er i stand til å kommunisere med hverandre, på grunn av ulike grensesnitt og protokoller, er kanskje den største utfordringen. Selv om løsningen fungerer og gjør jobben den er tiltenkt, kan man risikere at utstyret i løsningen ikke kommuniserer godt nok sammen. Viktige data blir borte i grensesnittene mellom de ulike produktene.

Årsakene til at plattformtankegangen er fraværende i mange innkjøpsprosesser kan være flere. Enkelte bukker kanskje under for et prispress i markedet, som gjør at man velger enkle løsninger for å spare penger på innkjøpstidspunktet og redusere investeringskostnaden. Andre kan kanskje ha sine egne personlige preferanser, bygget på kunnskap som ikke er oppdatert. Manglende kompetanse ser vi at også er en utfordring i slike prosesser.

Uansett årsak kan resultatet bli at man velger enkeltstående løsninger og produkter, fremfor å anskaffe en helhetlig plattform. Konsekvensen kan bli at bestiller får løsninger som fungerer og gjør den jobben som er tiltenkt, men som ikke nødvendigvis fungerer sammen på en veldig god måte. En av de vanligste fallgruvene er at enhetene i løsningen ender opp med å snakke forskjellige «språk», noe som krever ytterligere utstyr som fungerer som «tolker» mellom enhetene.

Les også: Integrerte automasjonsløsninger er viktigere enn noen gang

Investeringskostnader eller livssykluskostnader, hva er viktigst?

For å gjøre investeringen din klar for fremtiden, mener vi at det er behov for et skifte fra et fokus på investeringskostnader til et fokus på livssykluskostnader. Med tanke på at industrien står overfor en betydelig transformasjon, der ny teknologi og nye digitale løsninger skaper nye muligheter og nye behov, øker også kravene om fleksible systemer og løsninger.

Hvorvidt man har gjort en god investering eller ikke, krever dermed at man ser på alle kostnader forbundet med løsningen over tid og gjennom hele dens levetid. Investeringskostnader blir dermed raskt en utilstrekkelig måleenhet for effektivitet i innkjøpsprosessen. I stedet mener vi at hele livssykluskostnadene til løsningen bør adresseres. Der investeringskostnader kun inkluderer de kostnadene som går med på å anskaffe løsningen og implementere den i virksomheten, omfatter livssykluskostnader alle kostnader som kan oppstå i forbindelse med løsningen over tid.  

Les også: Nytt produksjonsanlegg? Bring det inn i den digitale tidsalderen

Gjør plattformen klar for Industri 4.0

En naturlig konsekvens av å fokusere på livssykluskostnader, er at produsentene må vektlegge funksjonalitet som gjør investeringen klar for Industri 4.0. I dette ligger det en forutsetning om at du som bestiller stiller et krav om at løsningen leveres i form en helhetlig plattform. Dette innebærer ikke å låse seg fast til en spesifikk plattform av en spesifikk leverandør. I stedet kan man lage en kravspesifikasjon som stiller konkrete krav om at løsningen må komme i form av en plattform.

En helhetlig løsning basert på en plattformstrategi vil forenkle vedlikeholdet og redusere livssykluskostnadene. Å velge en plattform gjør antallet ulike teknologier og grensesnitt mindre. Samtidig blir det enklere å bygge opp kompetansen rundt løsningen, i stedet for å spre kompetansen over en rekke ulike teknologier. Ikke minst blir dere mindre avhengig av support fra mange ulike leverandører. 

Vi hjelper deg gjerne med å finne smarte, helhetlige løsninger. 

Prat med oss

Skrevet av Eiliv Elvebakk

Eiliv Elvebakk er administrerende direktør i Triple-S. Han har over 25 års erfaring innen automatisering og digitalisering. De siste 22 årene har han jobbet i Triple-S hvor han i mange år har kombinert teknisk utførelse med ledelse. Her har han levert tekniske løsninger for automasjon og digitalisering. De siste årene har Eiliv hatt et sterkt fokus på selskapets utvikling og strategi. Han brenner for å gjøre norsk industri konkurransedyktig og bruke teknologi som et virkemiddel.

Topics: Industri 4.0, Automatisering, Ledelse

Abonnér på bloggen